Reportáž: Manažer musí lidem říkat, co chce, aby měli šanci to vykonat

Prosadit se na novém postu je leckdy obtížné, a co teprve, když jste začínající manažer nebo manažerka? Potřebujete si nastavit pravidla v týmu, komunikaci se svými lidmi, styl vedení, formy ohodnocování, procesy, jakými budete řešit případné problémy. Je spoustu aspektů, na které musí manažer myslet a brát na ně zřetel.

Manažerská akademie

Vezměte do ruky propisku a podepište se. Následně ji zkuste vzít do druhé ruky, kterou obvykle nepíšete, a zkuste to znovu. Je to náročné, že? Úvod kurzu Manažerské akademie ve společnosti CADET GO začal jasnou poučkou. „Všechno jde, když se na to zaměříte,“ odstartovala lektorka a koučka Lenka Lamešová. Položila také otázku, proč je těžké dělat něco jinak? Protože neumíme své návyky měnit lusknutím prstu. Poukázala tak na to, že učit se nové věci trvá dlouho, ale pravidelným opakováním si danou dovednost časem osvojíme.

První část kurzu se soustředila na „Manažerské dovednosti pro začínající a nově jmenované manažery“. Úvodní mapa všech manažerských činností možná v někom vzbuzovala zděšení. Co vše musí takový manažer zvládat během vedení svých podřízených? Budovat týmovou spolupráci, hodnotit podřízené, komunikovat, mít pozitivní osobní projev, řídit změny, motivovat, stanovovat cíle a vést k nim, rozvíjet zaměstnance, plánovat, řídit zdroje, vést porady. Je toho skutečně víc než dost, a právě na kurzu Manažerské akademie může manažer-nováček tyto dovednosti rozklíčovat a lépe jim porozumět.

Taktika přechodu a startu

Lenka Lamešová ve zmíněném modulu podotkla, že každý má nějaký vliv na své okolí. Některé věci mám pod kontrolou (moji práci, plán práce, emoce, do jisté míry čas), a některé zase ne. Na jiné mohu mít určitý vliv, ale je zbytečné plýtvat energií na to, co ovlivnit nemohu.

Důležitým faktorem je také naše očekávání. „Pozor na předpoklady. Každou zpětnou vazbu opíráme o nastavené očekávání,“ dodala sympatická a usměvavá lektorka a pokračovala: „Když je to jasné mně, je to jasné i jim?“ V rámci dílčích praktických cvičení vedla účastníky k zamyšlení se nad svou situací a k pojmenování dané problematiky.

„Manažer musí lidem říkat, co chce, aby měli šanci to vykonat.“

Manažerské role a činnosti

V další části se účastníci dozvěděli, kolik rolí a činností manažer zastává. Ze zmíněných dvanácti vybírám pár důležitých:

  • Manažer je vůdce a leader – stanovuje cize a cíle, jde vzorem, dodává lidem energii.
  • Manažer je kontrolor – kontroluje, ověřuje a vyhodnocuje plnění úkolů.
  • Manažer je komunikátor – předává a získává informace, naslouchá, vyjasňuje si nedorozumění.
  • Manažer je soudce – rozhoduje, posuzuje a přebírá odpovědnost za rozhodnutí.
  • Manažer je kněz – naslouchá, ulevuje stresu a přetížení.
  • Manažer je učitel – rozvíjí a učí, mentoruje, předává best practice.

„Manažerská role by mohla být někdy jako maska, kterou odkládám při odchodu z práce. Je umění zabouchnout dveře za prací a přepnout do osobní roviny. Pomoct může sport, káva, nějaký rituál.“

Na základě profilových testů se účastníci mohli dozvědět své typické manažerské projevy při vedení lidí, objevit své silné stránky, případně co by mohli vylepšit, co změnit, na co si dát pozor.

Vedení lidí k cílům

Ne vždy je lehké nadefinovat směr a smysl cílů. Metoda SMARTER určuje, jaké by měly být činnosti manažera právě například při zadávání úkolu, delegování, plánování. Zadání by vždy mělo být konkrétní/přesné, měřitelné, motivující, reálné, dobře časově stanovené, bez následných rizik a zachycené písemně, protože jak dodala Lenka Lamešová: „Co lidé nemají zapsané, to si často nezapamatují a následně zapomenou uzavřít a vyhodnotit.“

Snad nejdůležitějším blokem kurzu byl v rámci prvního dne akademie ten závěrečný – jak efektivně vést podřízené. V něm jsme se věnovali vědomé aplikaci čtyř stylů situačního vedení, kde jedno z největších nebezpečí u manažera je typický mentorující styl vedení, který je po určité době delšího používání kontraproduktivní.

První den kurzu Manažerské akademie byl informačně nabitý, ale logicky postavený. V příjemné atmosféře a prostředí učebny se vždy pracuje i myslí lépe, a proto si troufám říct, že jsem nebyla jediným účastníkem, který ocenil vstřícný přístup lektorky Lenky. Teorii obohatily praktické příklady a zkušenosti všech přítomných. Nechyběla ani práce v týmu, která je hlavním smyslem manažerské profese.

Více informací o manažerském vzdělávání 

Kurz je vhodný pro: začínající a nově jmenované manažery