Zbyněk Nejezchleba, Coneo

Simulační hry mění chování skrze silné prožitky

Rozhovor se Zbyňkem Nejezchlebou, lektorem, koučem a jednatelem společnosti CONEO

Zbyněk Nejezchleba je spoluzakladatelem konzultační a vzdělávací společnosti CONEO, která se zabývá rozvojem jednotlivců, týmů i celých firem už více než 20 let. 

V rozhovoru představuje jeden z jejích ucelených programů - Coneo Simulátor, který vznikl na základě dlouhodobých zkušeností při práci s týmy a je zaměřen na vznik, rozvoj a podporu vysoce výkonných týmů v různých společnostech.

Simulátor přináší do firemního vzdělávání analogii k výcviku letců nebo kosmonautů. Jak to funguje?

Původní myšlenka přišla z USA, kde se simulátory začaly postupně využívat k tréninku vysoce efektivních týmů po vzoru leteckého nebo kosmonautického výcviku. Právě kosmonauti a letci musí v rámci tréninku projít řadou zátěžových situací, které v případě, že selžou, mohou mít za následek mnohamilionové škody i újmu na lidských životech. Jsou hnáni tlakem na pečlivost a maximální výkon, který je klíčový – zejména nahoře nad zemí, kde se mohou s jistotou spolehnout jen na přírodní zákony.

Tlak, který je dnes vyvíjen na manažery a týmy, od nich přitom vyžaduje obdobné vlastnosti a požadavky, aby procesy fungovaly, jak mají, a firma zůstala konkurence schopná.

Takže jste převzali americkou verzi tréninkového simulátoru a aplikovali ji na české prostředí?

Na začátku, okolo roku 2013, kdy jsme Coneo Simulátor uvedli poprvé, jsme pracovali s podobnými principy a postupy. Americká verze tohoto vzdělávacího programu se původně skládá ze série rychle po sobě jdoucích her, které testují různé aspekty, třeba flexibilitu, a dostávají skupinu pod skutečně velký tlak, který může zažít i v realitě. Důraz je kladen na zvyšování efektivity vlastní i týmu a také na eliminaci chybovosti – chyby původní program prakticky neakceptuje.

V rámci tréninku to tedy může vypadat například tak, že se tým třeba hodinu intenzivně připravuje na zadaný úkol, v první minutě realizace pak jeden člen týmu udělá chybu a hra skončí. To bylo pro řadu našich klientů poměrně frustrující a nepřinášelo to ani požadovaný efekt….

Jak tedy vypadá Coneo Simulátor dnes?

Coneo Simulátor je v současné podobě jedno nebo dvoudenní verzí amerického programu pod vedením dvou lektorů a stále vychází z klíčové myšlenky – zvyšovat výkonnost lidí a týmů. Adaptovali jsme jej nicméně na české prostředí a potřeby klientů. Připouštíme do jisté míry chybovost a s původní verzí má program nyní společné pouze dvě cvičení v nezměněné podobě. Zbytek je součástí našeho know how.

V praxi se ale účastníci setkají s chybami, které je mohou stát kariéru a firmu nemalé náklady… Nebylo by lepší, aby si v bezpečných podmínkách nácviku mohli otestovat své schopnosti a limity se všemi možnými důsledky?

V principu účastníci nejsou o nic ochuzeni. Spíše naopak. Simulace je velmi náročná a otestuje jejich schopnosti po všech stránkách. Nicméně tím, že připouštíme možnost chyby, hra okamžitě nekončí a účastníci tak mají možnost skutečně do hloubky otestovat své možnosti a potenciál. Je to pro ně ve výsledku přínosnější.

Po každém cvičení, které zabere třeba půl hodiny až hodinu, poté následuje klidně další hodina věnovaná čistě zpětné vazbě, rozborem chyb a situací, které by se daly příště vyřešit lépe. Zároveň společně hledáme nebo účastníci sami přicházejí na konkrétní situace ze své praxe, ve kterých reagují podobně, a jak by to mohli příště zlepšit.

Důraz je kladen na hlavně na osobní zážitek, který při rychlém sledu aktivit, jež během daného dne účastníky čekají, je opravdu velmi silný. Účastníci zpravidla docházejí k individuálnímu sebeuvědomění a přenáší si své pocity a prožitky každý do své vlastní praxe různě.

Základní program Coneo Simulátoru jste orámovali programem mise Apollo 13. Proč?

Mise Apollo 13 na Měsíc bývá historicky označována za nejúspěšnější z neúspěšných misí do vesmíru. Jednalo se původně o rutinní let na Měsíc, na který však posádka nikdy nedoletěla. Namísto toho se musela vypořádat s řadou obtíží, na které je často ani stovky hodin výcviku předem nepřipravily. Ve výsledku ale úspěšně přistáli. Na motivy této události byl natočena velmi věrná filmová adaptace, která zároveň perfektně ukazuje práci týmu při řešení krizových situací. Rozhodli jsme se zařadit do programu několik ukázkových scén z filmu včetně návazného rozboru dané situace. Tím se účastníci učí porozumět klíčovým pilířům týmové spolupráce a možným důsledkům úspěchu i neúspěchu.

V jakých aspektech týmy, které se zúčastní simulátoru, nejčastěji selhávají?

Nejčastější příčinou problémů nebo neúspěchu bývá absence některých týmových rolí. V rámci aktivity například tým najednou zjistí, že jim chybí dotahovač, který by pomohl úkol doladit a zajistit výslednou kvalitu. Jinému týmu naopak chybí například inovátor, který předložil úvodní vizi řešení úkolu. Namísto toho se tým na začátku „plácá“ a trvá mu, než přijde s návrhem řešení, anebo naopak na konci nestíhá plnit veškeré povinnosti, anebo doladit detaily řešení apod.

V praxi ale také nikdy nebudeme pracovat v ideálním týmu, kde by byly všechny role zastoupeny...

Samozřejmě, že ne. Proto je součástí pozorování práce týmu také to, zda a jak jsou účastníci schopni se s nedostatkem vypořádat. V současné době doplňujeme Coneo Simulátor programem Budování efektivních týmů, který mu předchází a je také zážitkový. Nicméně je koncipován tak, aby účastníci v týmu návaznými aktivitami postupně zjišťovali a naučili se chápat, jak určití lidé i oni sami v týmu fungují a dokázali lépe spolupracovat nebo některé roli sami nahradili. K identifikaci těchto rolí v týmu využíváme světově nejrozšířenější typologii Mereditha Belbina, která rozděluje tým na 9 týmových rolí.

Komu byste účast v rámci Coneo Simulátoru doporučil?

Program obecně doporučujeme pracovníkům na pozicích liniových manažerů až po top manažery. Zároveň je navržen tak, aby dokázal rozvíjet jak konkrétní pracovní tým, tak skupinu manažerů, kterým pomůže skrze silné emoce a prožitky otevřít mysl, změnit myšlení a přinést novou inspiraci, kterou si pak přenášejí do vlastního týmu – například do způsobu vedení porad, práce s demotivovanými lidmi, rozvoje talentů apod.

Jak simulátor hodnotí sami účastníci?

Simulátor bývá často takovou perličkou na závěr komplexních programů, které si u nás klienti objednávají. Pravidelně je součástí například rozvojových univerzit pro zaměstnance a je opakovaně žádaný. Od té doby, co jsme program uvedli na trhu, si dlouhodobě držíme skvělé hodnocení spokojenosti od účastníků, a to jak s obsahem kurzu (známka 1,09 z 5), tak s lektory (známka 1,05 z 5).

Vy sám jste si v průběhu své kariéry vyzkoušel, jaké to je být součástí a budovat vysoce efektivní tým. Mimo jiné jste stál u samých začátků společnosti Mars na českém trhu a pomáhal jste zavádět tehdy neznámé výrobky i zcela nové kategorie do prodeje. To byl jistě nelehký úkol. Co jste si z této praxe odnesl do života?

Byla to neocenitelná zkušenost. Náročná, ale rozhodně maximálně přínosná. Na začátku jsem prošel výběrovým řízením do elitního týmu obchodníků této společnosti. Z bezmála 1100 kandidátů nás nakonec vybrali 10. Dostali jsme příručku, týden na zaškolení a poté jsme šli rovnou do terénu. Pamatuji si dvě zásady, podle kterých dodnes žiju – be positive & be flexible. To stejné bych si přál, aby si odnesli i účastníci z našich kurzů. Aby se nebáli, byli vytrvalí a pečliví. Pokud totiž člověk chce, tak skutečně může docílit skvělých pokroků.

Články v sérii

Aktuální

Simulační hry mění chování skrze silné prožitky

Aktuální

Dosáhněte týmové synergie rychle a měřitelně pomocí Coneo Simulátoru

Aktuální

Týmová spolupráce je v řadě firem stále v plenkách, synergii lze podpořit intenzivní simulací

Aktuální

Coneo Simulátor buduje vysoce efektivní týmy díky analogii k výcviku letců či vojáků

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace