10 chyb 360stupňové zpětné vazby (část 1/2)

Ilustrační snímek

Smyslem 360stupňové zpětné vazby je hodnocení zaměstnanců nejen ze strany přímého nadřízeného, ale také kolegů a podřízených za účelem odhalení úrovně jejich schopností a dovedností a nastavení individuálních rozvojových plánů. Dobře provedená 360stupňová zpětná vazba dokáže pomoci všem členům týmu ke zlepšení v klíčových oblastech pro rozvoj jejich kariéry a spolupráci v rámci týmu. Pokud je však řízena a prováděna špatně, vede ke ztrátě důvěry, konfliktům a poklesu pracovní morálky.

Na nejčastější příčiny neúspěchu programů 360stupňové zpětné vazby upozornil server Training Zone. Zároveň radí, co je třeba udělat lépe.

1. Nejasné cíle

Cíle 360stupňové zpětné vazby musejí být měřitelné a srozumitelné všem zúčastněným stranám. Začněte proto cíli a teprve poté vytvářejte obsah, strategii komunikace a opatření, která budou následovat po analýze získané zpětné vazby.

2. Nerelevantní otázky

Relevance znamená spojení s konkrétními pracovními rolemi, cíli organizace, jejími hodnotami a kulturou. 360stupňová zpětná vazba by měla být jasně propojena s aspiracemi firmy.

3. Chybějící podpora

Aktivní podpora a účast seniorních manažerů je velice důležitá. Pokud vás program nepodpoří nikdo shora, proč by měl zajímat ostatní? Propojení s celofiremní strategií prostřednictvím nejvyššího vedení je jasnou ukázkou, že nejde jen o zbytečný výmysl HR.

4. Příliš rychlé spuštění

HR často chybuje i v tom, že věnuje dlouhý čas propagaci konceptu 360stupňové zpětné vazby a získávání podpory nadřízených, jakmile však získá souhlas, jedná příliš zbrkle. Sběr zpětné vazby začíná bez větší přípravy a chybějí důležité detaily. To dokáže zničit i jinak velmi dobrý program 360stupňové zpětné vazby.

5. Negativní očekávání zaměstnanců

Nespouštějte 360stupňovou zpětnou vazbu, pokud ji většina vašich zaměstnanců vnímá negativně. Příčinou mohou být předchozí špatné zkušenosti, chybějící informace, zavádějící informace apod. Je tedy na vás, abyste nejprve zajistili pozitivní přístup většiny.

Druhou část článku vám přineseme příští týden.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone

Články v sérii

Aktuální

10 chyb 360stupňové zpětné vazby (část 1/2)

Aktuální

10 chyb 360stupňové zpětné vazby (část 2/2)