6 mýtů o práci aneb Nekomplikujte si život nepravdami a polopravdami

Ohledně zaměstnání i zaměstnávání koluje celá řada mýtů, z nichž mnohé zaměstnance, personalisty i zaměstnavatele zbytečně stresují či přivádějí do obtíží. Jak je to s prací na stejné pozici pro více zaměstnavatelů? Může se vás personalista při pohovoru ptát na váš osobní život či politické názory? Pojďte se podívat na 6 mýtů o práci.

Anna Kevorkyan, jenpráce.cz

Mýtus 1: Nemohu vykonávat stejnou práci u jiné společnosti

Můžete, ale přece jen to má háček: musíte si stejnou pozici najít u firmy, která má jiný předmět činnosti než váš zaměstnavatel. Pracujete-li například jako údržbář v prodejně potravin, legislativně vám nic nebrání v tom dělat zároveň údržbáře v autoservisu. Pokud jste ale například účetní v bance, nesmíte bez písemného souhlasu vašeho zaměstnavatele pracovat u jiné banky.

Přesný předmět činnosti zaměstnavatele zjistíte v obchodním rejstříku. Vždy je ale lepší předem svého zaměstnavatele informovat než se dostat do problémů. Pamatujte také na to, že pokud se vám zachce ke konkurenci rovnou plně odejít, je důležité vědět, zda máte se svým stávajícím zaměstnavatelem podepsanou takzvanou konkurenční doložku.

Mýtus 2: Výpověď mohu dát klidně ze dne na den

Stejně jako váš zaměstnavatel, i vy máte možnost ukončit vzájemnou pracovní smlouvu. Je ale nutné dodržet pravidla určená zákoníkem práce, aby vaše výpověď byla platná a vás nečekaly problémy. V práci totiž můžete ihned skončit jen ve specifických případech: během zkušební doby, dále pak v případě, kdy na základě posudku lékaře nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, a také tehdy, pokud vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu či jakoukoli její část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. V ostatních případech musíte počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou, případně si datum odchodu domluvit se zaměstnavatelem.

Mýtus 3: Během výpovědní doby už nemusím pracovat

Za svou práci dostáváte mzdu, a to i ve výpovědní době. Kdybyste se rozhodli, že během čekání na odchod již pracovat nebudete, může váš zaměstnavatel přistoupit k disciplinárnímu řízení, předat vám výtku a v extrémním případě i okamžitě zrušit váš pracovní poměr z důvodu zvláště hrubého porušování pracovní kázně.

Nikdy si nezavírejte u bývalého zaměstnavatele dveře tím, že před odchodem přestanete pracovat, budete dělat problémy nebo se s někým rozhádáte. Nevíte, jestli se do společnosti po nějaké době nebudete chtít vrátit.

Mýtus 4: Personalista se při výběrovém řízení může ptát klidně i na to, kdo se postará o děti

Personalisté se na pohovoru snaží o kandidátovi zjistit maximum informací, aby mohli vyhodnotit, zda má na obsazovanou pozici požadované znalosti, zkušenosti, osobnostně zapadne do týmu a bude pro společnost dlouhodobým přínosem. Otázky, které nesouvisejí s výkonem práce, jsou však dle zákoníku práce zakázány. Ptát se uchazeče, odkud bude do práce dojíždět, jestli má někoho, kdo se postará o děti, když onemocní, jaké je sexuální orientace, jaké zastává politické postoje, zda působí v odborové organizaci a podobně, je v rozporu s legislativou. Zaměstnavatel, personalista či jiná osoba vedoucí pohovor, je povinen zajistit rovné zacházení se všemi kandidáty uplatňujícími právo na zaměstnání.

Mýtus 5: Zaměstnavatel může zaměstnance neomezeně sledovat kamerovým systémem

Prostory pracoviště, které slouží k soukromým účelům, jako jsou toalety, sprchy či odpočívárny, nesmějí být kamerovým systémem sledovány nikdy. Ostatní prostory pak zákoník práce umožňuje monitorovat jen tehdy, má-li k tomu zaměstnavatel závažný důvod. A i v takovém případě má zaměstnavatel povinnost informovat své zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Mýtus 6: Do inzerátu s nabídkou práce může zaměstnavatel psát, cokoliv chce

Dobrý inzerát je pro zaměstnavatele základem, jak oslovit a zaujmout ty nejlepší kandidáty o pracovní pozici. Kreativita je prospěšná, přesto není radno zapomínat na základní pravidlo: v pracovním inzerátu platí zákaz diskriminace. Za porušení tohoto zákazu může inspektorát práce zaměstnavateli uložit pokutu až ve výši jednoho milionu korun.

Při tvorbě pracovního inzerátu je tudíž potřeba rozvaha a pečlivost, protože zákaz diskriminace mohou porušit i na první pohled nevinné fráze jako ‚tato práce je vhodná pro maminky na mateřské dovolené‘ nebo ‚do našeho týmu hledáme šikovného mladého automechanika‘. První případ diskriminuje podle pohlaví a rodinného stavu, druhý opět podle pohlaví a také věku.

 

 

O portálu JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz patří mezi největší pracovní portály v České republice a funguje od roku 2013. Stojí za ním společnost Coweo Technologies a investiční skupina Pale Fire Capital. Jeho cílem je pomáhat lidem najít lepší práci a firmám poskytovat výhodné a kvalitní služby, které jim ulehčí proces obsazování pracovních pozic a zároveň jim pomohou se rozrůstat.

JenPráce.cz má k dispozici širokou škálu statistik, počínaje rozvrstvením nabídek v jednotlivých krajích, přes četnost nabízených benefitů až například po požadované vzdělání.