5 kroků k optimalizaci systému talent managementu

Čím déle firma zůstává bez optimalizovaného systému řízení talentů, tím více překážek může očekávat na cestě k získání talentů potřebných pro plnění svých obchodních cílů. Server Talent Management přinesl praktické rady, co zvážit při budování systému řízení talentů.

Vyhodnoťte současné mezery a zdokumentujte své požadavky a cíle

Začít je třeba zhodnocením současného systému řízení talentů ve firmě pomocí zpětné vazby od náborářů, manažerů a zaměstnanců. Vedle procesů, které nefungují a potřeb změn, zdokumentujte i procesy, které fungují dobře a mají dále pokračovat.

Proberte možnosti se současnými poskytovateli řešení talent managementu

Prezentujte svá zjištění současným poskytovatelům a zjistěte, zda mohou odhalené nedostatky napravit. Požadujte jasný písemný závazek toho, jak a kdy zajistí potřebné změny.

Nehledejte poskytovatele, ale partnery

Při rozvoji strategie řízení talentů se soustřeďte na budování dlouhodobého vztahu s dodavateli. Potenciální nové partnery seznamte s vašimi problémy, požadavky a cíli a opět požadujte písemné závazky. Skuteční partneři by se měli dohodnout i na sankcích za případné nesplnění cílů.

Vyjednejte cenu tak, aby pro vás měla co nejmenší okamžitý finanční dopad

Rozpočty mnohých oddělení HR byly zkráceny, což znesnadňuje větší jednorázové investice. Snažte se proto o rozložení alespoň části ceny za zavedení systému do více období v průběhu realizace projektu. Pečlivě se zaměřte také na vyjednání podmínek pro případ ukončení smlouvy a práci s daty.

Připravte obchodní scénář pro vedení firmy

Po identifikaci potenciálních partnerů přichází na řadu zpracování obchodního scénáře, který představí potřebu vámi navrhované změny nejvyššímu vedení. Buďte otevření a soustřeďte se na výhody zavedení nové strategie.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management