10 předpokladů úspěšného plánování nástupnictví

Ilustrační snímek

Plánování nástupnictví pro klíčové pozice má své nutné předpoklady, ať už pracujete v malé rodinné firmě nebo ve velké korporaci. V článku s názvem „Deset pilířů nástupnictví“ na ně upozornil server talentmgt.com. Tyto pilíře, které sestavila Mezinárodní asociace pro plánování nástupnictví (International Succession Planning Association), jsou vzájemně závislé, a tudíž nestačí splnit jen některé z nich.

1. Zapojení majitele firmy nebo majoritního vlastníka

2. Propojení budoucí generace firemních lídrů s budoucími finančními cíli firmy

3. Propojení s obchodní strategií firmy, která se může v budoucnu měnit

4. Zaměření na vliv nových lídrů na obchodní výsledky firmy

5. Zapojení plánování nástupnictví do celkového strategického plánování ve firmě

6. Podpora manažerské synergie a spolupráce

7. Zajištění kontinuity leadershipu

8. Proces (interní či externí) identifikace a rozvoje nástupců

9. Propojení s již existujícími postupy plánování nástupnictví na úrovni rodiny nebo nejvyššího vedení firmy

10. Sledování dynamického vývoje rodiny a nejvyššího vedení firmy

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management