Studie: Silné HR zvyšuje příjmy firem až 3,5krát

Společnosti s vysokou odborností v klíčových HR postupech dosahují až 3,5krát vyššího růstu příjmů a až 2,1krát vyšších ziskových marží než ty, jejichž HR postupy jsou méně pokročilé. Ukázal to výzkum společnosti Boston Consulting Group a Světové federace asociací personálního řízení (World Federation of People Management Associations – WFPMA). Do studie s názvem From Capability to Profitability: Realizing the Value of People Management se zapojilo více než 4200 manažerů HR a dalších firemních oddělení z více než stovky zemí.

Studie porovnávala ekonomickou výkonnost firem s ohledem na 22 klíčových oblastí personálního řízení. Korelace mezi ekonomickou výkonností a sledovanými HR oblastmi byla nejsilnější v šesti z nich:

  • nábor,

  • onboarding nových a retence stávajících zaměstnanců,

  • talent management

  • budování zaměstnavatelské značky,

  • řízení výkonnosti a odměňování,

  • rozvoj leadershipu.

V oblasti rozvoje leadershipu spoléhají nejvýkonnější firmy na modely, které jasně vymezují očekávané přínosy a chování lídrů. Jednou z hlavních součástí požadavků na práci lídra je rozvoj lidí a s tím spojené pobídky ve formě mzdy a rozvoje kariéry.

V oblasti talent managementu vycházejí nejvýkonnější firmy z toho, že přísun talentů se nesmí omezovat jen na nástupce nejvyšších manažerů. Nabízejí rozvojové programy pro širší základnu talentů a usilují o získání mezinárodních talentů. Vytvářejí horizontální i vertikální příležitosti rozvoje kariéry. Podporují individuální rozvoj.

V oblasti řízení výkonnosti vynikají nejvýkonnější firmy tím, že výkonnost sledují transparentně. Mají spravedlivé a průhledné systémy měření výkonnosti a odměňování na základě individuálních schopností. Odměňují nejen výsledky, ale i úsilí.

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách Boston Consulting Group zde (po registraci zdarma).

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine