Diverzita na pracovišti je nejen ta genderová

Genderová a věková diverzita, to jsou stěžejní pojmy, které se ve firemních HR odděleních v poslední době často skloňují. Personalisté dnes stojí před zásadním úkolem – jak sestavit týmy, aby dobře fungovaly a rostla jejich produktivita.

Soňa Schwarzová, HR ředitelka NN pojišťovny a penzijní společnosti

Každému člověku vyhovují jiné podmínky, jiné benefity, jiná role. Z tohoto důvodu HR manažeři přicházejí stále s novými nápady, jak nejlépe motivovat zaměstnance a profesně je rozvíjet v genderově a věkově pestrém pracovním prostředí.

Pracovní život nekončí po padesátce

V současnosti je poměrně vysoká míra nezaměstnanosti mezi lidmi staršími padesáti let. Týká se to i vzdělaných a kvalifikovaných lidí, kteří kvůli stresujícímu pracovnímu prostředí opustili svá místa v korporátní sféře. I takoví zaměstnanci jsou přesto vhodní na pracovní pozice, které jsou pro ně relativně nové. Mají totiž mnoho zkušeností a široký rozhled z dosavadního pracovního života, jsou zralejší, důvěryhodní a pečlivěji zvažují svá rozhodnutí.

Řada z nich má i přesto problém najít nové zaměstnání. Některé společnosti dávají přednost mladším uchazečům, ne však tolik zkušeným, ač dravějším. Ochuzují se tím o zkušené zaměstnance, kteří mohou do společnosti přinést stabilitu, nadhled a zkušenosti dané léty strávenými na obdobných pozicích. Přitom investice do jejich zaškolení nejsou tak vysoké, jako je tomu u mladších lidí.

Věková diverzita týmy posiluje

V budoucnu tak budou mít výhodu ti zaměstnavatelé, kteří dokážou nabídnout vhodné pracovní prostředí i starší generaci, která ač se neadaptuje na nové situace tak rychle, jako se to očekává od mladších lidí, je přínosem firmě v podobě letité praxe.

Dobrý tým může být sestaven z lidí různých věkových kategorií, protože každý může v kolektivu přispět jinými znalostmi a zkušenostmi. Personální manažeři se za tímto účelem snaží vytvářet takové podmínky, aby si každý mohl v rámci organizace najít své místo. Jedním z těchto aspektů je i flexibilní pracovní doba. HR oddělení takové možnosti nabízí, ale zároveň nechává konečné rozhodnutí na jednotlivých manažerech. Snaží se jim však pomoci překonat stereotypy typu: „když není zaměstnanec v kanceláři, nevím, co dělá“. Flexibilní pracovní doba je především otázkou důvěry mezi manažerem a jeho týmem.

Klasický nebo reverzní mentoring?

I pro zaměstnance starší generace je dnes důležitý jejich rozvoj na novém pracovišti, přestože v minulosti příliš nebyli její zástupci zvyklí vzdělávat se po celý život. V dnešní rychle se měnící době je nutné neustále se přizpůsobovat a zvykat si i na nové způsoby komunikace. Co ale se staršími a podle obecných stereotypních představ méně přizpůsobivými zaměstnanci? Využít lze například tzv. reverzní mentoring, kdy mladí školí své starší kolegy. Mohou jim předat své zkušenosti týkající se třeba internetu a sociálních sítí nebo rady, jak obstát v rychle se měnícím pracovním prostředí.

Diverzita benefitů

Tak jako se na pracovišti setkávají zaměstnanci různého věku a genderu, je důležité jim nabízet i různorodé firemní benefity, neboť každý upřednostňuje něco jiného. Benefity obecně sehrávají významnou úlohu v motivaci lidí. Firmy se tak čím dál více snaží vycházet co nejvíce vstříc různým skupinám zaměstnanců. Například rodičům s malými dětmi bývá třeba poskytován den volna na doprovod do školy nebo dokonce i několik dnů volna pro tatínka, kterému se zrovna narodilo dítě. Hodnota volného času stále stoupá, proto takoví zaměstnanci ocení veškerý volný čas navíc, který pro svůj rodinný život potřebují. Podobně zaměstnanci, kteří mají již dospělé potomky, využijí radši den volna navíc na vlastní sebevzdělávání.

Alternativní pracovní úvazky

S prodlužujícím se věkem odchodu do penze přibývá lidí, kteří pracují. Někteří na plný úvazek, někteří by si však už jen chtěli přivydělat a věnovat se vnoučatům. Skvělým řešením pro takové zaměstnance je dělení pracovního úvazku s maminkami malých dětí nebo studenty. Například na pozici asistentky se mohou střídat dvě osoby, z nichž jedna, třeba právě maminka malého dítěte či paní před důchodem, může práci vykonávat dopoledne a je potom vystřídána kolegyní, která je vysokoškolskou studentkou. Tyto úvazky představují pro HR oddělení výzvu, jak najít vhodné zaměstnance s podobnými kompetencemi, kteří by se efektivně doplňovali třeba na asistentské pozici. Ženy totiž chtějí být součástí firmy i v případě, že se jim zrovna narodily děti. Nechtějí kvůli mateřské zahodit kariéru, kterou si předtím dlouho budovaly. Dnešní doba se tomu přizpůsobuje, stejně jako partnerské vztahy, a měly by postupně přizpůsobovat i firmy.