SHRM: Zaměstnavatelé uznávají především věrnost zaměstnanců

Máte program pro uznání svých zaměstnanců? Na tuto otázku odpovědělo kladně 8 z 10 manažerů HR v aktuálním průzkumu Society for Human Resource Management (SHRM). 58 % z nich uvedlo, že nejčastěji uznávají délku doby, po kterou zaměstnanec ve firmě pracuje. Průzkum s názvem Employee Recognition Programs vychází z odpovědí 745 manažerů HR náhodně vybraných ze členů SHRM působících v organizacích s 500 a více zaměstnanci.

Největší současné výzvy v oblasti řízení pracovní síly podle nich představují především spolupráci různých generací a kultur pracovníků. Do následujících tří až pěti let pak má být klíčovou HR výzvou angažovanost, retence a nábor zaměstnanců.

Vedle dlouhodobé loajality zaměřují oslovení HR profesionálové své programy pro uznání zaměstnanců na nadstandardní výkony při práci na projektech a úspěšné výsledky, které přispívají k vyšším celkovým hospodářským výsledkům firmy.

Návratnost investic do programů uznání zaměstnanců však měří jen 13 % respondentů. 68 % z nich navíc toto měření považuje za vysoce problematické. 23 % s náročností měření nesouhlasí.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management