Nejlepší praxe rozvoje leadershipu

Ilustrační snímek

Přední světová média zaměřená na management věnovala letos velkou pozornost otázce rozvoje lídrů a leadershipu v souvislosti s odchodem silné poválečné generace zaměstnanců do důchodu a s nastávajícími demografickými změnami. Ukázalo se, že nejúspěšnější organizace nespoléhají na to, že jim s nedostatečným počtem vůdců pomohou personální agentury. Hledají talenty ve svých řadách a vytvářejí vlastní programy pro jejich rozvoj. 6 základních best practices pro získávání lídrů shrnul server forbes.com.

  1. Programy rozvoje leadershipu by měly probíhat na více úrovních organizace, nejen v těch nejvyšších.

  2. Je třeba zhodnotit, kde ve firmě se lídři nacházejí v současné době a kde by měli být v budoucnosti.

  3. Výsledky toho hodnocení je třeba probrat s nadřízenými daných lídrů a spolu s nimi vytvářet akční plány dalšího postupu.

  4. Průběh akčních plánů rozvoje leadershipu je třeba pravidelně sledovat a vyhodnocovat.

  5. Snažte se zapojit mentory z řad vašich zkušených pracovníků, ale nikoho nenuťte.

  6. Veďte manažery k tomu, aby si našli čas mluvit se svými podřízenými o možnostech dalšího rozvoje jejich kariéry.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com