Jak koronavirus změnil život v HR? (3/3)

Pandemie koronaviru otřásá celým světem, změnila ze dne na den životy mnoha lidí, absolutně paralyzovala mnoho odvětví. Její ekonomické dopady nedokáže nyní nikdo predikovat.

Jak ale změnila aktuálně život firem a co řeší personalisté napříč odvětvími, jak se mění jejich role a co už po pandemii nebude stejné? Tyto dotazy jsme kladli minulé týdny v rámci HR on-line kulatých stolů personalistů i majitelů firem i zdravotnických zařízení. Ráda bych se podělila o závěry a doporučení, která jsme během posledních dní získali.

V první článku jsme diskutovali především témata práce z domova a komunikace a bezpečnost firmy. Ve druhém článku jsme řešili návazně problematiku náboru a zaškolování. Dnes se zaměříme na téma Kurzarbeitu a budoucnost.

Jitka Tejnorová, DMC Management Consulting

4. Antivirus – pomoc nebo strašák?

Program Antivirus, nebo také Kurzarbeit, bylo téma, které jsme řešili ve všech skupinách kulatého stolu. Naprostá neznalost aktuálního stavu a složitost systému dělá majitelům firem i personalistům těžkou hlavu. Jak v současné době postupovat a jak se na danou situaci připravit?

a) Kombinace možností v případě snížení produkce

Pro udržení zaměstnanců a dobrých vztahů je důležité kombinovat rozložení práce – 60 % mzdy + dovolená + dočasné přidělení tak, aby příjem zaměstnance neklesl příliš razantně.

Komunikace je základní klíč pro udržení kvality vztahů se zaměstnanci. Je důležité vysvětlovat důvody pro kroky, které vedení podniká.

b)Pravidla hry

I přesto, že se pravidla hry aktuálně mění ze dne na den, platí základní parametry stanovené zákoníkem práce:

  • 60 % (nedostatek odbytu) – 80 % (nedostatek surovin) mzdy dostává zaměstnanec, kterému nemůžeme přidělit práci – tj. nepracoval

  • Pro aplikaci § 209 je nutné mít dohodu s odbory ustanovenou v kolektivní smlouvě nebo interní předpis, v případě, že odbory společnost nemá

  • Kombinace „částečné nezaměstnanosti“ a výkonu práce je možná – zaměstnavatel informuje lidi, kdy a jak budou pracovat a kdy a jak budou doma. Důležité je zde dohodnout formu komunikace s lidmi, kteří jsou doma

  • V případě Home Office – práce z domova - je možné se zaměstnancem dohodnout zkrácený úvazek, ale s tímto opatřením musí zaměstnanec souhlasit. V takovém případě není možné uplatnit program Antivirus.

5. Co nás čeká, až pandemie skončí?

Většina společností řeší aktuální situaci – zakázky, zapojení lidí a jejich aktuální ochrana, práce z domova, překážky v práci. Velkou otázkou ovšem zůstává, co se stane, až pandemie skončí. Jaké výzvy nás čekají?

a) Ochrana zdraví zaměstnanců po krizi

I když pandemie skončí, zaměstnavatelé budou postaveni před zásadní úkol, jak zvýšit kvalitu ochrany zdraví svých zaměstnanců. Přijde vyhodnocení nových rizik, bude nutné zpracovat krizové plány, řešení BOZP projde s vysokou pravděpodobností velkou evolucí.

b) Nedostatek zahraničních pracovníků

V okamžiku, kdy se situace uvolní, bude ještě dlouho přetrvávat omezení zahraničních pracovníků. Změna pracovního prostředí přinese i změnu chování a přístupu vedoucích. Pro personalisty je důležité, aby se na budoucí stav dobře připravili. Vytvořili nový systém přeškolení lidí z jiných oborů, v době snížené produkce zvyšovali kvalifikaci svých zaměstnanců, kteří budou schopni zastat odbornější činnosti.

Změna pracovního prostředí přinese i změnu klíčových kompetencí vedoucích - očekáváme tlak na efektivní řešení problémů, schopnost zvyšovat produktivitu a zlepšovat procesy, rozvíjet a koučovat zaměstnance.

Aby nás budoucí stav nezaskočil v okamžiku nástupu produkce, je v současné době dobré vytvořit plán a vedoucí dobře připravit.

c) On-line život – skončí, nebo přetrvá?

Všechno zlé je pro něco dobré, takže i v době pandemie lze najít určitá pozitiva. Naučili jsme se během dvou týdnů pracovat na dálku, pracovat z domova, používat technologie v mnohem větší míře.

Ukázalo se, že on-line školení může být zajímavým nástrojem pro firmy, jak propojovat lidi z různých oborů a na různých úrovních. Může mnohem rychleji reagovat na aktuální problémy a pomáhá manažerům sdílet své znalosti a zkušenosti. Na druhou stranu bude potřeba se zorientovat ve výhodách a nevýhodách jednotlivých forem vzdělávání a jejich efektivity pro přenos informací.

Práce z domova a vzdálené spojení přináší firmám nové možnosti a učí vedoucí jinému stylu vedení. Dříve byla vnímána spíše jako „benefit“ a do budoucna věříme, že stane stále více využívanou.

Že po koronaviru bude svět jiný, je zřejmé. Bude důležité, jak budeme s novými poznatky dál pracovat.

Články v sérii

Aktuální

Jak koronavirus změnil život v HR? (1/3)

Aktuální

Jak koronavirus změnil život v HR? (2/3)

Aktuální

Jak koronavirus změnil život v HR? (3/3)