Destruktivní manažerské praktiky

Server Peoplemanagement představuje knihu Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense (Tvrdá fakta, nebezpečné polopravdy a totální nesmysly) od autorů Jeffreyho Pfeffera a Roberta Suttona (vydavatel Harvard Business School Press). Autoři jsou znepokojeni nebezpečnými polopravdami – idejemi, které se sice opírají o některá základní fakta, mohou ale způsobit velké škody, pokud jsou špatně pochopeny, nebo příliš používány. Pfeffer a Sutton demonstrují, že v managementu je zakořeněno následování polopravd a někdy i nesmyslů, které byly vyřčeny různými manažerskými „guru“. Dále uvádějí, že řada „nových“ nápadů v oblasti managementu je ve skutečnosti oprášenou formou dřívějších praktik.

Kniha je velmi kritická a jejím cílem je probudit a vyzvat management, aby zakládali své praktiky na zdravém rozumu a přijímali jen takové, pro jejichž funkčnost jsou pádné důkazy. Autoři se dále podrobně zabývají tím, jak polopravdy mohou infikovat každodenní přístup řízení záležitostí týkajících se práce a osobního života, strategie, odměňování a vedení.

Nabízejí také cennou lekci na téma „léčky ležérního měření“, kdy se předpokládá, že to, co fungovalo v minulosti je správné pro současnost i budoucnost.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management