SHRM: Nejvíce organizací zajímá angažovanost zaměstnanců

Ilustrační snímek

Jaké největší výzvy mají dnes organizace před sebou v oblasti řízení pracovní síly? Tuto otázku si položil průzkum Society for Human Resource Management (SHRM) s názvem Employee Recognition Programs, který vznikl ve spolupráci s poradenskou společností Globoforce. Zúčastnilo se jej 770 HR profesionálů náhodně vybraných ze členů SHRM ve firmách s více než 500 zaměstnanci, z nichž 52 % působí pouze v USA a 48 % má nadnárodní působnost. Průzkum byl realizován v prosinci 2011 a lednu 2012.

Dvě třetiny organizací (63 %) považují za velmi důležitou výzvu angažovanost zaměstnanců. 57 % zmínilo udržení zaměstnanců a 51 % efektivní řízení výkonnosti. Další „velmi důležité výzvy“ zahrnovaly nábor zaměstnanců (49 %) a řízení firemní kultury (45 %).

Pokud jde o měření angažovanosti zaměstnanců, věnuje se mu 42 % organizací. Nejčastější metody měření zahrnují dotazníky připravované ve spolupráci s dodavateli (66 %), výstupní pohovory se zaměstnanci (65 %) a měření retence zaměstnanců (60 %). Organizace, které měří angažovanost zaměstnanců, častěji hodnotí své lidi podle výkonnosti. Častěji také uvádějí, že jejich manažeři efektivně uznávají a odměňují své lidi a jejich zaměstnanci jsou spokojeni s uznáním, kterého se jim dostává.

Návratnost investic do programů angažovanosti zaměstnanců měří 15 % organizací. Nejčastěji měří retenční úrovně zaměstnanců (74 %), celkové finanční výsledky (61 %) a úrovně produktivity zaměstnanců (60 %).

Téměř tři čtvrtiny (76 %) oslovených organizací mají program uznávání zaměstnanců. 76 % z nich potvrdilo propojení tohoto programu s firemními hodnotami. Dalších 5 % organizací plánuje zavedení programu uznávání zaměstnanců v příštích 12 měsících.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management