Studie: Nejvyšší vedení firem začínají chápat smysl talent managementu

Ilustrační snímek

Do nedávna platilo, že diskuse představenstev firem o řízení talentů se týkaly téměř výhradně nástupnictví výkonných ředitelů a odměn členů nejvyššího vedení. Dnes se tato situace mění směrem k vnímání role talentů v souvislosti s celkovou výkonností firem a řízením rizik. Personální ředitelé se tak dostávají více ke slovu a začínají pracovat pro ředitele, kteří si uvědomují, že obchodní strategie je také talentovou strategií. Vyplývá to alespoň ze studie společnosti Deloitte s názvem Global Human Capital Trends 2013, do níž se zapojili manažeři převážně HR z více než 1300 organizací v 59 zemích světa včetně České republiky.

Studie odhalila následující tři příčiny tohoto trendu:

1. Vyšší očekávání představenstev

Firmy si stále více uvědomují, že bez správných lidí, kteří dokáží realizovat jejich strategie a přinášet výsledky na všech úrovních, nikdy plně nerozvinou své možnosti. Proto se také ve výzkumech objevují mezi nejvyššími prioritami talent management a rozvoj leadershipu.

2. Rostoucí odpovědnost za řízení rizik

Firmy začínají vnímat talenty jako klíčovou součást minimalizace rizik spojených s jejich pověstí, provozem, regulačními opatřeními či financemi. Na tom všem chtějí více spolupracovat s lidskými zdroji.

3. Udržitelný růst

Udržitelná výkonnost je pro firmy stále důležitější. Schopnost získat, rozvíjet a udržet si talenty se tak stává jedním z hlavních faktorů při rozhodování o investicích, strategickém plánování a iniciativách pro dosažení růstu firem.

Představenstva by se podle závěrů studie společnosti Deloitte měla ptát na následující otázky a personální ředitelé by na mě měli znát odpovědi.

  • Máme talenty a dostatečnou úroveň leadershipu pro výkon naší obchodní strategie?

  • Máme strategie pro řízení talentů a rozvoj leadershipu, které potřebujeme pro řízení rizik a dosažení udržitelného růstu?

  • Rozvíjíme talenty, které budeme potřebovat pro náš růst na nových trzích?

  • Jak dosáhneme toho, aby naše kultura fungovala mezinárodně?

  • Máme proces pro sledování klíčových talentových ukazatelů na kvartální bázi?

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách společnosti Deloitte zde: Global Human Capital Trends 2013. Část věnovaná pozornosti nejvyššího vedení firem vůči talent managementu pak zde: How boards are changing the HR game.

-kk-

Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Deloitte