Lidé v retailu – motor, nebo překážka transformace?

Retail v 21. století patří mezi obory, které procházejí největší transformací – digitalizace, agilita, online atd. se skloňují více než často. Předvídání potřeb zákazníka a jejich naplňování je čím dál náročnější. Tlak na vytváření a využívání nových technologií roste, často za cenu upozadění největšího kapitálu, který firma má – jejích lidí. Přitom to, s jakými úspěchy se retailové společnosti s náročnými výzvami potýkají, ovlivňuje jejich zákazníky na místě prodeje dnes a denně.

Ilustrační snímek

Podmínkou úspěšné transformace v jakémkoli oboru je právě její pochopení, přijetí a aktivní podpora zaměstnanci na všech úrovních. Aby toho byli schopni, musíme je kontinuálně vybavovat novými dovednostmi, které jim umožní se v rychle měnícím prostředí orientovat a pružně reagovat na změny. Analýzy neúspěšných transformačních aktivit ukazují, že hlavními důvody selhání jsou zaměstnanci nezapojení do změn a rozvoje, neplnění dlouhodobých cílů, neporozumění strategii a vizi, rezistence vůči změnám, nejasné role a odpovědnosti a další.

Konference Building Adaptive Culture v listopadu 2019 představila výsledky různých projektů na podporu transformace v v českých firmách z výroby, retailu a zdravotnictví. Úspěšnou částí konference byly workshopy metodiky TWI (Training Within Industry), na nichž si účastníci na vlastní kůži mohli vyzkoušet, co trénink v dovednostech nezbytných pro získávání a udržování angažovanosti zaměstnanců v transformaci.

„Moje práce jako manažera/vedoucího není říkat lidem, co mají dělat. Moje práce je umožnit lidem, aby se zapojili, přemýšleli a tvořili, získali pocit naplnění a uspokojení a rozvíjeli se.“

O tom, že principy TWI je možné úspěšně používat i v oblasti retailu, přesvědčila účastníky konference Ivana Rossmanithová ze společnosti Albert Česká republika. Ve své přednášce Transformace v přístupu k rozvoji lidí ve společnosti Albert se věnovala tématu, jak zavést systematickou práci s lidmi na prodejnách a podporovat jejich motivaci a inovativní přístup k práci ve formě „Albertí školy pro operativu“ pro zaměstnance, kteří pracují v prodejnách.

Metody TWI vycházejí z jednoduchého základu – úspěch společností závisí na způsobu, jak v nich pracují lidé. Rozvoj technologií, digitalizace a další výzvy budoucnosti budou stát na tom, jak firmy dokážou využít své největší bohatství – lidi. V retailu se bez nich ještě dlouho neobejdeme, jsou tváří firmy před zákazníkem.

Protože téma nových způsobů práce s lidmi je v retailu více než aktuální, pořádá společnost DMC management consulting (partner TWI Institute USA) 10. 3. 2020 v Praze Retail HR Brunch, kde představí možnosti využití potenciálu TWI a dalších metodik v retailu. Se svými zkušenostmi vystoupí vedle Markéty Šimákové, partnerky společnosti DMC management consulting, i Ivana Rossmanithová z Alberta a Dominika Szymańska Kubalec z Oracle, jejímž tématem bude využití dat pro úspěšný adaptační proces a nové trendy v rozvoji lidí (gamifikace, edutainment).

Více informací naleznete také na webu DMC