Nezaměstnanost v říjnu klesla, je nejnižší v celé EU

Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2023 celkem 260.641 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 2.379 méně než v předchozím měsíci a o 4.849 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně klesl o 0,1 p.b., meziročně se nezměnil. Ke konci října činil 3,5 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za září) dosáhla 2,7 % (průměr EU 5,9 %).

Ilustrační snímek

V říjnu odešlo z evidence ÚP ČR téměř 40,5 tisíce lidí. Nezaměstnanost meziměsíčně klesla ve všech krajích, nejvíce pak v Praze. Hlavní město hlásí největší pokles i v rámci meziročního srovnání. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Za poslední dva roky se meziročně snížil podíl uchazečů o zaměstnání v kategorii 50+, a to o 1,7 p. b.

 

  10/2023

  10/2022

  10/2021

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,5%

3,5%

3,4%

Počet uchazečů o zaměstnání

260 641

255 792

251 689

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

237 303

231 728

230 177

Počet volných pracovních míst

280 496

297 360

352 454

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (září)

2,7%

2,2%

2,5%

„Nejnižší míra nezaměstnanosti v EU, kterou si jako Česká republika držíme dlouhodobě, je dobrou zprávou. Potvrzuje se, že naše firmy stále umí vytvářet nová pracovní místa a za to všem zaměstnavatelům patří poděkování. Myslíme ale i na další rozvoj trhu práce. Stále totiž máme velké množství neobsazených míst, které musíme zaplnit všemi, kdo pracovat chtějí a mohou. Naším cílem je také zpružnění adresného přijímání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Jsme největší pomáhající organizace v ČR. V rámci individuálního přístupu se snažíme klientům pomoci najít rychle novou práci. Prostřednictvím financování rekvalifikací jim umožňujeme získat nebo si prohloubit znalosti a dovednosti. Prostřednictvím cílených aktivit a projektů pak zohledňujeme jejich specifické potřeby. Zároveň spolupracujeme i přímo se zaměstnavateli. Jinak řečeno – naším cílem je co nejvíce pomoci našemu pracovním trhu,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Zaměstnavatelé aktuálně hledají zaměstnance zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, dlouhodobě pak kvalifikované řemeslníky. Současně ještě mají stále zájem o sezónní pracovníky v oblastech, jako jsou zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod.

V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. Což odpovídá klasické vývojové křivce. Situaci mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina

Z dat ÚP ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu do konce října 2023 získalo práci celkem 330.511 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ - 226.068 - z nich jsou ženy). Některé se už vrátily zpět domů nebo ze zaměstnání odešly. Ke konci předchozího měsíce jich na území ČR pracovalo 123.309. Nejvíce ve Středočeském (22.012 osob) a v Plzeňském kraji (17.563 osob) a v Praze (14 157 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 14.555 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (září 14.782 osob). Podali si žádosti o zaevidování jako zájemci (1.347 osob, září 1.378 osob) nebo uchazeči (13.208 osob, září 13.404 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,1 % (září 5,1 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 31. 10. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 47.569 (září 46.314) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 8.573 lidí a 6.996 z nich ho také už absolvovalo. Jen v říjnu 2023 kurz zahájilo 852 cizinců. Ve stejném měsíci rekvalifikaci 381 osob úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro pracovníky v sociálních službách.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvků v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let) byl v říjnu v Ústeckém (5,4 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Zlínském, v Kraji Vysočina, v Jihočeském a v Plzeňském kraji (shodně 2,6 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila v Praze, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti říjnu 2022 o 0,3 p. b. Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci října v okrese Praha-východ (1,4 %), Praha-západ (1,6 %), Pelhřimov (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8 %), Most (7 %) a Chomutov (6,3 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 144.778 žen a tvořily 55,5 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3 %, u žen na 3,9 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci 35.813 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10.618 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky ostrahy, uklízeče nebo třeba montážní dělníky.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v říjnu 42,3 roku, loni to bylo 42,9 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání v říjnu mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30 - 49 let. Naopak v kategorii 50 plus došlo k jeho poklesu, a to o 1,5 p. b. V evidenci ÚP ČR bylo k 31. 10. 2023 celkem 91.706 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Z hlediska stupně vzdělání byli bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním.

Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním(o 10.447) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 5.145). Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci října bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77.561.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 16.524 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 370 osob, meziročně pak více o 1.407 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,3 % (září ­–6,4%, říjen 2022 –5,9 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých evidoval Úřad práce ČR 11.731 jen absolventů.

V evidenci ÚP ČR se objevují nejčastěji absolventi učilišť a středních škol. Především pak škol zaměřených na gastronomii (kuchař, číšník), osobní služby (kadeřník), ekonomiku a administrativu, podnikání a informační technologie. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol. A to zejména lékařských fakult, škol zaměřených na informační a komunikační technologie (ICT) a služby (hotelnictví, cestovní ruch, bezpečnostní management). Dobře se uplatní i absolventi technických, hlavně strojírenských a elektro oborů, a oborů zdravotnických.

Pokud jde o mladistvé mezi 15 – 18 lety, evidoval jich ÚP ČR celkem 4.829 (září 2023 – 4.444, říjen 2022 – 4.127) a tvořili 1,9 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Stejně jako jiným skupinám uchazečů o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, věnuje ÚP ČR i těmto klientům zvýšenou péči.

Speciálně mladistvým pak velkou pozornost věnují kariéroví poradci z Informačních a poradenských středisek, kteří si je zvou na individuální schůzky a s uchazeči intenzívně pracují. Je-li je to jen trochu možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu na střední škole nebo učilišti. Tedy udržet je ve vzdělávacím procesu. Případně jim nabízí například vhodnou rekvalifikaci. Mají přehled o školách v jednotlivých regionech a dokáží v tomto smyslu velmi efektivně pomoci.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR.

V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než 3 měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 3,3 p. b. na 34,6 %. Tedy celkem na 90.031 osob. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci 3 – 12 měsíců vzrostl o 1,9 p. b. na 34,8 %, (90.611 osob). Průměrná délka evidence se ve srovnání se zářím zvýšila o 4 dny na 494.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během října se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 38 .072 lidí. To je meziměsíčně méně o 9.706 osob (o 20,3 %) a meziročně méně o 89 (o 0,2 %) uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4.866) a Středočeský kraj (4.674). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1.229).

Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (4.378) a nejméně v okrese Prachatice (136). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době zejména lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu,veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, velkoobchodu, výroby kovových konstrukcí, vzdělávání, výroby potravinářských výrobků nebo zdravotní péče.

Naopak z evidence odešlo 40.451 uchazečů, tj. o 5.110 osob (o 11,2 %) méně než v předchozím měsíci a o1 702 (o 4,4 %) více než v říjnu 2022. Novou práci získalo 27.501 lidí. Řada z nich našla uplatnění v oblasti maloobchodu, vzdělávání, velkoobchodu, ve zdravotnictví, ve výrobě kovových konstrukcí, ve veřejné správě nebo výrobě potravinářských výrobků.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v říjnu 73.658 osob, což představuje 28,3 % všech uchazečů o zaměstnání (září 2023 – 27,9 %, říjen 2022 – 29 %).

Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně poklesl o 481 osob. Uchazeči v průměru dostávali 10.702Kč měsíčně (říjen 2022 – 9.919 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4.500 Kč pobíralo 5.672 (7,7 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 22.798 Kč, pak ÚP ČR v říjnu vyplácel 3.819 (5,2 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 853.845 tis. Kč (září 883.191 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 280.496volných pracovních míst, o 1.499 méně než v září a o 16.864 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (9,8), Bruntál (6,4), Jeseník (4,4) a Děčín (4,3). Na přibližně 72,7 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 70,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, uklízeče nebo zedníky, kamnáře a dlaždiče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (85.989 míst) a ve Středočeském kraji (54.867 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 17.410 nových volných pracovních míst, což je o 3 více než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1.977 míst. ÚP ČR naopak obsadil 3.827 volných pracovních míst.

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

ÚP ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 10. 2023 celkem 11.685 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například – na veřejně prospěšné práce umístil 5.092 lidí. Zaměstnání získalo také 1.142 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 598 nezaměstnaných zahájilo díky SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci října celkem 193 lidí.

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 364 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně pomáhá nejen uchazečům, ale také zájemcům o zaměstnání. K 31. 10. 2023 se jich účastnilo 3.407 lidí. Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 21.813 klientů.

Tou nejčastěji realizovanou jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy, kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci z věkové skupiny mezi 35 až 49 lety.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4.098 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1.498) a v Moravskoslezském (1.003) kraji.

A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí. V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo v říjnu celkem 1.910 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni