Co zaměstnancům vadí na HR?

Ilustrační snímek

Zaměstnanci nemají příliš v lásce oddělení HR z různých důvodů. Některé z nich vyplývají ze špatných zkušeností a některé z neznalosti role HR ve firmě. Ať už jsou však důvody jakékoli, měli byste se zaměřit na to, jak svou pověst mezi zaměstnanci zlepšit. Podle serveru About HR jde nejčastěji o následující problémy.

1. Neschopní personalisté

Personalisté, kterým chybí znalosti z oboru, zaměstnance vždy spolehlivě odradí. Nejčastěji se jedná o pracovníky, kteří přišli z účetního nebo jiného oddělení a neumějí jim poradit v základních věcech týkajících se HR. Věnujte proto zvláštní pozornost pečlivému výběru a školení personalistů.

2. Nepoctiví personalisté

Do této kategorie patří personalisté, kteří různě upravují pravdu nebo přímo lžou, aby zakryli své chyby. Zkreslují například informace, když popisují různé situace manažerům a mohou lhát i u případných soudních jednání. Takové chování je nepřijatelné a nemělo by být tolerováno.

3. Nespravedliví personalisté

Pokud se HR ve firmě řídí pouze zájmy managementu, nemůže očekávat respekt na straně zaměstnanců. Typickým příkladem jsou stížnosti zaměstnanců, při jejichž řešení stojí HR vždy na straně vedení firmy a nezmění svůj postoj, ani když vědí, že zaměstnanci opakovaně upozorňovali na určitý problém.

4. Příliš političtí personalisté

Zaměstnanci by vás neměli vnímat jako oddělení, které se snaží pochlebovat vedení firmy a dělá rozhodnutí na základě pozice zaměstnance ve firmě. Často zaznívá argument, že by se personalisté měli nejprve osvědčit v roli liniových manažerů, než začnou pracovat v HR.

Co si myslíte vy? Co zaměstnanci nejčastěji vytýkají HR a jak proti tomu bojujete?

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR