Martin Kalenda, Image Lab: Musíme lépe porozumět dynamice moderního byznysu a jeho budoucímu vývoji

Rozhovor s MUDr. Martinem Kalendou, MBA, zakladatelem, senior konzultantem, strategickým poradcem a koučem společnosti Image Lab

V oblasti byznysu a leadershipu se otevírá stále více nových příležitostí a výzev, ať už pro zkušené podnikatele nebo pro ty, kteří teprve začínají budovat své vlastní firmy. Všem těmto společnostem pomáhá již dlouhá léta poradenská společnost Image Lab. Jako byznys development partner pomáhá firmám dosáhnout úspěchu, a to především skrze lidský potenciál. Martin Kalenda, spoluzakladatel Image Lab, zdůrazňuje rostoucí význam role leadershipu v éře digitalizace. Klíčovými faktory jsou propojení lidí s technologiemi, etika využívání umělé inteligence a schopnost spolupráce a budování budoucnosti ve firmách. Jak se vrcholoví manažeři vyrovnávají s těmito výzvami? A jak se mění pohled na jejich roli a vedení firem v dnešní době?

Martin Kalenda, spoluzakladatel Image Lab

Mohl bys nám přiblížit, co znamená být zakladatelem a spolumajitelem firmy Image Leb? Co aktuálně řešíte?

Role Image Lab je byznys development partner, což znamená, že naším úkolem je pomáhat firmám dosáhnout úspěchu. Úspěch vychází především z lidí. Téma, o kterém jsem dnes hovořil a nazval jsem to "Leadership 51: Od digitalizace ke kořenům", mělo za cíl zdůraznit, že s nástupem digitalizace roste role leadershipu ještě výrazněji. Propojení lidí a technologií přináší obrovský potenciál, ale také potenciální rizika. Zde hraje klíčovou roli etika, zejména v souvislosti s umělou inteligencí.

Co se však ukazuje jako další důležitý faktor, je schopnost lidí a zejména managementu spolupracovat a pracovat společně na budoucnosti. Je důležité uvědomit si, že každý má značnou odpovědnost za to, co se v organizaci děje, nejen uvnitř firmy, ale také v souvislosti s vnějším světem a klienty.

Za 30 let fungování Image Lab vám prošly rukou stovky, možná tisíce manažerů, jaký je rozdíl mezi vrcholovým manažerem nedávné minulosti a tím aktuálním?

Myslím si, že klíčové je vzájemné porozumění mezi lidmi. Zejména v kontextu konference vidím důležitost větší otevřenosti ze strany vrcholového vedení a propojení se všemi vrstvami lidí ve firmě. Je to o potlačování silné hierarchie a zároveň o tom, co jsem dnes pojmenoval jako "show how" – tedy, že lídr je vidět a vše, co dělá, by mělo být v souladu s tím, co chce firma o sobě říci.

Jak vnímáš svoji roli jako konzultanta, který pracuje s těmito vrcholnými lídry nebo manažery a zároveň se jim snaží pomoci najít cestu?

V této roli se zaměřuji nejen na vrcholové manažery, ale také na celé týmy. Naším úkolem je spojovat lidi, hledat společnou cestu a společný smysl. Věřím, že tím výrazně pomáháme lídrům, protože získávají harmonizované týmy s nějakou sdílenou vizí, což přispívá k jejich úspěchu.

Jsi vystudovaný lékař, takže můžeš mít trochu jiný pohled na leadership, management, rozvoj firem. Je to tak?

Zde je to možná vnitřní záležitost, spojená s mou vlastní interpretací mého poslání. Původně jsem vstoupil do medicíny s vizí pomáhat lidem, a postupně jsem objevil nové cesty, jak to dělat nejenom skrze jejich tělo, ale také skrze jejich duši. Je pro mě důležité, aby se lidé cítili dobře, aby zažívali radost z úspěchu a aby pracovali na svém osobním rozvoji. Celkově je pro mě klíčové pomáhat lidem i firmám, a to v oblastech, které mě opravdu baví. To je jeden z klíčových hnacích motorů mého života - intelektuální stimul a neustálý rozvoj. Tedy otevírání nových cest a objevování nových věcí mě na tomto fascinuje.

Jak bys dokázal popsat svou práci pětadvacetiletému člověku, který témata dnešní konference vlastně ještě neřešil a má pocit, že se ho to netýká?

Když se setkám s těmito lidmi, na začátku jim nic neříkám. Poslouchám a to je základ mé práce. Mám to štěstí pracovat s mladými lidmi, kteří začínají budovat svůj vlastní byznys. Spíše naslouchám a pozoruji, co se děje, než abych jim něco nutil. Podobně jako chirurg hledám správné tahy a chirurgické postupy, abych rychle pomohl. V dnešní době je rychlost klíčová, ale zároveň se snažím zajistit, že řešení bude udržitelné a úspěšné i dlouhodobě.

Můžeš zmínit nebo nastínit, jak vypadá tvůj aktuální projekt s klientem? Na čem třeba teď konkrétně pracuješ?

Mám několik projektů, které se zaměřují na různé segmenty byznysu, a jeden z klíčových se týká oblasti financí a pojišťovnictví. Tento projekt se speciálně soustředí na schopnost propojit vůdčí osobnosti a doslova nastartovat obrovský konkurenční náskok v oblasti podnikání. Jeho hlavním cílem je podporovat lídry v mobilizaci lidí, se kterými spolupracují, aby se plně angažovali a aktivně přispívali k rozvoji byznysu. Budujeme obrovskou motivační atmosféru a přinášíme naprosto inovativní řešení, zejména v oblasti transformace byznysu.

Jeden z mých projektů, který mě velmi naplňuje a baví, se zaměřuje na nový segment. Nedávno jsem vyhrál výběrové řízení pro Moravskoslezský kraj a pracuji s krajským úřadem. V této nesmírně zralé organizaci s velmi schopnými lidmi děláme projekt zaměřený na leadership a transformaci organizace a posilující roli lídrů. Je to zcela odlišný segment, který mě fascinuje.

Dalším krásným projektem, který momentálně probíhá, je spolupráce, která zahrnuje úroveň vrcholového vedení až po týmové lídry ve výrobě. Projekt začal jako iniciativa zaměřená na propojení a harmonizaci všech oddělení, od obchodu až po vývoj, logistiku, výrobu a expedici. Cílem je zajistit harmonickou spolupráci a úspěšný chod byznysu. Tento projekt běží již druhým rokem a hledáme nové cesty k rozvoji obchodu. Jsou to zajímavé a inspirativní věci, které mě těší.

Mění se nějak požadavky z oblasti HR na vaše služby?

V podstatě jsme během těchto let měli dva typy zadavatelů. Někteří začínají s požadavkem na rozvoj, program nebo dokonce školení, ale postupně si uvědomí, že mohou získat velkou přidanou hodnotu. Není to pouze o učení se něčemu novému, ale skutečně o rozvoji firmy. Následně dostáváme zadání, kde se personalistika stává byznys development partnerem. Těmto zadavatelům je jasné, že personalistika rozumí své roli v širším kontextu firmy. Zde se začíná naplňovat naše heslo, že nejlepší řešení vznikají společně, a my se stáváme nedílnou součástí týmu, který hledá efektivní fungování celého systému.

Když si představíš, že tady budeme sedět v roce 2030, o čem myslíš, že budeme mluvit?

Jedná se o lidi, jejich roli v rychle se měnícím technologickém prostředí a možným posílením vzájemné soudržnosti. Základ tady zůstane nezměněný, protože, jak jsem již řekl, technologie budou dostupné všem. Klíčovým faktorem však bude schopnost šikovných lidí pracovat společně v atmosféře, kde je to bude bavit. Myslím si, že naše role zůstane v tomto stejná, pouze okolní svět možná bude částečně více virtuální a tím pádem budou ještě důležitější vazby a propojení mezi lidmi.