Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)

Daří se vám plnit vaše cíle a úkoly, ale cítíte se vyčerpaní a že se musíte do práce nutit? Pořád vám v hlavě zní: ještě tohle a tohle, ty se vůbec nesnažíš, to dopadne špatně, to bude zase hrůza, Franta to zas zkazí?

Pavla Pavlíková, INNERGY

Tenhle hlas patří našim Sabotérům. Myslí to s námi dobře, protože podle nich jsme líní a bez jejich bdělého kritického pohledu a neustálého nakopávání, ukazování, co děláme špatně my, druzí nebo co je špatně na situaci, bychom zvlčili, nic nedělali a špatně dopadli. Nepřipomíná vám to někoho?

Sabotéři sídlí ve starších částech našeho mozku a jsou spojeni s přežitím a reakcí „bojuj nebo uteč“. Pohánějí nás přes negativní emoce, díky čemuž sice dosáhneme nějakých výsledků, ale nikdy ne toho nejlepšího, čeho jsme schopni.

Spousta výzkumů ukazuje, že pomocí negativního podmiňování dosáhnete rychle nějaké úrovně, ale již se neposunete dál. Pomocí pozitivního podmiňování sice nejsme tak rychlí v dosažení základní úrovně, ale časem dosáhneme úrovně mnohem vyšší. Čím to je?

Když fungujeme na základě negativních emocí, soustředíme se na sebe a svou obranu, přestáváme naslouchat a nejsme schopni vnímat podněty z okolí. Vzniká tunelové vidění, opakujeme svoje staré návyky a nemáme z čeho tvořit. Naše energie se soustředí na přežití.

Naopak když jsme v pozitivních emocích, dokážeme vnímat různé názory, hlediska, zvažovat je, vidět souvislosti, naslouchat druhým i sobě, nebojíme se tolik, že uděláme chybu, čímž se vytváří živná půda pro inovace a kreativitu. Je to rozdíl mezi negativní a pozitivní spirálou.

Představte si, jaké by to bylo, kdybychom se dokázali motivovat přes pozitivní emoce, jako je vášeň, smysl, zvídavost? Toto umí náš kreativní mozek, kde sídlí Mudrc/Vědma. Tím, že od dětství více používáme Sabotéry, mozek přežití, náš Mudrc/Vědma zakrňuje. Dobrá zpráva je, že můžeme posilovat náš kreativní mozek a oslabovat naše sabotéry.

Jak na to?

Nejprve poznejme protivníka, tedy svoje sabotéry, ať víme, koho chytat. Jaké jsou jejich reakce? Jaké negativní emoce jsou s nimi spojené? Jaké ospravedlňující lži nám předkládají, abychom si mysleli, že je potřebujeme?

Pojďme si je představit:

Náš vrchní sabotér je Soudce. Hledá nedostatky v nás, v ostatních či v okolnostech. Trestá nás i druhé za minulé i současné chyby a nezdary, místo aby oceňoval. Používá například tuto ospravedlňující lež: „Kdybych tě neděsil představou špatných budoucích výsledků, nepracoval bys tak tvrdě ve snaze jim předejít.“

Soudce aktivuje ostatních 9 sabotérů, kteří mu pomáhají. Máme všechny tyto soudcovi komplice v sobě, z toho 2 až 4 jsou naši nejsilnější, kteří se nás snaží řídit.

Níže uvádím velmi krátkou charakteristiku. Více najdete na webu Positive Intellingence.

Sabotéři v naší hlavě

 • Kontrolor chce mít vše pod kontrolou, aby to bylo podle něj.
 • Hyper-výkonný musí neustále dosahovat výkonů a úspěchů, být lepší a makat.
 • Hyper-ostražitý se zaměřuje se na nebezpečí, rizika, problémy, na to, co by se mohlo pokazit.
 • Hyper-racionální vše chce vyřešit pomocí logiky a rozumu. Nerozumí emocím.
 • Pomahač stále pomáhá ostatním, utěšuje, zachraňuje je a lichotí jim. Neřekne, co potřebuje on.
 • Vyhýbač se vyhýbá obtížím, nepříjemným úkolům a konfliktům.
 • Perfekcionista se vyznačuje extrémní potřebou řádu a organizace. Velmi kritický k sobě i k ostatním.
 • Netrpělivý přeskakuje z jedné činnosti na další, potřebuje být permanentně něčím zaměstnán.
 • Oběť si získává pozornost citovými problémy, náladovostí, má pocit, že vše špatné se děje právě jí.

Jak na ně

 • Zachytit sabotéra
 • Přepnout na Mudrce/Vědmu – PQ Reps

Lapání sabotéra znamená, že když zpozorujeme projevy svého sabotéra, označíme ho. Například „Můj soudce mi říká, že to nezvládnu“. Nebo „Můj netrpělivý už chce zase začít něco jiného“. Tím, že takto pozorujeme svého sabotéra, znemožníme mu, aby ovládl celou naši mysl. Vytváří se zde prostor, kde se můžeme rozhodnout, co uděláme.

Přepínání na Mudrce/Vědmu děláme pomocí jednoduchých 10sekundových cvičení, tzv. PQ Reps. Směřujeme pozornost na své smysly a své tělo, ukotvujeme se v tady a teď. Cílem je odlehčit hlavu a uvědomit si, že máme tělo, což aktivuje části mozku, kde sídlí Mudrc/Vědma.

Dva velmi jednoduché cviky:

1. Přiložte k sobě palec a ukazováček jedné ruky a třete oba prsty o sebe. Takovou silou, abyste cítili rýhy na prstech. Soustřeďte se na ten pohyb a vjemy. Zkuste minimálně 10 vteřin, čím déle, tím lépe.

2. Cvik, který mě vždy spolehlivě rozesměje: zaměřte svoji pozornost na svoje prsty u nohou. Zahýbejte s nimi, můžete se pokusit jeden po druhém spočítat. Jak to jde?

Cvičení PQ Reps jsou užitečná hned dvojím způsobem. Tím, že aktivujete Mudrce/Vědmu, současně oslabujete svoje sabotéry, kteří se soustředí spíše na minulost nebo budoucnost. Soustředění se na přítomnost a vjemy jim nedělá dobře.

Proto doporučuji používat PQ Reps i jako rituál předtím, než se pustíte do práce, důležité činnosti, před schůzkou. Čím více PQ Reps uděláte, tím více bude váš kreativní mozek aktivovaný a nabitý a bude pracovat pro vás.

V příštím článku se podíváme na další způsoby posilování Mudrce/Vědmy.

Články v sérii

Aktuální

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)

Aktuální

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/Vědmu (2/2)

Aktuální

Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě