Individuální motivační systémy zabíjí týmového ducha

Top Management mnohých firem stále dokola proklamuje takzvaného týmového ducha a zdůrazňuje jak důležitá je týmová práce pro úspěch podniku. V interních podnikových časopisech jsou publikovány rozhovory s top managery, kteří zde velkými slovy podporují týmovou spolupráci a ve firemních sloganech jsou fráze o týmovém duchu. Skutečnost v podnicích ale vypadá často zcela jinak. Zcela v rozporu s úžasnými prohlášeními bývá často v podnicích systematicky podporován interní konkurenční boj – jistý způsob neustálé olympiády - s cílem vylepšit celkovou výkonnost podniku.

Jörg Petzold

Management využívá ke zvýšení motivace zaměstnanců – především v prodeji – takzvané výkonnostní prémie a individuální bonusové systémy, které jsou zcela závislé na individuálním dosahování cílů. Jsou vyhlašovány prodejní soutěže, zaváděny Top Ten kluby a podobně jako např. při dostizích se zveřejňuje celkové pořadí. To vše údajně s cílem zlepšit celkovou výkonnost podniku.

Na jedné straně chce top management podporovat týmového ducha a od všech zaměstnanců očekává týmovou spolupráci („Všichni jsme členy jednoho velkého týmu a sedíme na jedné lodi“ - samozřejmě v různých třídách zcela podle individuálních pozic v podnikové hierarchii). Na druhé straně ten stejný management trvá na striktním dodržování individuálních plánů a cílů.

Prostě to neladí, když na jedné straně všichni vybízejí ke spolupráci a týmové práci a na druhé straně je systematicky odměňováno splnění přísně individuálních plánů a cílů. Stejně jako například u závodů dračích lodí je týmový duch požadovaný, odměňován je ale jen individuální výkon jako například u individuálních veslařů – to je absurdní a kontraproduktivní. Protože jsem se sám několikrát závodů dračích lodí zúčastnil, vím ze zkušenosti, že záleží především na společně sladěném výkonu a ne na divokém předvádění jednotlivců.

Individuální motivační systémy vedou často v podnicích ke skrytým, ale stále častěji už i otevřeným diskusím a konfliktům mezi zaměstnanci na téma spravedlnosti těchto bonusových systémů a prémií. Především v podnicích, které mají centrální a regionální prodejní týmy se potom objevují tendence se vzájemně obehrávat nabízením ještě vyšších slev stejnému zákazníkovi s cílem dosáhnout stále lepších obratů.

Šikovný zákazník toho samozřejmě využívá a štve jednotlivé prodejce toho stejného podniku proti sobě. To vede ke „kanibalizaci“ zákaznického portfolia, která pro image podniku představuje pouze škody a především vede k nízkým ziskovým maržím. Podnik přichází o spoustu peněz!

Prodejní soutěže, které jsou postaveny jen na individuálních výsledcích prodejců vedou automaticky k problémům se spravedlností a transparentností a mají zničující efekt na údajně tolik žádaného týmového ducha.

Skupina průměrných zaměstnanců, resp. ti zaměstnanci, kteří nikdy nebo jen zřídkakdy dosáhnou spravedlivého bonusu, zůstávají stále „na cestě“. Tito zaměstnanci (a je to většina z nich) považují potom celý systém za nespravedlivý. Je to pak motivující a zvyšuje to celkovou výkonnost podniku? Určitě ne. Naopak: vznikne skupina několika málo vítězů („hvězdy“), ale mnohem početnější skupina demotivovaných poražených, kteří se pak často domnívají, že stejně nemají žádnou skutečnou šanci získat dobrý bonus nebo dobrou výkonnostní prémii.

Říká se, že konkurence oživuje obchod a také je to pravda. Z mého pohledu to ale platí pro externí soutěživost, a ne přece pro konkurenci uvnitř vlastního podniku. Práce a výkon nejsou olympijské hry a výsledek podniku by měl být výsledkem skutečné týmové práce!

Pokud potom ještě zohledníme, že v mnoha podnicích jsou motivační systémy postavené jen na krátkodobých cílech a splnění krátkodobých plánů a nezohledňují vůbec nebo jen minimálně kvalitativní, komplexní a dlouhodobé cíle, může to mít pouze negativní následky.

Motivační systémy orientované pouze na přísně individuální výkon a dosahování cílů jsou absurdní a ničí skutečného týmového ducha v podniku.

Co je nutné udělat pro prolomení tohoto negativního koloběhu a pro podporu skutečného týmového ducha?

Nejdříve je důležité spravedlivě a dobře zaplatit zaměstnancům a zajistit, aby se zaměstnanci mohli soustředit na svoji práci, na zákazníky a na dlouhodobé cíle podniku. Nikoliv pouze na peníze! Jen tak převezmou zaměstnanci kvalitativní, dlouhodobou zodpovědnost za pracovní výsledky.

Mluvte proto se svými zaměstnanci často o jejich individuálních faktorech motivace a zjistěte nejdůležitější 3 z nich. Jako další krok se potom pokuste sestavit a vést tým tak, aby se různé individuální motivační faktory jednotlivých členů týmu dobře doplňovaly.

Podnik jako celek potom profituje díky lepšímu týmovému duchu a podstatně lepším prodejním výsledkům!