Volte dobré manažery, mají výkonnost zaměstnanců ve svých rukou

Vysoké pracovní nasazení je meta, za kterou stojí bojovat. Uvádí se až 20% nárůst v produktivitě u správně motivovaných zaměstnanců. Špatně se ale dosahuje, pokud firma nemá lídry s patřičným manažerským stylem. Snaha o výběr vhodných lídrů při náboru a v dalších procesech HR může pomoci k vytvoření kultury potřebné pro vysokou pracovní morálku.

Literatura o vůdcovství uvádí, že dobré pracovní morálky lze dosáhnout kombinací přizpůsobivého vůdcovství a vhodně volených odměn. Naopak styl „neviditelného“ vůdce do doby, kdy něco přestane fungovat, pracovní kultuře neprospívá.

Způsob, jak jsou vybíráni manažeři je ale složitý, mimo jiné proto, že dovednosti lídrů se velmi špatně měří.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management