Výzkum společnosti Google: Co dělá dobrého manažera?

V průběhu uplynulých deseti let zkoumala společnost Google vlastnosti vynikajících manažerů. Postupně ladila použitou metodiku na základě měnících se trendů a zpětné vazby od zaměstnanců. Co tedy zjistila?

Ilustrační snímek

Níže shrnuté poznatky o výsledcích manažerského průzkumu ve společnosti Google zveřejnil server inc.com.

1. Dobrý kouč

Vynikající manažeři neřeší problémy sami místo svých týmů. Naopak využívají problémy pro instruktážní účely s cílem zvýšit povědomí týmu o řešení problémů.

2. Žádný mikromanažer

Vynikající manažeři zajišťují svým zaměstnancům prostředky potřebné k výkonu jejich práce. Pak jim poskytují prostor, aby mohli svobodně pokračovat v práci a provádět případné experimenty.

3. Tvůrce uvolněné atmosféry

Vynikající manažeři vytvářejí pocit důvěry v týmu, kde nikdo nebude kritizován a nikdo se nebude druhému vysmívat nebo jej nějak trestat za to, že udělá chybu nebo přijde s určitým návrhem.

4. Motivace pro ostatní

Vynikající manažeři si jsou vědomi potenciálu týmu a vědí, jak psychicky motivovat zaměstnance, aby dosahovali nejlepších výsledků.

5. Správná komunikace

Vynikající manažeři umějí naslouchat ostatním i sdílet své vlastní nápady. Pravidelně chválí své lidi, ale nevyhýbají se ani konstruktivní kritice.

6. Podpora

Vynikající manažeři navrhují členům svých týmů možnosti kariérního růstu a podporují je v rozvoji kariéry.

7. Vizionář

Vynikající manažeři jasně vědí, kam směřují, a umějí vysvětlit odpovědnost každého člena týmu na této cestě.

8. Odborná zdatnost

Vynikající manažeři chápou pro i proti práce, za níž odpovídají, a výzvy, kterým čelí členové jejich týmu.

9. Spolupráce

Vynikající manažeři vnímají věci z širší perspektivy a hledají výhody pro celou společnost. Neuvažují ani nejednají z pozice síly.

10. Rozhodnost

Vynikající manažeři dokáží dělat obtížná rozhodnutí a stojí za nimi. Zajistí také, aby každý věděl, proč jsou tato rozhodnutí nezbytná.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com