Počet žen v představenstvech evropských společností pomalu roste

Ilustrační snímek

Poměr zastoupení žen v představenstvech tří set předních evropských firem stoupl od roku 2008 z 8,5 % na letošních 11,7%. Z celkového počtu 4875 křesel tak ženy zaujímají 571. Ukázal to pravidelný výzkum s názvem BoardMonitor, který provádí organizace European Professional Women’s Network ve spolupráci s personálně-poradenskou společností Russell Reynolds Associates.

Největší zastoupení žen v představenstvech je již tradičně ve Skandinávii a Nizozemsku. Pokud jde o největší evropské ekonomiky, ve Velké Británii a Německu jsou ženy členkami 84 % představenstev. Ve Francii je to 79 % a v Itálii 44 %.

I když však zastoupení žen v nejvyšších orgánech evropských společností roste, v rámci třístovky zkoumaných společností najdeme pouze sedm žen ve funkci výkonných ředitelek. V tomto ohledu pak vede Británie, v níž působí hned tři z těchto sedmi žen.

Většina evropských zemí vykazuje rostoucí trend, zejména v důsledku zavádění kvót pro zastoupení žen ve vedení firem a také sílícího mediálního tlaku. Výjimkou je pouze Lucembursko a Irsko. Více než desetiprocentního poměru zastoupení žen v představenstvech firem vykazuje 11 evropských zemí.

Průměrné evropské představenstvo tvoří 11,7 lidí, z toho 1,4 žen. Vzhledem k tomu, že ještě před čtyřmi lety to bylo 15,1 lidí a 1,5 žen, hrají ženy stále silnější roli. Čtvrtina členů představenstev pak pochází z jiné země než té, v níž má firma své sídlo. I zde vede Británie s 31 % zástupci jiných národností v představenstvech. Ve Francii je to 21 %, v Německu 16 % a v Itálii 11 %.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine