Co je to skleněný výtah?

Ilustrační snímek

Stále více mužů vstupuje do tradičně ženských pracovních odvětví, jako je školství nebo ošetřovatelství. Vede je k tomu snaha získat stabilní práci, finanční zabezpečení a také více času pro rodinu. Zatímco pro muže a jejich rodiny je to spíše pozitivní trend, ženám to opět trochu ztěžuje jejich situaci na trhu práce.

Sociologická a ekonomická literatura popisuje situaci žen na trhu práce velmi podrobně. Víme, že když ženy vstoupily na trh práce a postupně začaly pronikat do mužského světa, začaly také narážet na neviditelnou překážku, která jim brání ve vstupu do vyšších manažerských rolí, tzv. skleněný strop. Dnes jim stojí v cestě i další překážka v podobě tzv. skleněného výtahu (eskalátoru). To je pojem, který označuje skutečnost, že muži jsou i v ženských odvětvích rychleji povyšováni.

Caren Goldbergová, odborná asistentka z Kogod School of Business ve Washingtonu, která se zabývá výzkumem skleněného výtahu, vysvětlila na stránkách serveru Forbes existenci tohoto fenoménu na příkladu ošetřovatelství. Zatímco muži zastávají v USA méně než 5 % pozic v tomto oboru, ve vyšších pozicích, jako jsou například správci nemocnic, je jich mnohem více než 5 %. Výzkumy ukazují, že muži v ženských odvětvích stoupají na kariérním žebříčku dokonce rychleji než v mužských. Vydělávají samozřejmě také více peněz.

Goldbergová vidí částečnou příčinu skleněného výtahu v tom, že ženy častěji přerušují kariéru, aby se mohly starat o své děti nebo rodiče. Dalším výrazným faktorem je pak stereotyp vnímání mužů jako silných lídrů, který je v ženském prostředí zvýhodňuje. Důvod, proč je v ženských odvětvích stále ještě relativně málo mužů, je podle ní pouze kulturní. Například v pozicích zdravotních sester působí muži na své okolí zženštile a jsou terčem posměchu.

Z krátkodobého hlediska je pronikání mužů do ženských odvětví pro ženy předzvěstí problému. Z dlouhodobého hlediska to však podle Goldbergové může být přínosné pro výši platů žen.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com