Dá se předcházet vykolejení manažerů?

Celá třetina manažerů se během své kariéry setkala s problematickým obdobím. Obecně se jednalo o situaci, která překvapila je i firmu a často závažným způsobem ovlivnila provozní efektivitu, ziskovost a morálku týmu.

Jaké jsou varovné signály takové situace?

Ranné stádium se obvykle identifikuje nesnadně. Signály, že něco není v pořádku mohou být:

- náhlé problémy mezi členy týmu nebo s vedoucím,

- propad ve výkonu,

- změna manažerského stylu,

- náhlý odpor ke změnám,

- tendence izolovat tým nebo oddělení od ostatních,

- přílišná jistota nebo arogance,

- neochota vyhledávat nebo akceptovat zpětnou vazbu,

- emocionální výstup nebo změny v náladě,

- zvýšená absence.

Zvažte osobnostní rysy

Odborníci se neshodují v tom, do jakého rozsahu přispívá osobnost k efektivitě vůdcovství. Jejich odhady se pohybují mezi 45 – 80 %. Pokud vedoucí, který má problémy pochopí dopad svého chování, může mu to pomoci dostat se zpátky do normálu. Existují důkazy, že uvědomování si svého chování a schopnost vyhledat a přijímat zpětnou vazbu jsou důležité indikátory manažerského úspěchu.

Chápání osobní a pracovní historie, zájmů a hodnot manažerů může pomoci získat ucelený náhled na situaci.

Hledejte mezery v dovednostech

Firmy často měří potenciál na základě schopností v současné pozici, aniž by objektivně zhodnotily skutečný potenciál. Potřeby dovedností se mění s posunem na vyšší pozice. Ty vyžadují pestřejší dovednosti, mimo jiné schopnost vést ostatní, nejen je řídit, efektivní řešení problémů a rychlou adaptaci na změny.

Víte, co dělá úspěšný manažer?

Všichni manažeři do jisté míry sdílejí stejné dovednosti a chyby. Ti, kteří si udrželi svoji profesi ale často vykazují shodné charakteristiky. Těmi je snaha vyhledávat a jednat na základě zpětné vazby, poučit se z chyb a kladný přístup k vlastnímu rozvoji. Obvykle se dobře vypořádávají se stresem.

Nabízejte rozvoj

Zvažte zajištění koučinku nebo poradenství hned, jak objevíte varovné signály.

Využívejte dostupnou zpětnou vazbu

K získání různých perspektiv na chování problémových manažerů vám mohou pomoci jejich podřízení, pro které jsou známky vykolejení nejvíce zřejmé.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management