Stanislav Šmolík, CEO DNS: Vzdělávání je pro nás klíčové. Neustálý rozvoj je jednou z vlastností firmy

Rozhovor se Stanislavem Šmolíkem, CEO společnosti DNS a.s.

DNS je předním ICT distributorem na českém a slovenském trhu. V roce 2022 jeho tržby přesáhly 4 miliardy korun. Společnost DNS, patřící do technologické skupiny eD, zaměstnává přes 100 lidí, a v roce 2023 dokončila akvizici vzdělávací společnosti Key Trainings, nyní Pumpedu. O vztahu k profesnímu vzdělávání jako jednomu z pilířů firemní kultury, ale také zásadní přidané hodnotě firmy, jsme mluvili s CEO DNS Stanislavem Šmolíkem.

Stanislav Šmolík, DNS

Jaká byla vaše profesní cesta na pozici CEO přední české IT firmy?

Asi bych řekl, že poměrně přímá. Kariéru jsem začal jako obchodní zástupce v Českém Telecomu před cca 27 lety. Přes různé obchodní pozice jsem se dostal na nižší manažerské pozice a později až na ty nejvyšší. Současně jsem získal zkušenosti z různých společností a oborů. Jenom namátkou kromě České Telecomu to byla Konica Minolta, Česká spořitelna nebo Global Payments.

Jaký je váš vztah ke vzdělávání?

Můj vztah ke vzdělání je velmi pozitivní. Vystudoval jsem dvě vysoké školy. Neustále se snažím učit nové věci, čtu knížky a účastním se různých kurzů.

Jaký jste byl student?

U mě se vášeň ke vzdělávání měnila s časem. Až v pozdějším věku jsem si plně uvědomil nutnost se učit nové věci a neustále na sobě pracovat. Ze začátku to tak nebylo a kdybyste se zeptali učitelů na základní a střední škole, tak moc pozitivního neuslyšíte.

Když byste měl srovnat jednotlivé fáze vašeho vzdělávání? Která na vás měla zásadní vliv, a které byste se zpětně naopak věnoval intenzivněji?

Přelomem byla první vysoká škola, kterou jsem studoval při zaměstnání. Do té doby jsem to nebral moc vážně. Vrcholem bylo studium MBA jako mé druhé vysoké školy. Tuto část mého vzdělávání považuji za nejvíce přínosnou a klidně bych si to zopakoval znovu. Kdybych mohl vrátit čas, tak bych se kromě angličtiny věnoval i druhému cizímu jazyku.

Vzdělávání je a priori nejprve vždy náklad s nejistým výsledkem. Jak se na toto tvrzení dívá CEO přední české IT společnosti?

Víte, já si nemyslím, že vzdělávání je náklad s nejistým výsledkem. Když opravdu chcete, tak se naučíte všechno. Je to o Vašem nastavení a prioritách. Současně si myslím, že každá nová znalost Vás posune, a proto by celoživotní rozvoj a vzdělávání mělo být v prioritách každého.

Co znamená vzdělávání v rámci firemní kultury DNS?

Pro DNS je vzdělávání klíčová věc. Dalo by se říct, že je naší vlastností. ICT svět se rychle mění a my musíme s ním. Kdybychom se zastavili, tak je konec. Naši lidé na sobě neustále pracují. Doplňují si odbornost a certifikace. Kontinuálně vylepšujeme soft dovednosti našich lidí a managementu. Tohle je naše DNA.

Kdo je DNS: DNS je ICT distributor s přidanou hodnotou s působností na českém a slovenském trhu. Firma byla založena roku 1997 a po celou dobu své existence patří mezi nejvýznamnější distributory v obou zemích. Tržby v fiskální roce 2022 dosáhly rekordních 4 miliard korun a v současné době zaměstnává přes sto lidí.

A co znamená vzdělávání v rámci business plánů DNS?

Je to jedna z oblastí, na kterou jsme se zaměřili v minulých letech a budeme se ji věnovat nadále. Tento rok DNS investovala peníze do akvizice vzdělávací společnosti Key Trainings, kterou jsme přebrandovali a nyní vystupuje jako Pumpedu.

Co vás k tomu vedlo?

Cítíme poptávku po vzdělávání z našeho ekosystému. Jak naši vendoři (výrobci), tak naši partneři potřebují platformu, přes kterou budou probíhat různé kurzy a rozvoj pro jejich zákazníky. Tuto poptávku jsme schopni díky Pumpedu uspokojit. Protože chceme přinášet další služby s přidanou hodnotou, vstup na pole vzdělávání je logickým vyústěním.

Proč jste se rozhodli pro tuto společnost?

Vzdělávacího partnera jsme hledali relativně dlouho. V hledáčku jich bylo několik. Primárně jsme chtěli někoho, kdo má dlouhodobé zkušenosti se školeními a certifikacemi v IT oboru. Pumpedu nás oslovilo širokým portfoliem školení, které korespondují s nabídkou IT řešení DNS. Líbil se nám jejich agilní přístup, nápady, jak vzdělávat trh, a to že se nebojí nových technologií.

Co pro vás znamená mít Pumpedu v portfoliu?

Kromě možnosti mít další přidanou hodnotu pro naše vendory a partnery, to je příležitost, kde se i my sami učíme nové věci. V plánu je vytvořit plnou synergii mezi Pumpedu a DNS a dále mezi Pumpedu a celou technologickou skupinou eD, kam DNS patří.

Můžete uvést příklad synergií?

Synergií je mnoho. Pumpedu vytváří rozvojové plány v oblasti měkkých dovedností, dělá osvětu trhu v nových technologiích, rozšiřuje certifikační služby DNS.

Vyzdvihl bych jednu pro nás velice důležitou, a tou je využití lektorů, odborníků s praxí, v projektech DNS.

Co DNS dělá z pohledu nedostatku kandidátů na trhu práce? Co děláte pro to, aby DNS byla atraktivním zaměstnavatelem?

V DNS se snažíme naše lidi inspirovat příběhem, který tu žijeme. Společně budujeme distribuci pro budoucnost a k tomu potřebujeme lidi, kteří nám ten příběh pomůžou naplnit. ICT svět se mění a roste a my jsme u toho. Pomáháme realizovat fantastické, a hlavně užitečné projekty pro firmy a stát. To je přeci něco, u čeho chcete být. Práce by měla dávat smysl a o to se v DNS snažíme.

Co budou zásadní oblasti, které budou lidé na pracovním trhu vnímat ve střednědobém horizontu jako rozdílové? Remote, finanční odměna atd. jsou relativně rychle realizovatelné všude, ale bude se jednat ještě i jiné nástroje?

S dospíváním mladých generací (generace Z) se i tohle mění. Vidím to u svých dvou dospělých dcer v přímém přenosu. To, co platilo v náboru před deseti nebo dvaceti lety, je dnes jiné. Jednak mladší generace hledají ve své budoucí práci smysl, což dříve tolik nebylo, a dále je pro ně důležité i jak se firma prezentuje navenek a jak pomáhá společnosti okolo sebe. Když víte, jaký smysl má Vaše práce, pracujete lépe a kvalitněji. Když vaše firemní kultura dovoluje udělat chybu a poučit se z ní, tak se cítíte v práci bezpečně, odcházíte z práce spokojený a Váš osobní život tím netrpí.

Abych tedy odpověděl na Vaši otázku, tak kromě standardních věcí jako je plat, home office a benefity, bude důležité nabídnout kandidátům silný příběh nebo vizi, se kterou se dokáží ztotožnit, a dále aktivity v oblasti firem CSR (společenská odpovědnost firem).