Kirsten Allegri-Williams

Chcete-li spokojené a angažované zaměstnance, zajímejte se o jejich život

Rozhovor s Kirsten Allegri-Williams, Chief Marketing Officer, SAP SuccessFactors

Kirsten má na starosti globální koncepci marketingové strategie společnosti a utváření korporátní pozice na trhu. Před nástupem do firmy vedla korporátní marketing pro SAP Ariba, kde modernizovala značku společnosti, včetně její vizuální identity a komunikace. Byla také jmenována „Next 50“ top marketérkou v magazínu The Internationalist.

Ve společném rozhovoru, který se uskutečnil při příležitosti konání mezinárodní konference SAP SuccessConnect 2019 v Londýně, hovořila o významu zaměstnanecké zkušenosti, vlivu na výkonnost i spokojenost zákazníků.

Podle českých průzkumů mezi nejčastěji uváděné důvody odchodu zaměstnanců z firem patří rozpory s nadřízeným, špatná komunikace nebo neuspokojující náplň práce. Jak na tyto trendy nahlížíte vy z globální či osobní perspektivy?

HR management v současné době provází podle mého názoru až příliš velká míra složitostí především v otázce společné komunikace. Nehovoříme však jen o korporacích, dokonce i v rámci mikro týmů může docházet k chybné interpretaci nebo „ztrátám v překladu“. Jestliže však zaměstnavatelé porozumí klíčovým faktorům/momentům, které jsou pro jejich lidi důležité, pak mohou vytvářet tu správnou zaměstnaneckou zkušenost a nastavit i adekvátní komunikaci. Způsob, jakým manažeři ve skutečnosti na tyto potřeby reagují, zároveň ovlivňuje i jejich příspěvek k celkové strategii a dosahování cílů podniku. Je však rozdíl v tom, pokud se skutečně kontinuálně a uceleně snaží porozumět lidem oproti tomu, když jednou za rok rozešlou dotazník. Toto je výzva, které podniky ve skutečnosti čelí a která ovlivňuje i to, zda u nich zaměstnanci nadále zůstanou.

Kde by podle vás firmy měly začít, jestliže chtějí dosáhnout větší angažovanosti a loajality svých lidí?

Abychom dokázali vytvářet opravdu skvělou firemní kulturu a pracovní prostředí, kam se budou lidé rádi vracet, je důležité, aby především měli pocit docenění jejich práce. Zejména nastupující generace mileniálů je v tomto ohledu nejvíce „slyšet“. Volá po smysluplnosti práce a chce vidět její dopad. Neznamená to ale, že by to nebylo důležité i pro ostatní generace. Pocit uznání je zároveň jedním z významných momentů, které utváří pozitivní zaměstnaneckou zkušenost.

Zároveň s nárůstem významu sociálních médií se otevírají také další témata, která jsou důležitá pro lidi napříč generacemi. Životní prostředí a klimatická změna, genderová rovnost nebo například diverzita na pracovišti patří mezi ně. Právě ze sociálního sdílení lze čerpat při vytváření vlastní engagement strategie a skvělého pracovního prostředí pro lidi. Pokud navíc zvážíme širší důsledek, pak pozitivní zaměstnanecká zkušenost může vytvořit i přímou linku k pozitivní zákaznické zkušenosti. Jestliže vaši lidé cítí sounáležitost s firmou, pak ji nejspíše rádi doporučí i někomu dalšímu. A proto je budování značky zaměstnavatele pro lídry velmi aktuální téma. Zaměstnanci totiž chtějí a budou o své zkušenosti hovořit, ať už je pozitivní, nebo není.

Vy sama patříte mezi marketingové a business lídry. Věnujete se této práci už přibližně 20 let. Co vám osobně pomáhá získat motivaci a vést vlastní lidi a týmy, aby vnímali smysl společné práce a dokázali tuto myšlenku předat i zákazníkům – stali se ambasadory značky?

Jsem pevně přesvědčena, že abyste se cítili spjatí se strategií a posláním své práce a dokázali namotivovat tím i tým, musíte se se svou prací opravdu ztotožnit. Musíte mít vášeň a nebát se sdílet svůj osobní příběh – hovořit o tom, kdo jste, co vás charakterizuje, co vás nabíjí. Podporuje to vaši autentičnost.

Já sama jsem velmi otevřena ve sdílení svých osobních životních zkušeností a odbornosti se svými lidmi a spolupracovníky. Zastávám řadu rolí – jsem především pracující matka, mám dvě malé děti, přežila jsem rakovinu, jsem také operní pěvkyně... Mám bohatý život mimo práci, který sdílím a díky kterému víte, kdo vlastně jsem i jako lídr. Se svým týmem zároveň věnuji velkou pozornost zdraví a psychické pohodě. Dokonce i během příprav na konferenci SuccessConnect 2019 zde v Londýně, jsem své kolegy požádala, aby si určitě nezapomněli udělat čas také na sebe, podívali se do města a načerpali energii během náročné organizace. Nerada bych, aby předčasně vyhořeli kvůli nadměrnému stresu. Pokud totiž nekladete zdraví jako prioritu číslo jedna, nemůžete tu být ani pro svou rodinu, ani pro své kolegy, a tím pádem nemůžete vykonávat ani smysluplnou práci pro firmu. Chce to vyšetřit si čas na sebe a své zdraví – sama to mohu potvrdit po vyhraném boji s rakovinou.

Musela to být skutečně náročná životní lekce, významný moment ve vašem vlastním životě. Co vám tehdy pomohlo se vrátit zpět do zaměstnání? Jak tomu přispěl váš zaměstnavatel?

V době, kdy mi zjistili rakovinu, byl mé dceři pouhý rok a já se zrovna měla vrátit z rodičovské dovolené zpět do práce. Prošla jsem skutečně náročnou léčbou, která mě donutila vše naprosto přehodnotit. Logicky jsem musela zvážit náročnost přechodu do pracovního procesu, jak mentálně, tak fyzicky. Zároveň jsem přemýšlela i nad tím, co vlastně chci po nástupu vůbec dělat. Měla jsem pocit, že potřebuji předávat dále zkušenost, kterou mi nemoc dala – že je náš život až příliš krátký a velmi cenný. A tak jsem po návratu nastoupila do nové role business development lídra v oblasti HR. Dostalo se mi skvělé opory od nadřízených i personálního oddělení. Mně samotné se otevřel úplně nový prostor pro získávání nových znalostí a dovedností, které ve skutečnosti zlepšily i mé marketingové dovednosti. Dostala jsem příležitost se vnitřně zrevitalizovat a posílit. Věřím, že právě tahle životní událost byla momentem, který mi pomohl se nasměrovat na rychlejší trajektorii a později mi umožnil vrátit se zpět do marketingu. V podobných situacích se mohou ocitnout i další lidé, proto je skutečně důležité zajímat se o jejich hodnoty a životní události a dát jim najevo, že firmě nejsou lhostejné.

Diverzita hodnot, potřeb, postojů nebo momentálních životních situací může být napříč firmou velká. Jak mohou pomoci při utváření personální strategie data, se kterými SAP SuccessFactors pracuje? Dokážete pracovat i s měkkými faktory?

Společně s Thrive Global jsme vyvinuli Thrive XM index – diagnostický nástroj, který umožňuje firmám sloučit operační tvrdá data (O – Operational data, pozn. red.) právě s měkkými daty týkajícími se zaměstnanecké zkušenosti (X – Experience data, pozn. red.). Definovali jsme celkem pět klíčových momentů, které utváří zaměstnaneckou zkušenost: rodina, zdraví, finance, kariéra a čas. Těchto pět dimenzí je klíčových z pohledu životního cyklu zaměstnanců. Podporují, nebo naopak brzdí produktivitu, angažovanost, ale i radost z práce. Jsme schopni sledovat a kvantifikovat osobní příběhy zaměstnanců ve všech dimenzích. Zatímco tvrdá data hovoří o faktech, říkají, CO se děje, měkká „X“ data vysvětlují, PROČ se něco děje. Můžete sledovat a měřit více než milion různých zaměstnaneckých zkušeností a na základě nich vytvořit scénáře a programy, které budou mít skutečný efekt nejen na angažovanost a spokojenost vašich lidí, ale také na jejich výkonnost.

Je vaše řešení vhodné nejen pro velké korporace, ale i pro segment SME?

Ano, určitě je. Dokonce přibližně 75 % našich zákazníků patří do segmentu malých a středních firem. Máme 400 zprostředkovatelů po celém světě, kteří pomáhají naše řešení realizovat podle jejich konkrétních potřeb. SAP SuccessFactors razí modulární přístup, který umožňuje řešit jen konkrétní téma nebo témata, která firmy pálí. Pokud nejste tedy připraveni na kompletní HR transformaci v rámci celého CRM balíku, můžete řešit změnu postupně v rozsahu, který dává vašemu podnikání smysl.

Děkuji za rozhovor.

 

Seznamte se blíže s metodikou Thrive XM Indexu.
Získejte unikátní nástroj, který vám pomůže měřit zaměstnaneckou zkušenost a řídit výkon vašich lidí.