Personalista nemá tlouct data do tabulek, ale věnovat se lidem

Rozhovor s Milanem Ratajem, jedním ze zakladatelů společnosti Sloneek Europe s.r.o., a Michalem Kankrlíkem, spolumajitelem a obchodní ředitelem společnosti IVITERA, a.s.

Společnost Sloneek Europe vyvinula stejnojmenný cloudový nástroj Sloneek, který zjednodušuje HR oddělením nadměrnou administrativní agendu. Jak je složité přejít z excelu na online systém? Zefektivní se tak práce a ušetří čas personalistů i ostatních zaměstnanců?

Milan Rataj a Michal Kankrlík

Proč jste založili společnost Sloneek a jaká je unikátní přidaná hodnota pro HR?

Asi před osmi lety jsme se s kolegou pustili do provozu systému iDovolenka.cz. Byl to náš trochu hobby projekt, který byl určený pro rychlý management dovolených ve firmách s nejzákladnějším schvalováním.

Jak začala růst zákaznická báze, rozhodli jsme se postavit plnohodnotný systém, který je výhradně v cloudu, na  moderních programovacích technologiích. Snažíme se vytvořit systém, ve kterém se nebude příjemně pracovat jen personalistům, ale i ostatním zaměstnancům. Pokud se jim systém nebude líbit, bude je práce v něm obtěžovat, tak ho začnou bojkotovat. Se systémem se proto musí dát jednoduše a intuitivně pracovat. 

Kdo je vaším typickým zákazníkem a jaké jsou jeho potřeby?

Segment, na který se zaměřujeme, je malý a střední podnik. Když se ohlédneme do nedávné historie, personální systémy byly využívány hlavně velkými firmami a na malé se už nedostávalo. A právě z těchto společností máme postavenou celou základnu.

Pro ně je klíčové nezabývat se při implementaci personálního systému sáhodlouhou a drahou analýzou, ale potřebují systém do několika dní spustit a začít ho provozovat. To je vlastně z našeho pohledu pro ně ultimátní výhoda, není to nic složitého, rychle se v tom systému dokáží najít.

Podívejte se na celý rozhovor Michala Kankrlíka s Milanem Ratajem

Setkáváte se s obavami opustit excel a pustit se do nového řešení konsolidace a sběru dat? Co vše přechod provází?

Když vezmete firmu o padesáti lidech, která jede v excelu, nejobtížnější je nacpat do Sloneeka historii. Samozřejmě dokážeme pomoci strojově, ale i tak je tam nějaký podíl lidské práce. Pokud má však firma alespoň trochu konsolidovaná data, tak lze do několika málo dní systém uvést elegantně do provozu.

Dají se spočítat roční náklady na provozování takového systému?

Na našem webu je možné si stáhnout krátké studie, kde propočítáváme náklady při přechodu z excel řešení na systém typu Sloneek. Úspory jsou patrné především v čase a přesnosti. Protože každá špatně evidovaná absence nebo práce stojí velké peníze. Ale nelze paušalizovat. Jako majitel dané firmy, která zvažuje přesun do podobného systému, se musím jednoduše zamyslet, k čemu mi to bude. Zda mi jde o logický doplněk a posun firmy, a nebo jestli je to o tom, že personalista není od tlučení dat do tabulek, ale aby se věnoval lidem.

Pakliže jde o úsporu času personalistů, aby se nezdržovali zbytečnou administrativou a měli online konsolidovaná data, to je právě jeden z hlavních důvodů, proč do systému jít. Pak už stačí sečíst uspořený čas nejen personalistů, ale i řadových zaměstnanců, kteří musí neustále někde něco podepisovat, na něco čekat. Systém je vytvořený tak, aby odezva na zpracování dat byla velmi rychlá. V tom spočívá celý důvod, proč toto zavádět. 

Co umí Sloneek nejlépe a kde naopak vidíte nedostatky?

Sloneek je živý stroj, na kterém neustále pracujeme, nasloucháme svým zákazníkům, protože oni jsou primární nositelé těch inovací, které se do aplikace zavádějí. Sloneek v sobě má celý management pro řízení absencí, docházky, pohybu majetku po firmě, obsahuje agendy, které řešíonboardig a offboarding nebo řízení hodnocení a vzdělávání.

Neobsahuje však mzdový systém, pracuje do úrovně zpracování mezd. Nejsme mzdový systém a nikdy zpracovávat mzdy nebudeme. Máme mezinárodní přesah, což by pro nás znamenalo v každé zemi množství lidí pro řízení a hlídání této agendy. Kvalitních mzdových systémů je celá řada a my jsme s většinou z nich jednoduše propojitelní.

Plánujete nějaká nová vylepšení? Kam se chcete posouvat v budoucnu?

Je to jednoduché, tak jak se vám vyvíjí lidé a celá společnost, tak tak se vyvíjí i přístup k práci se systémy. Celé uživatelské prostřední je tak neskutečně dynamicky se vyvíjející, že za pár let bude náš systém vypadat úplně jinak. Lidé chtějí něco jiného, chtějí se posouvat dál. Kdo se tomu nepodřídí, bude mít smůlu. Velkou výhodu nám dávají nové technologie, na kterých je Sloneek napsaný, protože nám umožňuje provádět relativně rychle různé změny, což je pro budoucí vývoj velká výhoda.