Chodí si k vám kolegové pro radu? Podpořte je efektivně s využitím kvadrantových grafů

Ve své praxi koučky a facilitátorky často používám kvadrantové grafy, jednoduchou a zároveň velmi užitečnou pomůcku, která přináší strukturu a nadhled do řešení různých situací. V minulém článku Vedete a rozvíjíte druhé? Vyzkoušejte kvadrantové grafy. Zamilujete si je jsme si připomněli známý proces učení u dospělých – 4 stádia, kterými procházíme, když se něco učíme a který doporučuji objasňovat lidem, kteří se snaží něco u sebe změnit, aby vydrželi a nenechali se odradit těžkostmi cesty k mistrovství.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Dnes jsem si pro vás připravila kvadrant typů podpory. Lidé si obvykle chodí pro podporu se slovy „Poraď mi“. Ne vždy je to ale to, co skutečně chtějí nebo potřebují. O tom svědčí i otřepané klišé, vyprávějící, jak si žena večer stěžuje muži, že se něco nepodařilo v práci a muž ve snaze jí pomoci začne situaci řešit. Žena se naštve, muž nechápe proč, vždyť se snažil. Jenže žena nechtěla, aby situaci řešil. Chtěla, aby ji vyslechl a vyjádřil pochopení, že to nemá jednoduché.

Pojďme se podívat na to, jaký typ podpory lidé mohou potřebovat, když se na nás obracejí s nějakým problémem či situací.

Vytvoříme si kvadrantový graf se dvěma osami

  • Na vertikální osu vyneseme, na kolik je daná situace řešitelná. Nahoře je, že ji dokážeme změnit či vyřešit a dole se situace nedá změnit nebo vyřešit.

  • Horizontální osa ukazuje, nakolik je druhý člověk při řešení situace aktivní. Vlevo je, že druhý není zapojený, nepřemýšlí, přijímá od nás a napravo přemýšlí, je zapojený a tvoří sám.

A z toho nám vyvstanou čtyři možné typy podpory.

Typy podpory

1. Vzdělávání - mentoring

Asi nejčastěji používaným je kvadrant vlevo nahoře - Mentoring nebo také Vzdělávání. Tady poskytujeme informace, rady, rozšiřujeme druhému jeho databanku, protože on sám neví, nemá z čeho tvořit. V čem je nebezpečí tohoto kvadrantu? V dobré víře poradíte a ono se to nepotká. Lidé často říkají, poraď mi, a přitom potřebují něco jiného. Ne nadarmo se říká, že účinnost rad je maximálně 20% a to se myslí rad od odborníků.

2. Spolutvorba – vytváření řešení

Krásná práce je v kvadrantu vpravo nahoře. Se situací se něco dá dělat a vy pomáháte druhému, aby si našel svoje vlastní řešení, které jemu vyhovuje. Říkám tomu Spolutvorba – vytváření řešení a je to nosná část koučování. Do tohoto kvadrantu podpory je užitečné přejít také poté, co jste dělali Vzdělávání. Kdykoliv dáváte informace, radu, inspirujete, dejte pak prostor druhému a ptejte se, co si odnáší, jak informace využije nebo jak teď na základě vašich informací bude postupovat.

A co když se situací nedá nic dělat? Systém se nedá změnit, nejsou prostředky k řešení, narážíte na regulace nebo nařízení, se kterými se nedá pohnout? Pak sebelepší rady, co by měl druhý udělat nebo vyptávání se, jak to můžeš vyřešit, nepomůže. Přesouváme se do dolních kvadrantů.

3. Podporování - vrba

Levý spodní kvadrant je o podporování, soucítíte s druhým, chápete, že to je těžké, pomáháte mu, aby si ulevil od emocí. Prostě si postěžoval. Říkám tomu vrba. Člověk si uleví, rozdělí se o to, co ho trápí a je mu na chvíli líp. Jak se říká, sdílená starost je poloviční.

Možná vám tento způsob podpory připadá málo užitečný. Z mojí zkušenosti často lidé potřebují vyslechnout, ulevit si od negativních emocí, které je blokují, aby se pak mohli posunout do jiného kvadrantu podpory, často do posledního kvadrantu vpravo dole, což je:

4. Změna hlediska - přerámování

Tento kvadrant považuji za mistrovský způsob práce, protože pracujeme v oblasti myšlenek a názorů. Tady víme, že se situace nedá řešit nebo je ten druhý člověk zablokovaný v nějaké situaci. Podporujeme tím, že spolu hledáme, jak by se na situaci dalo podívat jinak. Snažíme se změnit to, jak člověk situaci hodnotí, a tím pádem aby ho méně trápila.

Hledáme jinou konstruktivnější perspektivu, například k čemu je ta situace dobrá, co se z ní dá naučit, či k čemu se dá využít.

Nedá se říct, že by byl jeden typ podpory lepší než druhý. V každé situaci a pro každého člověka je potřeba něco jiného. A často je užitečné kombinovat jednotlivé typy podpory, práce v kvadrantech Vzdělávání a Podporování nám může otevřít cestu do kvadrantů, kdy je partner aktivní a podílí se na řešení. A často změna hlediska umožní nový pohled a vyřešit situaci úplně jinak.

A na závěr zamyšlení pro vás:

  • Pro jakou podporu si k vám lidi chodí?

  • Co obvykle dostanou?

  • Co opravdu potřebují?

Tomuto a dalším kvadrantům využitelným v manažerské praxi se věnujeme na výcvicích koučování a workshopech manažerských dovedností. V některém z příštích článků si pomocí kvadrantového grafu rozebereme styly vedení.

 

Články v sérii

Aktuální

Vedete a rozvíjíte druhé? Vyzkoušejte kvadrantové grafy. Zamilujete si je

Aktuální

Chodí si k vám kolegové pro radu? Podpořte je efektivně s využitím kvadrantových grafů