HR News Management News Sales News HRtv Management tv Katalog profesionálů Rekvalifikuj.cz Meetings

Rekvalifikujte se na kouče pod vedením zkušené certifikované koučky

Pavla Pavlíková, PCC, Innegry, s.r.o.

Tento článek začal šťouchem od účastníka výcviku: „Děláš úžasný produkt, na vysoké úrovni, perfektně, ale vůbec o tom nemluvíš.

Proč dělám výcviky systemického koučování? Mně samotné systemické koučování změnilo život a tak mne těší, když tuto zkušenost mohu předat dál. Věřím v to, že lidé dokáží úžasné věci a zde vidím svoje poslání pomoci lidem objevovat jejich zdroje, jejich vnitřní sílu, prostě jejich poklady.

V roce 2002 jsem absolvovala výcvik systemického koučování, tehdy v pozici HR manažerky. Rychle jsem viděla výsledky – snáze a úspěšněji jsem se dokázala vypořádat s komplexními úkoly a projekty, s několika souběžně. Lépe se mi vedly přijímací rozhovory s uchazeči a hlavně jsem dokázala získat více manažerů pro koncepty řízení výkonu, rozvoj lidí. Víc jsem je dokázala pochopit a najít s nimi jejich cestu, jak zvládnout například hodnocení zaměstnanců.

Výcvik Systemické koučování - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Po několikaleté praxi kouče (interního a od roku 2006 externího) jsem se rozhodla předávat dál, co umím. Připravila jsem výcvik systemického koučování postavený na principech, kterým věřím a které mám ze své koučovací praxe vyzkoušené, že fungují. Výcvik má 6 dvoudenních setkání. Je akreditovaný MŠMT jako rekvalifikační kurz pro pozici kouč.

Cílem výcviku je rozvinout a podpořit umění komunikace a vedení lidí. Přidávám si k tomu můj osobní cíl – aby si účastníci našli, co z koučování mohou využít ve své praxi a jaké jsou jejich silné stránky ve vedení rozhovorů a v práci s lidmi. Tyto silné stránky podporuji a nabízím další možnosti jednání.

I proto vedu program v malé skupině 6-8 lidí. Aby každý měl dost prostoru a abych mohla výcvik přizpůsobit potřebám všech.

Na prvním setkání prověřujeme světonázor účastníků, co si myslí o tom, jak funguje komunikace, naše vnímání, jaké máme předpoklady. Padají slova jako komunikační teorie, kybernetika 2. řádu, systémová teorie, konstruktivismus,…

Celý výcvik je hodně o přemýšlení a sebereflexi. O tom, co dělám v rozhovoru, proč to dělám a zda je to užitečné. O hypotézách a co dělají s naší komunikací.

Samozřejmě nechybí metodika rozhovoru, postupně procházíme celou strukturou rozhovoru zaměřeného na řešení. Zkoušíme různé techniky a modely použitelné v koučování a v práci s lidmi obecně.

A co píšou o výcviku účastníci?

Výcvik v systemickém koučování mohu vřele doporučit každému, kdo pracuje s lidmi na různých pozicích a je motivován rozvíjet i sám sebe. Jako psycholog konstatuji, že výcvik vedený Pavlou je profesně kompetentní a jeho úroveň je daleko vyšší, než bylo mé původní očekávání. Je zaměřen velice prakticky s dostatečným teoretickým pozadím, které dává celému výcviku hlubší rozměr a zároveň probíhá hravou formou, která nácvik nových dovedností usnadňuje.

V rámci manažerské práce s lidmi dokážu mnohem lépe rozlišovat, co je důležité pro mě a moji práci, a co je důležité pro mé podřízené. Vedu je k větší autonomii, což pro ně znamená rozvoj, vyšší zodpovědnost, ale také větší motivaci a radost z úspěchu. Dokážu snadněji a lépe zadávat úkoly a také úkoly snadněji a lépe přijímat od svých nadřízených, a to díky tomu, že jsem se naučil pídit se po tom, co kdo vlastně po mně přesně chce. Jsem příjemně překvapen, že mi tento přístup automaticky šetří mnoho času.

V rámci rodiny mám pocit, že lépe dokážu zvládat problémy spojené s výchovou dětí a vést své děti tak, aby měly samy radost z toho, jak se rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. Také každodenní manželská komunikace dostává nový rozměr, když se uplatní systemický přístup.

Tento trénink bych doporučila každému, kdo se chce sám zlepšit v komunikaci s lidmi, kdo se zamýšlí nad tím, jakou sílu a moc má správné naslouchání partnerovi v komunikaci a také všem, kteří na manažerské pozici řeší různá témata se svými zaměstnanci a chtěli by se zlepšit ve svých kompetencích.

Učí novému vnímání mezilidské komunikace a přemýšlení nad svým způsobem práce.

Každý máme svůj životní příběh, který nás ovlivňuje a určuje naše rozhodování, chování, způsob, jakým přistupujeme k řešení, ale i jazyk a slova, která volíme… Pokud chcete více poznat ten váš a lépe pochopit i příběhy těch ostatních, musíte prostě přijít a vyzkoušet to. Otevře vám to oči!

Přidejte se!

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace