Mám cerfitifikaci ITIL4 Foundation a co dál?

Rozhovor s Ing. Mgr. Davidem Billouzem, konzultantem, auditorem a lektorem ve společnosti NH Prague Knowledge Centers

Získat certifikaci ITIL4 Foundation je náročný úkol, který potřebuje přípravu a samozřejmě odpovídající znalosti. Pokud už jste tento krok učinili, určitě stojí za to pokračovat v doplnění schématu certifikací ITIL4. Jaký je tedy další krok?

David Billouz, NH Prague Knowledge Centers

K čemu slouží certifikace ITIL4 Foundation?

ITIL4 Foundation dává strukturovaný přehled o tom, jaké procesy můžete zavést a používat pro správu IT služeb. Certifikace obsahuje celkem 34 praktik, dnes se zaměříme na 15 z nich. Zbývající činnosti jsou obsažené v ostatních certifikacích ITIL4.

NH Prague Knowledge Centers

Jaká další školení může držitel ITIL4 Foundantion absolvovat?

Certifikační schéma je bohaté a modulární. Existují 3 varianty, s kterými lze v certifikaci pokračovat.

  • Managing Professional: jde o nejvyšší úroveň, kdy se držitel stává expertem na ITIL4 a může vést týmy k osvojení si těchto znalostí ve své organizaci.
  • Strategic Leader: díky tento variantě dokážete zavést digitální strategie a pomocí digitálních produktů a služeb dosáhnout požadovaných cílů.

Digitální strategie je nutná pro většinu organizací

NH Prague Knowledge Centers

  • Extension modules: tyto moduly jsou relativně nové (od čtvrtého kvartálu 2021) a nevyžadují certifikaci ITIl4 Foundation. Byl jsem součást týmu, který revidoval modul o udržitelnost IT služeb a můj závěr je, že tato varianta je určena převážně pro organizace, které se touto problematikou zabývají.

Aktuální certifikační schéma ITIL4:

NH Prague Knowledge Centers

Kde se nacházíte vy v tomto schématu?

Jsem ITIL Master.

Vy jste zmiňoval, že v 19 praktik z 34 nejsou součástí certifikace ITIL4 Foundation. Jak můžeme zjistit, jaké praktiky se nachází v jaké certifikaci ITIL4?

Unikátní souhrn praktik v každém modulu ITIL4 si můžete prohlédnout v následující tabulce, kterou si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek.

NH Prague Knowledge Centers

Některé praktiky se nachází ve vícero modulech. Proč?

Máte pravdu a důvod je ten, že každá praktika se může používat dle určitého kontextu. Například praktika „risk management“ jako součást „High Velocity IT“ bude zaměřená na rizika, která doprovází digitální transformaci. Zatímco jako součást „Digital & IT Strategy“ bude zaměřená na řízení rizik digitální strategie.

Máte přehled o praktikách, ale jak se držitel certifikace ITIL4 Foundation dozví více informací o konkrétních praktikách, aby se mohl rozhodnout pro další certifikaci ITIl4 Foundation?

Pokud jste držitel certifikace ITIL4 Foundation, můžete použit službu My AXELOS a získat detailní průvodce pro každou dovednost.

Můžete dát příklad praktiky, které jsou užitečné například pro oblast HR?

Například praktika „Talent & Workforce Management“ se zaměřuje na zmapování dostupných a potřebných dovedností pro správu IT služeb. Tato praktika není jen o hledání nových talentů jako programátorů nebo delivery manažerů, ale také klade důraz na zkušenost uživatelů digitálních služeb, protože je často přeceněná připravenost uživatelů přijmout sofistikované IT systémy.

Jakou radu byste dal závěrem našim čtenářům, kteří už certifikaci ITIL4 Foundation mají a chtějí pokračovat s další certifikací ITIL4?

Je potřeba si definovat osobní cíl ohledně certifikace ITIL4: chcete se profilovat jako expert na ITIL4 nebo dobře ovládat jednu či dvě oblasti správy IT služeb podle ITIL4?

Pokud se chcete stát expertem na ITIL4, doporučuji se vídat cestou „Managing Professional“ a absolvovat postupně všechny certifikace této cesty.

Můžete vybrat certifikace také podle oblasti:

Create, deliver& support: tato certifikace je zaměřená na podporu uživatelů IT služeb a na související „value streams“.

Drive Stakeholder Value: tato certifikace je zaměřená na vazby mezi poskytovatelem IT služeb a zákazníkem.

High Velocity IT: tato certifikace vám objasní, co je digitální transformace.

Direct, Plan&Improve: tato certifikace je zaměřená na kontinuální zlepšování IT služeb.

Digital & IT Strategy: tato certifikace objasní rozdíly mezi strategii organizace, digitální strategii a IT strategii.