Žebříček Best Employers ve Střední a východní Evropě 2010/2011

Aon Hewitt, globální outsourcingová a konzultantská společnost působící v oblasti řízení lidských zdrojů, zveřejnila dne 8. června ve Varšavě výsledky každoroční studie Best Employers pro Střední a východní Evropu (CEE).

Studie, do které se zapojilo 479 společností ze zemí Střední a východní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Turecko a Ukrajina), ukázala, že to, co nejvíce odlišuje nejlepší zaměstnavatele od ostatních společností, je efektivita a otevřenost vedení.

V tomto ročníku obsadily vrcholné příčky žebříčku společnosti Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Polsko) v kategorii velkých společností, Intel Technology Poland Sp. z o.o. (Polsko) v kategorii středně velkých společností a Philip Morris Slovakia s.r.o. (Slovensko) v kategorii malých společností. Velký úspěch slavili i zaměstnavatelé z České republiky. Společnost Philip Morris ČR a.s. získala 4. místo v kategorii velkých společností, firma Red Hat Czech s.r.o. obsadila 3. místo v kategorii středně velkých společností a firma Amgen s.r.o. získala 3. místo v kategorii malých společností. Žebříček všech oceněných společností je uvedený níže.

„V regionu Střední a východní Evropy vidíme společné, ale i odlišující prvky mezi výherci. Benefity, pocit naplnění z práce a srozumitelnost firemních politik a praktik patří mezi ty faktory, ve kterých se spokojenost zaměstnanců v jednotlivých zemích výrazně odlišuje. Na druhou stranu existují faktory, v jejichž případě na rozdílných národnostech respondentů už tolik nezáleží a spokojenost se pohybuje na stejných hodnotách. Jedná se například o efektivitu vrcholového managementu, podporu přímého nadřízeného a dostatečné pravomoce. Efektivita a komunikace ze strany vedení hraje rozhodující roli při budování vysoké motivovanosti zaměstnanců.“ komentuje výsledky Tereza Kožuská, projektová manažerka studie pro Českou republiku.

Nejlepší zaměstnavatelé disponují vysoce motivovanými zaměstnanci (78 % u Best Employers CEE oproti 55 % v průměru CEE) a skvělými lídry, jejichž vůdcovské schopnosti jsou ceněné jejich zaměstnanci. Vrcholové vedení nejlepších zaměstnavatelů je vnímáno jako vysoce efektivní (75 % vs. 53 %) a otevřené ve svojí komunikaci (68 % vs. 46 %), udržuje přiměřenou rovnováhu mezi zájmy zaměstnanců a společnosti (67 % vs. 43 %) a jedná se svými lidmi jako s tím nejcennějším, co společnost má (66 % vs. 41 %).

Edward Stanoch, ředitel společnosti Aon Hewitt pro Východní Evropu, říká: „V praxi ani ta nejlepší obchodní strategie nezaručuje úspěch. Pro dosažení významných obchodních výsledků jsou pro společnost kromě správné strategie důležití dobří lídři, kteří jsou schopni tuto strategii realizovat a rovněž vysoce motivovaní zaměstnanci, kteří uvedou věci do chodu.“

Po náročném období ekonomické krize výsledky studie Best Employers ve Střední a východní Evropě ukazují pozitivní trendy ve vývoji motivovanosti zaměstnanců. V porovnání s minulým rokem vzrostla průměrná míra motivovanosti v tomto regionu o tři procentní body.

Ekonomická recese už nadále nebude sloužit jako nástroj pro snižování počtu zaměstnanců, a proto budou společnosti nucené přenastavit jejich strategie tak, aby byly schopné si udržet ty nejlepší zaměstnance. Toto je zároveň oblast, která odlišuje nejlepší zaměstnavatele od těch průměrných – téměř 70 % zaměstnanců společností výherců studie Best Employers potvrzuje, že jejich společnost je schopná si udržet klíčové zaměstnance (oproti 45 % u průměru CEE). Ze studie vyplývá, že nemotivovaní zaměstnanci jsou méně oddaní svým zaměstnavatelům, mnoho z nich vážně uvažuje o opuštění společnosti a aktivně si hledá alternativní zaměstnání.

Tereza Kožuská dodává: „Při analýze výsledků v rámci celého regionu Střední a východní Evropa vidíme, že krize a nejistota ohledně budoucnosti v posledních letech způsobila, že nemotivovaní zaměstnanci nevyvinuli snahu změnit pracovní místo. V současnosti ale zaznamenáváme nárůst snahy změnit místo, a to zejména u zaměstnavatelů s nižšími mírami motivovanosti. Následkem nebude jen vyšší míra dobrovolné fluktuace zaměstnanců, ale také negativnější vnímání značky zaměstnavatele spojené s větším rizikem a vyššími náklady.“

„Na druhou stranu ti nejlepší vyvíjejí snahu, aby image jejich společnosti byla v souladu se skutečnými zkušenostmi jejich zaměstnanců (75 % vs. 52 %) a zároveň aby jejich společnost byla považovaná za dobré místo pro práci (85% vs. 62 %),“ doplňuje Tereza Kožuská.

Hana Velíšková, Aon Hewitt, tel. 271 001 370, hana.veliskova@aonhewitt.com

Zdroj: Aon Hewitt - přední mezinárodní společnost v oblasti HR a outsourcingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Aon Hewitt