10 chyb 360stupňové zpětné vazby (část 2/2)

Ilustrační snímek

V první části článku o problémech 360stupňové zpětné vazby jsme se dozvěděli, jak důležité je mít jasně definované cíle a získat podporu představitelů nejvyššího vedení firmy. Zamysleli jsme se nad tím, proč je zásadní neuspěchat spuštění programu a ptát se pouze na relevantní otázky. Nyní si můžete přečíst zbývajících pět typických problémů 360stupňové zpětné vazby, na které upozornil server Training Zone.

6. Příliš málo odpovědí

Typické příčiny nízké účasti zaměstnanců v programu 360stupňové zpětné vazby zahrnují nedostatek informací, příliš dlouhé a složité dotazníky nebo nejasné formulace otázek. Patří sem i celkově příliš složitý proces sběru a zpracování zpětné vazby, který není zaměstnancům srozumitelný.

7. Nekvalitní odpovědi

Stejné příčiny, které vedou k nízké účasti zaměstnanců, jsou i příčinami nízké kvality získaných odpovědí. Zaměřte se proto na srozumitelnost dotazníků. Dejte zaměstnancům možnost hodnotit nejen výběrem daných měřítek, ale i vlastními slovy a uvádějte praktické příklady.

8. Neúčast liniových manažerů

Zapojení liniových manažerů je klíčové i v případě, že nebudou přímo zpracovávat zpětnou vazbu pro hodnocené zaměstnance. Hrají důležitou roli v podpoře programu a výměny zpětné vazby ve vztahu k realizaci rozvojových plánů.

9. Chybějící návazné diskuse mezi čtyřma očima

Má-li zpětná vazba mít smysl do budoucna, je třeba navázat na její výsledky. Zaměstnanci by měli osobně mluvit se svými nadřízenými a zástupci HR o možnostech svého dalšího rozvoje, které vyplynuly právě ze zpětné vazby. Vezmete-li zaměstnancům možnost další diskuse, sběr zpětné vazby byl zbytečný.

10. Chybějící propojení s řízením talentů a výkonnosti

Chápete-li program 360stupňové zpětné vazby pouze jako proces na podporu koučinku nebo jiného určitého programu rozvoje zaměstnanců, bude mít pouze krátkodobou hodnotu. Bude vám chybět kontinuální porovnání a návaznost na řízení výkonnosti a další kariéry ve firmě. Není to škoda?

Pokud vás téma problémů spojených s 360stupňovou zpětnou vazbou zajímá podrobněji, doporučujeme k přečtení ještě náš dřívější článek Problémy 360stupňové zpětné vazby.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone

Články v sérii

Aktuální

10 chyb 360stupňové zpětné vazby (část 1/2)

Aktuální

10 chyb 360stupňové zpětné vazby (část 2/2)