Kdo platí emocionální práci?

Aktuální studie University of Florida dospěla k závěru, že lidé s emocionálně náročnějším zaměstnáním dostávají obecně menší peněžní ohodnocení než ti, jejichž zaměstnání emoce tolik nezahrnuje. Studie vycházela z dat poskytnutých americkou vládou o 560 různých zaměstnáních.

Jednou z příčin nižšího ohodnocení emocionálně vytížených zaměstnanců je to, že lidé na těchto pozicích často sami vyhledávají sociální interakce, které s emocionálním vytížením souvisejí. Mnoho lidé pracuje raději za pultem než v továrně u výrobního pásu, kde by sice byli méně emocionálně vytíženi, ale nebavilo by je to. Otázka hodnocení emocionálně vytížených zaměstnanců je přitom stále aktuálnější vzhledem k přechodu od průmyslové výroby ke službám.

Výsledky studie dokazují, že americká společnost finančně nedoceňuje pracovní sílu pečující o lidi, jako je například péče o děti, která si z tohoto hlediska vede velmi špatně ve srovnání například s péčí o věci, jako je práce počítačového operátora. Pokud se tomuto výzkumu nepodaří ovlivnit systém hodnocení zaměstnanců, očekává alespoň, že lidé budou mít k zaměstnancům, kteří jim poskytují nějaké služby, větší respekt. V budoucnosti by zaměstnanci, kteří výborně pracují se svými emocemi a intelektem měli dostat šanci vydělat si více peněz.

-kk-

Datum vydání: **X/2004**
Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise