Klíčové etapy a příznaky syndromu vyhoření

Pracovní syndrom vyhoření poprvé popsal americko-německý psycholog Herbert Freudenberger v roce 1974. V současné době nepozorovaně ohrožuje značnou část populace.V základu se jedná o jev, který lze rozdělit do pěti různých fází. Každá další je vážnější než ta předchozí...

Ilustrační snímek

Etapy a příznaky syndromu vyhoření

1. Počáteční idylka

První etapa by se dala přirovnat k líbánkám. Člověk se cítí neohroženě, plný energie a nadšení. Platí to zejména v době nástupu na nové pracovní místo nebo do úplně nového podniku.

Časté příznaky: spokojenost v práci, vysoká energie, nespoutané nadšení, vysoká úroveň produktivity, oddanost práci

2. Balancování

Ve druhé fázi cyklu syndromu vyhoření začne člověk být v práci nespokojený, neefektivní, unavený, už ne tak kreativní. Jeho neefektivita může mít několik podob od bezmyšlenkovitého prohlížení internetu až po vyhýbání se rozhodnutí.

Časté příznaky: Úzkost, zapomnětlivost, neschopnost soustředit se, podrážděnost, vyhýbání se rozhodování, nižší produktivita, snížená kvalita spánku

3. Chronické vyčerpání

Jak název napovídá, v této fázi se člověk nedokáže vyrovnat s chronickým vyčerpáním a upadá do deprese.

Časté příznaky: vztek, apatie, chronické vyčerpání, zvýšená konzumace kofeinu/alkoholu/drog, nedostatek zájmu, nedodržování pracovních termínů, otálení, sociální odloučení od přátel a rodiny

4. Krize

V krizové fázi se člověk stává pesimistickým a snaží se uniknout ze svého aktuálního prostředí. 

Časté příznaky: drastické změny chování, pesimistický pohled na život, nedostatek sebevědomí, sociální izolace, únik do imaginárních světů

5. Úplné zapletení

V závěrečné fázi syndromu vyhoření člověk začíná ztrácet kontrolu nad svou kariérou a osobním životem.

Časté příznaky: chronická psychicko-fyzická únava, chronický smutek, deprese

Vykazované známky syndromu vyhoření 

  • odkládání ranního budíku
  • celodenní vyčerpanost 
  • žádný relax, jen práce namísto odpočinku 
  • zhoršení vztahů na pracovišti
  • i z domova se stává kancelář
  • nespokojenost, nulová motivace, lhostejnost k cílům
  • v kanceláři od rána do večera 
  • nespavost 
  • chuť s prací skončit bez jakéhokoliv důvodu 

Příčiny syndromu vyhoření 

Pracovní vyhoření není výsledkem pouze jednoho jediného faktoru. Vliv na jeho vznik a trvání mají faktory individuální, organizační, environmentální, sociální a pracovní. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mezi “organizační” faktory, které mohou vést k syndromu vyhoření, patří nedostatek jistoty zaměstnání, přísná pravidla v práci, styl řízení a nedostatek možností posunu na vyšší pozici. 

Syndromu vyhoření se dá zabránit. Člověk si však musí včas všimnout jeho příznaků, aby jej mohl zvládnout a předejít mu.

-bp-

Zdroj: The HR Digest - Mezinárodní magazín o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje The HR Digest