Studie: Ženy v managementu přibývají, ale pomalu

Ilustrační snímek

Nová studie Mezinárodní organizace práce (ILO) potvrdila souvislost mezi ženami ve vedení a lepšími obchodními výsledky firem. Vyzývá k posilování zastoupení žen v managementu.

Studie s názvem Women in Business and Management: Gaining Momentum konstatuje, že i když ženy stále nejsou dostatečně zastoupeny v nejvyšším vedení firem, počet žen ve středním a vyšším managementu v posledních dvaceti letech roste. Posílil konkrétně v 80 ze 108 posuzovaných zemí. V top managementu největších světových firem zastávají ženy pouze 5 % všech pozic. Platí přitom, že čím větší firma tím, tím méně pravděpodobně ji povede žena.

Podíl zastoupení žen na všech manažerských úrovních do roku 2012

Umístění

Země

Procento zastoupení žen

Rok

1.

Jamajka

59,3

2008

2.

Kolumbie

53,1

2010

3

Svatá Lucie

52,3

2004

4.

Filipíny

47,6

2012

5.

Panama

47,4

2012

 

 

 

 

15.

USA

42,7

2008

25.

Rusko

39,1

2012

30.

Polsko

37,8

2012

41.

Velká Británie

34,2

2012

45.

Slovensko

33,1

2012

55.

Německo

31,1

2012

69.

Česká republika

26,2

2012

(Zdroj: Statistická databáze ILO, 2014) 

Země s více než 7% růstem počtu žen v managementu v letech 2002-2012

Procento zastoupení žen ve vyšším a středním managementu v roce 2012

 

(Zdroj: Statistická databáze ILO, 2014)

Studie popisuje čtrnáct nejčastějších překážek, které brání ženám více se zapojovat do řízení firem. První tři zahrnují více rodinných povinností, roli přisuzovanou ženám společností a maskulinní firemní kulturu. Dále je zmíněn nedostatečný počet vzorů pro ženy-manažerky, nedostatečný počet leadership programů pro ženy či nedostatečně flexibilní pracovní rozvrh. Firmám také chybí programy pro podporu žen a strategie pro udržení kvalifikovaných žen.

Situaci ve firmách mohou zlepšit následující opatření:

 • Zvyšování povědomí o důležitosti a přínosech vyššího zastoupení žen ve vedení,

 • zavedení pravidel pro řízení diverzity a rovných příležitostí,

 • vzdělávání manažerů v otázkách genderové stereotypizace a diverzity,

 • zjišťování potřeb zaměstnanců v oblasti péče o rodinu,

 • aktivní podpora mužů k většímu zapojování do péče o rodinu,

 • pomoc při péče i děti,

 • strategie plánování kariéry pro muže i ženy,

 • rovný přístup obou pohlaví ke vzdělávání a rozvoji,

 • zavedení pružných pracovních opatření,

 • programy pro udržení kontaktu se zaměstnanci během kariérních přestávek a řízení jejich návratu zpět do práce,

 • jmenování žen do strategických rolí v rámci vyššího a nejvyššího managementu,

 • vytváření pozitivních vzorů.

-kk-

Zdroj: International Labour Organization - portál Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Labour Organization