Studie: Ani dobrý šéf nedokáže udržet dobré zaměstnance

Ilustrační snímek

Často slýcháme, že zaměstnanci odcházejí z firem hlavně kvůli špatným šéfům. Není to však tak úplně pravda. Ve skutečnosti odchází přibližně stejný počet zaměstnanců i od dobrých šéfů. V zajímavé studii publikované v odborném americkém časopise Personnel Psychology na to upozornili Ravi S. Gajendran a Deepak Somaya, odborní asistenti z University of Illinois. Výsledky své studie popsali také v odborném článku pro web Harvard Business Review.

Autoři studie, kterou podpořila i nadace největší světové profesní organizace manažerů lidských zdrojů Society for Human Resource Management (SHRM), provedli výzkum mezi více než 700 zaměstnanci velké nadnárodní IT firmy. Požádali je o zhodnocení kvality vůdcovských dovedností jejich nadřízených. Na základě toho pak bylo každému manažerovi přiřazeno určité skóre vyjadřující, jak dobrým lídrem je v očích svých lidí.

Po roce a půl se výzkumníci vrátili k seznamu účastníků průzkumu a zjišťovali, kdo firmu opustil. Bylo to celkem 128 lidí. Tito lidé pak v pohovorech s nezávislým konzultantem vysvětlovali, proč odešli, co je v jejich nové práci lepší a také jak nyní vnímají značku svého bývalého zaměstnavatele.

Zjištění: Dobrý šéf motivuje zaměstnance k odchodu

Ukázalo se, že dobří šéfové, kteří dávají svým podřízeným zajímavé úkoly s větší odpovědností, dělají zároveň ze svých lidí vhodné kandidáty na lepší práci někde jinde. Zaměstnanci jsou spokojenější, získávají více zkušeností, ale ve finále stejně odcházejí. Na rozdíl od kolegů, kteří odešli kvůli nespokojenosti s nadřízenými, však na bývalého zaměstnavatele vzpomínají v dobrém a dále šíří jeho dobrou pověst.

Kvalitní leadership není zaručeným nástrojem pro udržení zaměstnanců, ale hraje zásadní roli v budování značky zaměstnavatele. Zaměstnavatelům se podle výsledků studie navíc vyplatí, když se pokusí dát zaměstnancům, kteří chtějí odejít, protinabídku. Autoři studie shrnuli tři hlavní doporučení pro manažery a firmy takto:

1. Leadership nepomáhá udržet zaměstnance

Rozhodně to nedokáže sám o sobě. Je třeba hledat a uplatňovat další mechanismy pro udržení kvalitních zaměstnanců, které vychovávají kvalitní lídři.

2. Dobří lídři vytvářejí silnou komunitu bývalých zaměstnanců

Lidé dnes často mění práci, což v oboru IT platí dvojnásob. Dobré vztahy s bývalými nadřízenými si však nesou s sebou všude, a pomáhají tak budovat dobré jméno bývalých zaměstnavatelů.

3. Způsob odchodu je velmi důležitý

Mají-li odcházející zaměstnanci dále šířit vaše dobré jméno, musí mít pozitivní zkušenost i se samotným odchodem. Nahraďte strohé výstupní pohovory vedené pracovníky HR pohovory s přímými nadřízenými. Zaměstnanec by se při odchodu měl dozvědět, jak si jej firma váží a ráda by s nímzůstala v kontaktu i nadále.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review