Co znamená důstojně zacházet s pracovníkem?

Důstojné zacházení s lidmi na pracovišti je komplexní jev, který se týká různých témat. Například špatného managementu, dlouhé pracovní doby, šikany a nezdravého pracovního prostředí. Jako základní lidské právo je firmami rozpoznáváno prostřednictvím iniciativ, týkajících se rovnováhy práce a osobního života a poskytováním rovných příležitostí.

Nedávný průzkum na Univerzitě v Lancasteru předkládá, že tato oblast může být jasněji definována, pokud je zdůrazněn její mnohadimensionální charakter.

Důstojné zacházení zahrnuje například také poskytování jistého stupně samostatnosti a sociálního postavení. To, jak je člověk vnímán a hodnocen, jaká je struktura a metodiky, které nabízí rovnost příležitostí, možnosti vyjadřování kolektivního a individuálního mínění, zdravé a bezpečné pracovní podmínky, bezpečné podmínky zaměstnaneckého kontraktu a spravedlivé odměny. Dosažení alespoň některých těchto hodnot dělá z firem atraktivní zaměstnavatele.

Analýza těchto dimenzí může objasnit některé oblasti, které jsou nutné k pochopení této problematiky a přináší vyšší transparentnost rolí, které hraje vládní a firemní strategie.

Průzkum se bude zabývat stávajícími daty, která zahrnují zkušenosti lidí v práci. Tato data nabídnou příležitost identifikovat vztahy mezi tím, co může být vnímáno jako „dobrá práce“, obecné blaho a úspěchem firmy. Také prozkoumá pozice lidí s ohledem na jejich rasu, pohlaví, pracovní zkušenost a tím, jaká je jejich případná konexe s důstojným chováním k pracovníkům.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management