Manažer je tváří zaměstnavatele. Vedoucí pracovníky jsme vzdělávali i během pandemie

Rozhovor s Michalem Batelkou, HR ředitelem společnosti Foxconn Česká republika

Tématy rozhovoru, který byl veden v rámci konference SAP Human Experience Summit 2021, byla agilita, firemní kultura i talent management. Jak se s pandemií a pracovními změnami poprali ve výrobní společnosti s 5 000 zaměstnanci? Povedlo se převést veškerá školení a vzdělávací programy do online prostředí? 

Michal Batelka, HR ředitel společnosti Foxconn Česká republika

Představte, prosím, vaši společnost. Na co se v současné době zaměřuje a na jakých projektech zrovna pracujete? 

Foxconn Česká republika má téměř 5 000 zaměstnanců, z pohledu Česka jsme tedy velká společnost. Světový výrobce společnost Foxconn je globálním lídrem v poskytování kompletních IT řešení, produkci spotřební elektroniky a výrobě komponent pro komunikační a elektronická zařízení.

Jsme druhým největším vývozcem v Česku. Má role HR ředitele je hodně spojená s digitální transformací HR oddělení a řekl bych, že nejen tou, ale i se změnou kultury celé společnosti.

Foxconn je tvořen třemi divizemi a ještě před třemi lety jsme také měli tři nezávislá HR oddělení, takže si představte různé procesy, různou strukturu, data a zaměstnaneckou zkušenost. Rozhodnutí o implementaci HCM (Human Capital Management) nám umožnilo sjednocení procesů, pomohlo k transparentnosti, a jednoduchosti. V současné době již můžeme vidět pozitivní dopad digitalizace do celé společnosti. A i když po cestě narážíme na spoustu překážek, jsem rád, že jsme se po ní vydali a úspěšně došli do cíle.

Mezi hlavními tématy konference pořádané společností SAP byla i agilita. Co znamená agilita pro výrobce v současném prostředí a jaké byly klíčové změny ve výkonu práce zaměstnanců? Přece jen se toho minulý rok hodně změnilo. 

Myslím, že agilita je již tak nějak zakomponována v DNA Foxconnu, protože je spolu s flexibilitou základem našeho obchodního přístupu. Ale samozřejmě minulý rok byl dynamičtější než roky předchozí, takže i my jsme nyní trochu jiná společnost. Stejně jako pro ostatní, tak i pro nás byla nejdůležitější bezpečnost našich zaměstnanců.

Zavedli jsme rychlá opatření, která byla nad rámec vládních požadavků. Tam, kde to jde kolegové pracovali a i nyní pracují z domova. Důležitá byla pružnost a flexibilita, museli jsme začít přemýšlet o prioritách a jejich nastavení. Digitalizace nám opět pomohla i při pandemii, kdy jsme díky elektronickým podpisům různých dokumentů omezili osobní kontakty.

Bylo tedy nejdůležitější zajistit pevné základy a také podmínky pro běžné vykonávání práce?

Ano, prioritou byly veškeré aktivity kolem provozu spojené s dobou pandemie. Velkou roli hrála komunikace, aby všichni pochopili nutnost a důvody, které nás k různým opatřením vedly. Nasazení nových modulů HCM jsme na čas odložili tak, aby bylo více prostoru na change management a práci s uživateli. Nejhorší by bylo nasadit systém, který pak nikdo nepoužívá. 

Jakým způsobem jste poskytli podporu manažerům, vedoucím pracovníkům, lídrům týmů? 

Určitě souhlasím s tím, že komunikace se stala důležitější než kdy jindy, vzhledem k práci z domova a nutnosti se vzájemně propojit na dálku. Ještě před příchodem pandemie jsme se rozhodli začít s programem, který označujeme jako Leadership Academy pro vedoucí pracovníky. Nejedná se jen o denní nebo dvoudenní školení zaměřené pouze na dovednosti manažerů, ale je to šest měsíců dlouhý a velmi náročný program, který má všem našim manažerům pomoci k tomu, aby byli lepšími lídry, aby dokázali vést týmy správným směrem. 

Celý program je založený na workshopech, kdy se účastníci setkávají osobně. To, že jsme se nějakou dobu nemohli setkávat, nás pak dovedlo k přesunu do online. Nechtěli jsme s touto aktivitou přestat, protože dobře víme, že role všech vedoucích zaměstnanců je klíčová.

Celkem jsme tak převedli cca 85% školení do online. Když ale vidíme vyšší efektivitu v klasických workshopech, vracíme se zpět do učeben.

Je něco, co byste udělali jinak, kdyby nastala nová pandemie nebo další vlny covidu? Je něco, co byste si přál udělat předtím, než to vypuklo? 

Jsem přesvědčený o tom, že jako Foxconn jsme zvládli celou situaci velmi dobře. Co se mého oddělení týče, tak jsem rád, že jsme začali s digitalizací ještě před covidem. Pomohlo nám to v mnohých ohledech – online školení, digitální podpisy, online generování různých potvrzení, reporting atd. Osobně vidím ještě mnoho prostoru jak posunout naše procesy dál, zjednodušit je a učinit je dostupnější pro naše zaměstnance. Takže jejich optimalizace a převod do onlinu zůstávají mými prioritami i nadále.