Uplatnění online technologií bude stále narůstat

Rozhovor s Martinou Veselou, koordinátorkou školení ve společnosti COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Společnost COMPUTER HELP poskytuje IT služby od počítačových kurzů pro veřejnost i IT profesionály, přes prodej software, hardware, licencí, support a správu sítí až po vývoj aplikací na zakázku. Koordinátorky školení Martiny Veselé jsme se ptali nejen na odbornost lektorů, a jak vlastně kurzy probíhají, ale také na možnosti certifikací pomocí absolvování těchto školení.

Martina Veselá, koordinátorka školení ve společnosti COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Čím se zabývá COMPUTER HELP?

Společnost se zabývá komplexními službami v oboru IT. Máme celkem čtyři oddělení: obchod, školení, vývoj software a support. V rámci obchodu zajišťuje COMPUTER HELP prodej licencí produktů Microsoft, Adobe nebo nákup hardware dle potřeb zákazníků. Školení je zaměřené na kurzy pro běžné uživatele, ale třeba i na IT správce nebo vývojáře. Jsme také certifikovaným partnerem společnosti Microsoft, ESET nebo HPE Business Partner.

Jaká školení COMPUTER HELP nabízí a pro koho jsou určena?

Zákazníkům můžeme nabídnout otevřené kurzy pro veřejnost nebo zakázkové kurzy. Vše je aktuálně zaměřené na produkty Microsoft a VMware. Otevřené kurzy jsou zpravidla na celý den a informace o kurzu jsou dostupné na našich webových stránkách.

V rámci zakázkových kurzů si zákazník může vybrat, kolik času chce do školení investovat a jaká témata chce probrat. Vše s ním vyřešíme s individuálním přístupem. V poslední době je největší zájem o kurzy MS Excel se zaměřením na kancelářskou praxi. V době nástupu covidu to byla zase aplikace Teams. Pro správce sítí ve firmách, školách nebo státních institucích zajišťujeme speciální kurzy a certifikace.

Jak dlouho pracujete ve společnost COMPUTER HELP a co zde máte na starosti?

Ve společnosti pracuji druhým rokem. Starám se o klidný průběh prezenčních i online kurzů. S tím je spojená komunikace se zákazníky, abych jim mohla školení maximálně přizpůsobit. Na druhé straně je to komunikace s našimi lektory a příprava jejich výukového plánu. Dále zajišťuji pronájem notebooků nebo učeben včetně cateringu.

Co vás vlastně do COMPUTER HELP přivedlo, čím vás zaujal tento obor?

Jako bývalá obchodní zástupkyně jsem cestovala po velké části republiky, a nakonec jsem hledala klidnější prostředí. To jsem našla u COMPUTER HELP, když hledali kandidáta na pozici koordinátorky školení. Obor mne zaujal svou rozmanitostí, je v něm spojení obchodnických znalosti a technologií. To mne hodně baví. Původním vzděláním jsem mimo IT, ale jak v něm funguji od dětského věku, tak jsem se rychle dostala do správných kolejí.

Jak probíhá volba zakázkového kurzu?

Zpravidla zákazníky vyzpovídám, abych zjistila například, v jakých tématech se chtějí zdokonalit, jak velká skupina to bude. Zákazník má na výběr výuku v češtině nebo angličtině. Dále potřebuji vědět, zda se účastníci chtějí potkat v našem školicím středisku nebo preferují kurzy online. Na závěr se přiřazuje vhodný lektor, zpracovává se cenová nabídka a rezervace termínů.

COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Lektoři u vás pracují externě nebo jsou zaměstnaní?

V týmu máme jak interní lektory, tak spolupracujeme s externisty. Lektory vybíráme pečlivě, aby s námi dlouhodobě spolupracovali a měli zkušenosti. Náš interní lektor Jiří Slabý je expert v oboru se zaměřením na kurzy MS Office. Často se mi stává, že zákazníci u poptávky kurzů chtějí rovnou tohoto lektora. Dalším odborníkem je například kolega Martin Bílek, ten se zaměřuje na výuku a vývoj SQL.

Jakou specializaci mají vaši lektoři? Zabývají se mimo školení také praxí?

U lektorů je nejdůležitější zaměření a k tomu certifikace. Hlavní certifikací je MCT (Microsoft Certified Trainer) a MCP (Microsoft Certified Professional). Certifikace se získává na základě zkoušek dle zaměření lektora (např. MS Office, SQL, Azure). Kromě lektorské činnosti se podílejí i na různých projektech (tvorba MS Office šablon nebo vývoj aplikací na zakázku). Zároveň je potřeba, aby se i oni vzdělávali. Rádi je posíláme na různé kurzy pro doplnění informací.

Jsou kurzy omezené počtem účastníků?

Prezenční kurzy jsou omezené kapacitou našich učeben, takže maximální skupinka je 15 až 17 účastníků. U online kurzů jsou skupinky menší do 10 osob. Celkově doporučujeme menší skupiny kvůli interakci mezi lektorem a účastníky. Někdy se sejdou jen 3 zájemci, to bývá hodně u individuálních kurzů. Studenti se tak mohou intenzivně ptát a je to na jiné úrovni, než když se účastní přes deset lidí.

Máte tři učebny, jak jsou vybavené?

Všechny učebny jsou vybavené pro prezenční i online kurzy. K dispozici je počítač pro každého účastníka, projektor, plátno, tabule, flipchart, klimatizace. Největší učebna je pro výuku běžných kancelářských programů. Druhá učebna má speciální PC pro serverové kurzy a nejmenší učebnu je pro individuální kurzy, případně jí lze pronajmou jako zasedací místnost.

O jaká školení je největší zájem - online, offline či hybrid?

V loňském roce jsme školili nejvíce online, ale prezenční školení se zase začíná vracet. Letos je to naopak a je příjemné zákazníka u nás přivítat. Prezenční výuka má největší výhodu v předávání informací a ke vzájemné interakci mezi účastníky a lektorem. Kontakt lektora s účastníkem kurzu je nesmírně důležitý. K hybridní výuce se postupně přechází, ale pořád to ještě není na tak aktivní úrovni. Když máte 10 lidí ve třídě a dalších 5 je připojeno online, hybridní výuka je pro lektora jistě náročnější.

Jaký je poměr teorie a praxe na vašich kurzech?

Řekla bych, že půl na půl. Lektor na začátku seznámí účastníky s obsahem kurzu. Následně pokračuje teorií, kterou doplňuje příklady. Každý účastník si probraná témata rovnou vyzkouší, a když něčemu nerozumí, může lektora požádat o radu. Součástí většiny kurzů jsou i studijní materiály.

Zmínila jste studijní materiály. Jaké dostane klient výstupní materiály, případně následnou podporu?

Na prezenčním kurzu mají vše v tištěné formě. V rámci online kurzů obdrží příručky digitálně včetně příkladů, aby se k nim mohli znovu vracet.

Jaké nabízíte kurzy pro širokou veřejnost?

V nabídce jsou primárně kurzy MS Office (Excel, Word, atd.), dále kurzy pro IT Profesionály (SQL Serve, Windows Server, Microsoft365, VMware, atd.). Všechny otevřené kurzy včetně termínů jsou zveřejněné na našich webových stránkách. Rovnou je k dispozici online formulář, přes který se na kurz můžete přihlásit.

COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Jaká je situace v oblasti akreditovaných kurzů?

Akreditované kurzy máme také v nabídce. Nejdříve jsme získali jako školicí středisko akreditaci u MŠMT a následně můžeme kurzy nabízet. Všechny jsou zaměřené na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v různých oblastech vzdělávání. To znamená, máme jak běžné kurzy pro pedagogy, tak pro správce jejich IT infrastruktury.

Děláte kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří mohou být někdy oproti svým žákům v tomto ohledu pozadu?

V době, kdy děti u PC prakticky vyrostly, je někdy těžké s nimi udržet krok. Každopádně díky kurzům pro pedagogy se snažíme vybrat nejdůležitější témata, abychom pedagogům práci usnadnili. Často v tomto ohledu spolupracuji s kolegyněmi z obchodu, které mají na starosti licencování škol a školských zařízení.

Jaký je váš pohled na e-learning?

Dříve jsme e-learning měli v nabídce. Ještě v době, kdy se kancelářské programy instalovali rovnou na PC a nedělala se tak často aktualizace jako nyní. Dnes, kdy se přechází do cloudu Microsoft365, e-learning postrádá smysl. Spíše je nahrazen kratšími webináři, online školením se záznamem nebo výukovými videi na zakázku.

Jak dlouho kurzy přibližně trvají?

Klasické otevřené kurzy MS Office trvají od jednoho do tří dnů. Třídenní kurzy jsou pro složitější témata, například třeba programování (VBA) v Excelu nebo Wordu. Teď je trend kurzy v rámci dnů spíše zkracovat, ale v daný den časově prodloužit. V případě zakázkových kurzů je délka kurzu půl den, maximálně 2 dny v kuse. Specializované kurzy pro IT správce trvají až 5 dní.

Jaké projekty/nová školení chystáte, na čem právě pracujete?

Nově jsme zařadili kurzy VMware, tedy virtualizačního programu. Zároveň se jedná o certifikovaná školení, na kterých se podílíme s naším partnerskou firmou. Jedná se o nový projekt, který teď prochází propagací.

Jaký je váš pohled na firemní vzdělávání a využití online technologií? Je to dle vás cesta, která bude převažovat?

Firemní nebo jakékoliv vzdělávání je rozhodně pro společnost důležité. Online technologie nám cestu k němu ulehčují. Díky online světu dokážeme propojit zákazníky z celého světa a dopřát jim tak pohodlné školení. Často jednám s firmou na mezinárodní úrovni, a když potřebuji proškolit všechny kolegy na jedno téma, není nic snazšího, než využít online svět.

Jak probíhá vaše spolupráce s lektory? Máte pravidelné schůzky, kde si sdělujete zpětnou vazbu, co je potřeba zlepšit?

S lektory pravidelné schůzky nemáme, ale jsem s nimi v kontaktu několikrát týdně, jak online, tak osobně. Vždy se s nimi sejdu po školení, abych věděla, zda vše proběhlo bez problému, zda něco nepotřebují vyřešit nebo zajistit například školení či jiný osobní rozvoj. Je pro mě důležité mít zpětnou vazbu od nich i od zákazníků.

Jak získáváte zpětnou vazbu od klientů?

V rámci otevřených kurzů máme k dispozici hodnotící dotazník, který se vyplňuje vždy na konci kurzu. U zakázkových kurzů je to vždy na domluvě se zákazníkem, protože někteří zákazníci používají jejich interní dotazníky a následně nám předávají zpětnou vazbu, jiní zákazníci mi například volají. Zpětnou vazbu vždy předávám lektorům, aby i oni měli přehled o spokojenosti.