Jak koronavirus změnil život v HR? (1/3)

Pandemie koronaviru otřásá celým světem, změnila ze dne na den životy mnoha lidí, absolutně paralyzovala mnoho odvětví. Její ekonomické dopady nedokáže nyní nikdo predikovat.

Jak ale změnila aktuálně život firem a co řeší personalisté napříč odvětvími, jak se mění jejich role a co už po pandemii nebude stejné? Tyto dotazy jsme kladli minulé dva týdny v rámci HR on-line kulatých stolů personalistů i majitelů firem i zdravotnických zařízení. Ráda bych se podělila o závěry a doporučení, která jsme během posledních dní získali.

Jitka Tejnorová, DMC Management Consulting

1. Boj se strachem

Jak motivovat lidi, kteří chodí do práce, kteří jsou v první linii? Obava o vlastní zdraví a zároveň obava o svoji další existenci. Nejčastější téma. Zaměstnanci se bojí nakažení od nových kolegů – brigádníků, mají obavu využívat společné prostory; díky sníženému počtu lidí jsou přetížení a zároveň se obávají o práci. Tlak na každého jednotlivce je obrovský.

a) Krizový tým a komunikace

Společnosti vytváří interní krizové týmy, které se scházejí na denní bázi a vytváří celkovou strategii společnosti v době pandemie. Důležitým faktorem je, aby probíhající aktivity byly koordinované a dobře komunikované zaměstnancům. Informace o opatřeních, změnách, rozvrhu práce, ale i neustálé apelování na dodržování všech hygienických zásad jsou základním stavebním kamenem pro budování dobrých vztahů a udržení klidu. Základem je maximální využití vizualizace – promítání na obrazovkách, nástěnky, elektronické firemní časopisy. Pochopitelně se udržují pravidelné ranní info-schůzky, které mají kromě informativního charakteru také motivační cíl – udržet v týmech atmosféru klidu a pokud možno i dobré nálady.

b) Podpora top managementu a liniových vedoucích

Přístup vedoucích je pro zvládnutí celé situace v tuto chvíli naprosto zásadní. Je důležité, aby vedoucí pravidelně s lidmi komunikovali, získávali zpětnou vazbu, jejich pocity a názory. Schopnost řešit problémů s lidmi a kvalitní komunikace je v této době naprosto klíčovou kompetencí. Důležité je i v této době dát střední a nižší úrovni managementu podporu, nabídnout jim možnost on-line školení i individuálních konzultací a koučování.

c) Maximální ochrana zdraví zaměstnanců

Ochrana zdraví je pro zaměstnance nyní základním motivačním prvkem. Fakt, jak společnost v této době zvládá ochranu zaměstnanců, je dlouhodobým mezníkem pro jejich budoucí loajalitu a spokojenost. Mimo standardní vybavení jako jsou roušky, respirátory, dezinfekce, je i důležitá organizace. Zaměstnanci z různých směn by se neměli potkávat ve společných prostorách, sníží se tak riziko přenosu nákazy. Rozdělení týmů na tzv. „mikro týmy“ je dalším doporučením ze strany účastníků kulatých stolů. Některé společnosti poskytují zároveň i konzultační linky spojené s psychologickým i pracovněprávním poradenstvím.

2. Práce z domova – Home Office

Přístup k vedení lidí, které máme na home office, byl dalším velmi často opakovaným tématem. Jak se ukazuje, lidé na home office ztrácejí vazby na své kolegy a vedoucí, snižuje se jejich motivace a efektivita, často nevědí, na jakém úkolu mají pracovat. Hrozí tak velké nebezpečí, že tzv. „zakrní“ a jejich nástup zpět do standardního tempa bude velmi obtížný. Zároveň jsme zaznamenali názory, že lidé, kteří musí vykonávat práci na pracovišti, vnímají své kolegy na home office, jako na prázdninách, závidí jim možnost být doma.

a) Vedení on-line

Změna stylu vedení je v případě home office zásadní. I zde je nutné podat manažerům a vedoucím týmů pomocnou ruku formou školení – jak vést lidi na dálku, jak vést porady, jak zadávat a kontrolovat úkoly.

Pro manažera je tento způsob vedení velmi náročný. V první řadě je nutné, aby si s každým zaměstnancem dohodl rozsah práce a úkolů, na kterých bude pracovat. Mimo běžné operativy, která se aktuálně spíše snížila, jde o práci na dlouho odkládaných projektech a tématech.

Základním pravidlem je denní komunikace – ideálně ráno dohoda nad úkoly a odpoledne jejich shrnutí. K běžnému řešení pracovních úkolů je nutné přidat i tzv. „soft“ témata – získávání zpětné vazby, názorů a pocitů.

Je důležité zachovat týmové schůzky on-line a udržovat v týmu neustále akceschopnost i dobrou náladu.

b) Udržení kontaktu a dobrých vztahů

Pro udržení dobrých vztahů mezi přední linií (lidé docházející do zaměstnání) a home office je vhodné dělat společné on-line schůzky, kdy dojde k propojení obou světů. Lidé v přední linii tak vědí, že jejich kolegové pracující z domova jsou stále aktivní a připravení jim pomáhat a podporovat je.

Jeden z účastníků kulatého stolu zmínil příklad, kdy lidé, pro které není aktuálně práce, šijí roušky pro své kolegy v přední linii. Soudržnost v této krizové době je pro společnost zásadním faktorem pro budoucí spolupráci a loajalitu zaměstnanců.

c) „Nezakrnět“

Je zřejmé, že na home office nelze pracovat osm hodin denně se stejným výkonem, jako v zaměstnání. Proto je důležité využít aktuální situaci ve svůj prospěch a vytvořit pro kolegy pracující z domova plán posilování jejich schopností. Nabídnout jim školení on-line, webináře i konkrétní studium určitých nových trendů či dokumentů, stejně tak je zapojit do zlepšovacích projektů, na které mnohdy při denní rutině v práci není prostor.

Další část se zaměří na to, jak zbrojit proti nekompletnosti týmů nebo jak nastavit systém zaškolování. 

Články v sérii

Aktuální

Jak koronavirus změnil život v HR? (1/3)

Aktuální

Jak koronavirus změnil život v HR? (2/3)

Aktuální

Jak koronavirus změnil život v HR? (3/3)