Přijďte na workshop Využití on-line psychodiagnostiky v HR praxi pro nepsychology

Světové řešení pro on-line diagnostiku pracovních předpokladů je tu i pro vás!

Zveme vás na workshop zaměřený na využití profesní diagnostiky Thalento® a nástroje pro 360° zpětnou vazbu Team Spirit 360°.

Přijďte mezi nás a seznamte s vlastnostmi  online diagnostiky Thalento® a možnostmi spolupráce. Image Lab, jako strategický partner vytváří československou komunitu firemních uživatelů, certifikovaných partnerů a konzultantů systému Thalento® a Team Spirit 360°. 

 


Kdy a kde?

6. října 2017 od 9:00 do 13:0v sídle společnosti Image Lab, Kundratka 1994/20, Praha 8.

Vstup zdarma po předchozí registraci ZDE nebo na tel. 731 450 497, imagelab@imagelab.cz 

Výstup Thalento® Manage poskytuje objektivní a podrobný přehled kompetencí, osobnostních a motivačních indikátorů, které jsou předpokladem výkonnosti daného respondenta ve srovnání s očekávaným výkonem na manažerské pozici. Zobrazený profil respondenta na pozici obchodního manažera příkladem dokládá jeho silné komunikační schopnosti a schopnost motivace jiných lidí. Naopak jasně poukazuje na jeho nízkou rozhodnost a preferenci rozhodnutí s nízkou mírou rizika.

Program workshopu

Vystupuje Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM, ředitel společnosti ImageLab.

Využití on-line psychodiagnostiky v HR praxi

  • Co, proč, pro koho a k čemu je určeno řešení Thalento®
  • Přehled vlastností diagnostického systému
  • Přehled testů a dotazníků v systému, typy výstupních zpráv podle zacílení
  • Praktické ukázky využití pro výběr, motivaci a rozvoj zaměstnanců

Praktická ukázka: Práce s vlastním administrátorským rozhraním v systému Thalento®

Využití zpětné vazby 360° v HR praxi

  • Co, proč, jak, k čemu je 360° zpětná vazba
  • Způsoby zavedení a realizace
  • Etika práce kolem 360° zpětné vazby
  • Varianty řešení, kompetenční knihovny
  • Práce s výstupy

Praktická ukázka: Práce s vlastním administrátorským rozhraním v systému TeamSpirit 360°

Komu je workshop určen

Pro manažery a HR speciality z firem.

Seznámíte se obchodními modely spolupráce a konzultantskou podporou Image Lab. Ukážeme vám, jak se pracuje ve firemním administrátorském rozhraní (vlastní loga, normy, kompetenční modely) pro zadávání testů a správu výsledků v systémech Thalento® a TeamSpirit 360°.

Pro dodavatele HR služeb, poradenské firmy, samostatné konzultanty, kouče…

Dozvíte se, jak se zaškolit a začít využívat diagnostiku Thalento® a Teamspirit 360° pro své interní či externí klienty, interpretovat výsledky a poskytovat konzultační služby. 


Thalento® online diagnostika

Thalento® nabízí on-line řešení, které v základu obsahuje osobnostní a motivační dotazník, kognitivní testy a testy schopností. Umožňuje také vytvářet kompetenční modely pomocí knihovny s 38 behaviorálními kompetencemi. Vůči modelu lze pak hodnotit předpoklady testovaných osob.

Přečtěte si článek, který komplexně představuje systém Thalento®.

Více vám řekne také Vratislav Kalenda v následujícím videu.

V květnu 2017 představil diagnostiku Thalento® v Praze a Bratislavě osobně zakladatel společnosti Thalento, Belgičan Ben Greeven.

Přečtěte si reportáž z workshopu s Benem Greevenem, pusťte si jeho přednášku na téma budoucnosti kariéry z konference HR Know How 2017 a rozhovor pro HRtv o využití moderních technologií v HR.

TeamSpirit 360°

360° zpětná vazba je rychlá a účinná metoda, jak získat koncentrovanou zpětnou vazbu ze svého okolí, nejčastěji od nadřízených, kolegů, podřízených, zákazníků atd. Hodnocený obdrží přehlednou zprávu obsahující anonymizované komentáře od všech skupin včetně číselného porovnání a díky tomu získá užitečné podněty pro svůj další rozvoj.

Nástroj TeamSpirit 360° nabízí jednoduché online řešení pro získání zpětné vazby od hodnocených a další práci s daty.

Přečtěte si více o nástroji TeamSpirit 360°.

 

Na workshop Využití on-line psychodiagnostiky v HR praxi pro nepsychology - osobnostní dotazníky, testy schopností, zpětná vazba 360° – 6. 10. 2017 v Praze - získáte vstup zdarma po předchozí registraci ZDE nebo na tel. 731 450 497, imagelab@imagelab.cz.