Studie: Klíčové kompetence pro globální leadership

Ilustrační snímek

Globální organizace potřebují globální lídry, kteří budou schopni vést napříč kulturami. Pouze přesunout úspěšné lokální lídry do nových kultur však nestačí. Nedávná studie společnosti Right Management s názvem Leading Across Cultures in the Human Age identifikovala šest klíčových kompetencí pro dosažení úspěchu v globálním leadershipu. Informoval o tom server clomedia.com.

1. Sociální adaptace – schopnost přizpůsobit se novým lidem, zajímat se o ně a vycházet s nimi v neznámých sociálních situacích.

2. Prokázání kreativity – zájem o nové výzvy a učení se novým věcem z různých zdrojů, snaha hledat nové kreativní přístupy.

3. Vyrovnanost – schopnost zůstávat v klidu, nebýt k sobě zbytečně kritický a učit se z chyb.

4. Respektování různých názorů – úcta k odlišným politickým a náboženským přesvědčením v odlišných kulturách.

5. Důvěra – vytváření a udržování vztahů postavených na důvěře, respektive způsobu vnímání důvěry v jednotlivých kulturách.

6. Chápání víceznačnosti –schopnost vnímat nejasnosti a nejistotu, nepropadat frustraci a pochopit, jak se co dělá v jiné kultuře.

Rozvoj a udržení globálních lídrů ve firmě si pak žádá následující čtyři kroky:

1. Správný výběr manažerů pro mezinárodní a globální role

Vycházejte z výše uvedených kompetencí. Vytvářejte individuální rozvojové plány na základě analýzy chybějících dovedností. Vyhodnocujte sílu jednotlivých kompetencí vzhledem k očekávaným výsledkům.

2. Budování základny talentů po celém světě

Zaveďte proces identifikace, rozvoje a udržování talentů pro potenciální globální role v rámci vaší strategie rozvoje talentů. Využijte koučink pro urychlení jejich rozvoje.

3. Podpora úspěchu lídrů v globálních rolích

Jakmile se rozhodnete o posun role určitého lídra na globální úroveň, je třeba zavést kroky, které mu pomohou uspět. Společně sestavte akční plán pro prvních 90 dní, nabídněte kouče a pravidelné schůzky za účelem sledování, jak se dotyčnému daří plnit stanovené cíle.

4. Lokalizace místních manažerských týmů

Zaměřte na rozvoj vlastních lokálních talentů, kteří mohou v budoucnosti převzít globální role. Vyzkoušejte programy rozvoje leadershipu upravené na míru dvěma nebo třem nejvyšším úrovním managementu.

Studie Leading Across Cultures in the Human Age se zúčastnilo 1867 lídrů 13 národností. Po vyplnění registračního formuláře si ji můžete stáhnout na této stránce: http://www.research.right.com/leadingacrosscultures.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer