Desatero náborových trendů pro rok 2015 (část 2/2)

Ilustrační snímek

V první části článku o trendech v oblasti získávání talentů jsme si představili pět výzev, na kterých se shodli účastníci nedávné konference náborářského serveru ERE.net v Chicagu. Zjistili jsme, že významnou roli bude hrát komunikace s pasivními uchazeči prostřednictvím sociálních sítí. K tomu budou náboráři potřebovat užší spolupráci s obchodem a marketingem. V náborových týmech se pak profiluje specializovaná role „talent sourcera“ jakožto odborníka na vyhledávání talentů. Dnes se seznámíme se zbývajícími pěti trendy, které mají opodstatnění i u nás.

6. Zapojení manažerů do online akcí

Náboráři by měli získat manažery pro účast ve virtuálních vystoupeních, jejichž cílem je oslovit pasivní uchazeče. Mohu to být webináře nebo videohovory prostřednictvím služeb typu Google Hangouts. Cílem těchto vystoupení je představit firmu jako skvělé místo, kde pracovat.

7. Sběr a analýza dat za účelem hledání talentů

Vedle tradičních interních dat, která se běžně měří, mají dnes náboráři k dispozici řadu externích dat nástrojů, jako jsou například mapy nabídky a poptávky na trhu, specializované skupiny pracovníků v daných regionech apod. To všechno pomůže lépe zapojit nábor do obchodních zájmů firmy.

8. Specializované náborové týmy

Náborové týmy se stále častěji dělí do menších skupin odborníků na jednotlivé oblasti, jako je například nábor technických specialistů, absolventů nebo vysokých manažerů. Velké firmy se tak zbavují závislosti na třetích stranách v oblasti náboru. U zaměstnavatelů se staršími pracovníky je silný trend posilování spolupráce se školami.

9. Sociální sítě nejen k publikaci pracovních nabídek

Použití sociálních sítí za účely náboru se rychle stává běžnou praxí. Náboráři se však musejí naučit chytřeji pracovat s obsahem, který jim pomůže získat pozornost talentů. Pouze sdílet nabídky práce nestačí. V USA v tomto směru vedou nástroje, jako je QueSocial nebo TalentREEF.

10. Znalost trhu a změna chování manažerů

Přímým důsledkem již zmíněného sběru externích dat je rostoucí povědomí náborářů o trhu. Znalosti získané z výzkumů platů, hodnocení firmy na internetu apod. pomáhají lépe zacílit na talenty a nabízet klíčovým skupinám talentů to, co od zaměstnavatele očekávají. Je to také silný argument pro manažery, aby se více zapojili do náboru.

Které ze zmíněných trendů jsou aktuální i pro vás? Jak pracujete se sociálními sítěmi v náboru?

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net

Články v sérii

Aktuální

Desatero náborových trendů pro rok 2015 (část 1/2)

Aktuální

Desatero náborových trendů pro rok 2015 (část 2/2)