10 pilířů plánování nástupnictví

Ilustrační snímek

Plánování nástupnictví patří k nejčastěji uváděným prioritám řízení lidských zdrojů v organizacích pro nejbližší roky. Můžeme je definovat jako systematický proces identifikování, hodnocení a rozvoje zaměstnanců za účelem převzetí klíčových rolí v organizaci. Ten se pak pojí s dalšími oblastmi řízení HR a celé organizace, jako je talent management, organizační paměť, kontinuita organizace, motivace, angažovanost a retence zaměstnanců nebo rozvoj organizace.

Není to žádný svatý grál HR nebo obchodního plánování. Organizace, které dokáží identifikovat své budoucí potřeby a vytvořit strategii, jak tyto potřeby řešit, však získají prokazatelnou konkurenční výhodu. Dokáží pružněji a rychleji reagovat, dále růst a využívat nové obchodní příležitosti. Plánování nástupnictví by nemělo být je záležitostí HR, ale všech manažerů. Role HR spočívá v podpoře managementu ve vytváření plánů pro budoucí lídry a rozvoji jejich podřízených. Desatero úspěšného plánování nástupnictví zveřejnil server HR Zone.

1. Každý plán nástupnictví musí odpovídat střednědobé a dlouhodobé obchodní strategii organizace.

2. Proces řídí HR, potřebuje však k tomu podporu a zapojení nejvyššího vedení.

3. Talenty hledejte jak jak uvnitř firmy, tak mimo ni.

4. Nejde jen o posun talentů v organizaci vertikálně směrem nahoru, ale i horizontálně.

5. Organizace musí vnímat své lidi jako strůjce své úspěšné budoucnosti – talenty, které dokáží plnit její obchodní cíle.

6. Nehodnoťte jen současnou výkonnost, ale celkový potenciál zaměstnanců.

7. Stejně tak jako hledáte mimo firmu, hledejte i mimo oddělení nebo tým, v němž je třeba někoho nahradit.

8. Zajistěte, aby váš plán nástupnictví byl jasný, viditelný a všichni zaměstnanci o něm věděli.

9. Z pohledu HR služeb by mělo jít o klíčovou součást řízení angažovanosti zaměstnanců, která bude zároveň napojena na nábor, vzdělávání a hodnocení výkonnosti.

10. Identifikujte klíčové role v organizaci a zajistěte nástupnické plány pro všechny tyto role.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone

Články v sérii

Aktuální

10 pilířů plánování nástupnictví

Aktuální

Řízení nástupnictví v pěti krocích