Violeta Malár Momiroska, KBC Group: Při implementaci nových procesů SuccessFactors je nutné myslet kriticky a mít vizi

Rozhovor s Violetou Malár Momirosky, Chief Human Resources Officer, IT & Facility at KBC Group, Shared Services & Operations, CZ&BG

Pro optimální provoz celé společnosti i pro efektivitu jednotlivých zaměstnanců je nezbytné mít správně řízené procesy. Z tohoto důvodu se společnost KBC Global Services rozhodla implementovat systém SAP SuccessFactors a postupně rozšiřuje jednotlivé moduly. Violeta Malár Momiroska, Chief Human Resources Officer, IT & Facility v KBC Group, v rozhovoru pro HRtv zdůraznila, že při provádění implementace a digitální transformace je důležité přistupovat kriticky k vlastním procesům, mít jasnou vizi a být otevřený novým možnostem.

Violeta Malar Momiroska a Michal Kankrlík

Proč se vaše společnost rozhodla přijmout řešení SAP SuccessFactors?

Společnost KBC Global Services byla v ČR založena v roce 2011 a od té doby zažívá neustálý růst. V současnosti máme více než 2.000 zaměstnanců, z nichž přibližně 1.200 pracuje v České republice a více než 800 v Bulharsku. Naše datové procesy jsme budovali postupně od základu. Tento vývoj zahrnoval značné změny, přechod od manuálních tabulek k současnému stavu. Implementace SuccessFactors (SF) byla klíčovou součástí naší transformace. V roce 2016, kdy jsme dosáhli počtu 500 zaměstnanců, jsme si uvědomili, že nedokážeme udržet stejné růstové tempo bez digitalizace a optimalizace. Proto jsme hledali systém, který by splňoval naše požadavky a zároveň poskytoval podporu při implementaci.

SF díky svému cloudovému ekosystému efektivně řeší naše procesní potřeby. Dosud nám tento systém umožnil splnit všechny naše požadavky a jeho flexibilita nám umožňuje spravovat změny a postupně implementovat nové HR postupy v souladu s trendy v odvětví. Při výběru partnera jsme provedli výběrové řízení a zvolili firmu Success Solutions, protože se osvědčili jako spolehlivý partner s předchozími zkušenostmi s podobnými implementacemi.

Jaké konkrétní přínosy vaše společnost během spolupráce se Success Solutions zaznamenala? Jak zaměstnanci vnímají výhody systému SuccessFactors ve svých každodenních procesech i v rámci celé společnosti?

Od implementace SF se výrazně zlepšil Customer experience. Existuje zjevný rozdíl mezi komunikací a sdílením souborů prostřednictvím e-mailů a používáním sofistikovaného systému s optimalizovanými pracovními postupy, který se zaměřuje na všechny aspekty životního cyklu zaměstnanců. Zlepšení zaměstnaneckého zážitku bylo jedním z našich hlavních cílů a SF sehrál klíčovou roli při dosažení tohoto cíle.


Podívejte se na celý rozhovor Michala Kankrlíka s Violetou Malár Momirosky

Který modul má podle vás největší dopad na celou organizaci?

Vybrat jediný modul je obtížné, protože každý z nich přispívá k životnímu cyklu zaměstnanců a přináší přidanou hodnotu organizaci. Všechny moduly vnímáme jako důležité a cenné pro celkové provozní procesy naší společnosti. Komplexní sada modulů SF společně zlepšuje efektivitu zaměstnanců a podporuje různé aspekty řízení lidských zdrojů.

Co byste poradila potenciálním zákazníkům, kteří uvažují o implementaci SuccessFactors, ale nemají s ním žádné předchozí zkušenosti?

Je důležité mít jasnou vizi, čeho chcete dosáhnout. Naše vize se zaměřovala na kompletní automatizaci a digitalizaci procesů lidských zdrojů, s konečným cílem přechodu na bezpapírové HR. Ačkoli jsme dosáhli významného pokroku při implementaci všech potřebných modulů, stále zbývají některé oblasti, kterým se musíme věnovat. HR je neustále se rozvíjející proces, který vyžaduje kontinuální zlepšování, spolupráci s lidmi a doladění procesů, což se odráží také na systému. Na SF si ceníme jeho flexibility, která nám umožňuje neustále zlepšovat naše procesy.

Před samotnou implementací je zásadní mít jasnou představu o vizi a cílech a pečlivě zkontrolovat a přizpůsobit existující procesy možnostem systému. I když si myslíte, že vaše procesy jsou dokonalé, je důležité posoudit, jak se se systémem sladí, a být otevřen k úpravám a přijetí řízení změn, jak jsme se sami naučili během naší vlastní transformace procesů. Důležitými faktory k zvážení jsou také cloudová infrastruktura a kontrola dat.

Jak jste komunikovali potřebu učit se novým procesům a implementovat nový systém v celé organizaci s ohledem na nepřetržité pracovní povinnosti?

Úspěch našeho projektu byl ovlivněn důkladným plánováním a rozsáhlou přípravou naší strategie interní komunikace. Zvláště jsme si uvědomovali význam začlenění zaměstnanců jako aktivních účastníků do procesu. Pro dosažení tohoto cíle jsme jmenovali ambasadory z různých obchodních jednotek, kteří sehráli klíčovou roli při šíření sdělení po celé organizaci. Shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců a jejich zapojení do testování byly zásadními aspekty našeho přístupu. Celý proces implementace byl opravdu společným úsilím všech lidí ve společnosti.

Kde vidíte největší přínos spolupráce se Success Solutions? A kde shledáváte potenciál pro zlepšení jejich nabídky a služeb?

Pro nás bylo nejdůležitější vytvořit vzájemnou důvěru. Success Solutions se osvědčila jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Mají rozsáhlé zkušenosti a jsou vždy k dispozici pro poskytnutí rad, pomoci a splnění našich očekávání. Toto je nejvýznamnější přínos, který jsme ve spolupráci pozorovali. Ačkoli jsme původně našim procesům věřili, bylo zřejmé, že se tým Success Solutions snažil nabídnout nám nezaujatý vhled s cílem stát se HR poradci mimo samotnou implementaci systému. Očekávám, že budou nadále podporovat své zákazníky, aby před zahájením implementace procesů přemýšleli kriticky a důkladně, čehož si opravdu vážím.

Můžete podrobněji popsat, jak Success Solutions pomáhá svým klientům budovat do budoucna orientovanou digitální strategii lidských zdrojů, která není omezena pouze na implementaci SuccessFactors, ale také formuje mindset společnosti směrem k přijetí digitální transformace?

Úspěšně jsme přijali digitální transformaci, což nám umožňuje pracovat kdykoli a kdekoli. Toto bylo zvláště prospěšné pro naše vzdělávací iniciativy, protože si klade za cíl poskytnout našim zaměstnancům flexibilitu ve vývoji, kdykoli si přejí. Využití SF sehrálo klíčovou roli při dosažení této flexibility díky široké škále aplikací a významné roli mobilní aplikace v naší implementaci. Mobilní aplikace je intenzivně využívána našimi zaměstnanci.

Do budoucna se naše strategie lidských zdrojů zaměřuje na prioritizaci lidí. Nicméně naše ambice zde nekončí. Plánujeme využít také umělou inteligenci. V současnosti pracujeme na konkrétním konceptu, který se zaměřuje na využívání kompetencí našich zaměstnanců. Jsme nadšeni z implementace nového modulu nazvaného "Interní trh". Tento modul bude sloužit jako interní trh pro kandidáty uvnitř naší společnosti.