Trendy v náboru a talent managementu pro rok 2017

O nutnosti zlepšovat zkušenosti uchazečů o práci se mezi personalisty hovoří dlouhodobě a nejinak tomu bude i v roce 2017. Vedle zkušeností uchazečů se však náboráři budou muset více zaměřit také na zlepšování zkušeností manažerů, kterým pomáhají obsazovat pozice v jejich týmech.

Náboráři budou ve spolupráci s manažery muset zapracovat na přesnějším určování doby potřebné k obsazení jednotlivých pozic na základě sběru a analýzy dat. Manažeři od nich také budou očekávat častější reporty a celkové zjednodušení celého procesu spolupráce na výběru lidí do svých týmů.

Ilustrační snímek

Vyplývá to z výzkumu největšího amerického pracovního portálu CareerBuilder.com. Další letošní trendy v oblasti získávání talentů budou zahrnovat především využití technologií a dat. Jak konkrétně budou vypadat?

- Systémy pro zajišťování lidských zdrojů (sourcing) budou stále intuitivnější a ukáží náborářům nové souvislosti, jako je například pravděpodobnost, že uchazeč zareaguje na nabídku, aktivita uchazeče na sociálních sítích, průměrná délka setrvání zaměstnance na konkrétní pozici v konkrétní firmě v konkrétní lokalitě apod.

- Náboráři vyhledávají uchazeče podle určitých klíčových slov, v praxi se však často ukáže, že hledaní odborníci popisují sami sebe a své dovednosti zcela jinými slovy. Tyto problémy ve vyhledávání pomůže řešit strojové učení. Poroste počet firem, které investují do nástrojů s učícími se algoritmy.

- Dalším trendem bude optimalizace procesu náboru a komunikace s uchazeči pomocí A/B testování. Náboráři budou porovnávat různé způsoby komunikace a na základě získaných dat měřit jejich úspěšnost.

- Data budou v náboru stále častěji nahrazovat intuici a přetvářet dosavadní strategie. Náboráři získají více dat ve spolupráci s oddělením financí, ale i dalšími odděleními.

- Od náborářů se v roce 2017 bude očekávat, že se stanou odborníky na trh práce v celé jeho šíři a souvislostech. Důležitou roli zde budou opět hrát data.

- Náboráři začnou více spolupracovat také s oddělením marketingu. Především se zaměří na možnosti využití sociálních sítí k propagaci značky zaměstnavatele a oslovování potenciálních zaměstnanců.

- Nové HR technologie se budou nakupovat ve spolupráci s nejvyšším vedením firmy, především technickým a finančním ředitelem.

- Silným trendem bude také snaha o posílení angažovanosti zaměstnanců za účelem rozvoje a udržení interních kandidátů na vyšší pozice.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net