ELA = spokojený zaměstnanec = fungující firma.

Tato rovnice platí obecně napříč všemi obory. Dala by se rozšířit do vzorce „spokojený zaměstnanec = fungující firma = spokojené vedení“. Jenže zájem zaměstnance je přeci primárně zcela odlišný, od toho, co potřebuje vedení. Zaměstnanec nechce mít víc a víc práce, pracovat na maximum, kdežto firma, tedy její ekonomika, potřebuje přesně opak. A proto právě tato přímá úměra neexistuje. Personalisté totiž stojí mezi dvěma mlýnskými kameny, mezi zaměstnanci a vedením. Jsou velmi často hromosvodem pro obě strany. Vedení potřebuje, aby firma fungovala jako dobře promazaný stroj. A k tomu potřebuje výkonné zaměstnance.

Hlavní odpovědnost za tento úkol nese HR. Zaměstnanci, na straně druhé, nikdy nesdílejí své skutečné rodinné soukromé problémy s HR či s kýmkoliv v rámci své firmy. Tedy nesdílejí to, co hraje klíčovou roli pro jejich skutečnou spokojenost a výkonnost. To, o čem se dozví HR, je jen špička ledovce, a navíc ještě upravené pro jeho uši. HR manažer se tedy nikdy nemá šanci dozvědět, co se v rodinách zaměstnanců skutečně odehrává. Má v takové situaci v podstatě nulové možnosti k zajištění spokojenosti a výkonnosti zaměstnance.

Lenka Vacková, generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti LIN&Partners

Zkrátka a dobře personální oddělení musí dokázat formulovat potřeby tzv. shora i zdola a nastavit firmu tak, aby fungovala oběma směry. Existuje nesčetně různých procesů a postupů, které HR manažeři zkoušejí, ve snaze dosáhnout spokojenosti obou stran. Žádný běžný způsob však nedokáže skutečně to, aby se vlk najedl a koza zůstala celá. Pardon. Aby zaměstnanec byl spokojený a výkonný, a tudíž i vedení bylo v pohodě. Personalista tedy potřebuje nástroj, který mu v této situaci skutečně jeho problém vyřeší. Řešení problémů obou mlýnských kamenů, které ho svírají.

Touto otázkou se na základě své dlouholeté praxe na vysokých pozicích začali zabývat Lenka Vacková, dnes generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti LIN&Partners, poskytovatele asistenčního ekosystému ELA, se spolujednatelem Petrem Kadidlem. Na základě spolupráce se zkušenými manažery z různých oddělení firem, definování jejich potřeb, úkolů a cílů, stejně tak jako díky svým vlastním dlouholetým manažerským zkušenostem, vyvinuli unikátní nástroj, asistenční ekosystém ELA – Employer Life Assistant. A tak jako každý jiný ekosystém, i ELA se stále vyvíjí a roste. Za jejím růstem, vedle špičkových ELA odborníků, stojí i více než desetiletá spolupráce s manažery i samotnými zaměstnanci z řad klientů ELA, společností všech velikostí a napříč všemi obory.

Proč klíčovým řešením? Protože ELA skutečně dokáže účinně předcházet a zároveň reálně řešit problémy firmy tak, aby byly všechny její části spokojené. Lenka Vacková vidí ELA jako velmi potřebný „ucelený ekosystém“, který řeší životy zaměstnanců a ulevuje HR oddělení i všem ostatním oddělením napříč firmou. Pak jsou díky ekosystému ELA spokojeni všichni – zaměstnanci, kolegové i nadřízení.“

Jak ELA vlastně pomáhá? O tom by dokázala paní Vacková mluvit hodiny a hodiny, což klienti ELA vědí, a vlastně ten příběh ani konec nemá, protože ELA pokrývá celé spektrum života zaměstnanců a jejich rodin. Tedy problémů od běžných, až po ty dramatické, jsou opravdu tisíce a když se vyřeší jedny, nadělí nám život další. Asistenční služba, aby tedy dávala smysl a byla skutečně přínosem, musí být pro zaměstnance kompletně zdarma, 24/7 a zcela bezlimitní, tedy neustále k dispozici a s žádným limitem na počet řešených situací či počet jednotlivých úkonů, tedy počet přístupů k jednotlivým různým úzce specializovaným odborníkům. Ale to je jen jeden z mnoha klíčových a zcela unikátních principů fungování ekosystému ELA.

To, že zaměstnanci a jejich rodina zcela diskrétně a anonymně s odborníky opravdu řeší své problémy, které pocházejí ze vztahových problémů s kolegy, partnerem, rodiči, či dětmi, nebo mají zdravotní problémy oni, či jejich blízcí, případně je ohrožena jejich finanční stabilita, má samozřejmě dopad nejen na spokojenost zaměstnance, ale hlavně na jeho fungování v práci a na jeho chování v kolektivu na pracovišti. I proto vedoucí manažeři firem, které ELA ekosystém využívají, často říkají, že pro ně představuje „bezpečnost“ a garanci toho, že vše funguje, jak má. Často říkají, že ELA je pro zaměstnavatele, kteří chtějí být lídry pracovního trhu a kteří o zaměstnancích přemýšlejí jinak.

HR má více rolí, které musí vykonávat. A právě ELA jim v mnoha z nich pomáhá. Pokud zaměstnancům nabídne nástroj, který řeší osobní životy jejich celých rodin, umožňuje jim lépe zvládat jejich obě role, osobní i pracovní. A tím zefektivňuje jejich pracovní výkony, snižuje absence, chybovost, úrazovost atd. Což samozřejmě zajímá i manažery z ostatních oddělení

Spokojenost zaměstnanců samozřejmě zdaleka není jedinou náplní práce personalistů. Patří do ní i oblasti, které bývají poměrně neoblíbené. Řešení konfliktů na pracovišti, šikana, naplňování směrnic jako je etický kodex, due diligence, BOZP, rovné zacházení se zaměstnanci, whistleblowing atd. Některé procesy vyžaduje legislativa, jiné přímo odběratelé. Pro HR se často stávají noční můrou. Ekosystém ELA pomáhá s plněním i v těchto oblastech a napomáhá, aby tyto směrnice a zákonné požadavky byly splněny. U některých klientů ELA doplňuje, či plně nahrazuje též etickou linku. Nezkušený manažer namítne, že má ve firmě vlastní etickou linku. Nebo že přece ví, jak jeho firma funguje.

Realita života je ale přesně opačná, což zkušení manažeři vědí. Zaměstnanec téměř nikdy své skutečné soukromé problémy nehlásí na interní linku zaměstnavatele. V dnešní době, kdy se stále častěji řeší šikana na pracovišti, obvinění ze sexuálního obtěžování, kdy vázne komunikace v nově vzniklých týmech díky různým fúzím, vzdáleně řízenému krizovému managementu, či rychle vyrostlým startupům, je právě ELA, jakožto externí, ucelená a naprosto diskrétní služba pro zaměstnance i zaměstnavatele klíčovou oporou. V době, kdy zaměstnanci a jejich děti trpí častěji psychickými problémy a kdy téměř všichni řeší dopady ekonomické krize a konfliktu na Ukrajině, nemá žádná firma odborné kapacity pokrýt všechny potřeby a problémy zaměstnanců. A opět jsme u rovnice: zaměstnanec s problémy = nevýkonný pracovník.

Lenka Vacková a Petr Kadidlo

Lenka Vacková a Petr Kadidlo

Každá firma je v mnoha ohledech něčím specifická, říká Petr Kadidlo, generální ředitel ELA, ale problémy, které nese život, má každý z nás, tedy i každý zaměstnanec, bez ohledu na specifika. Např. takový rozvod zasáhne úplně stejně dělníka, prodavačku, jako generálního ředitele. Pro přínosy ELA je tedy úplně jedno, v jakém oboru, či regionu firma působí. Efekty i míra využití ekosystému ELA jsou u všech velmi podobné. Vysoké procento využívání je vlastně zcela logické, ELA je o životě, tedy přesněji o životě pod hladinou. O tom životě, který reálně určuje, zda zaměstnanec bude v práci fungovat. O životě, o kterém se zaměstnavatel z podstaty věci nikdy nemůže dozvědět.

Ekosystém ELA není jen jedna úzce zaměřená oblast jako je třeba psychologie, cvičení, životospráva, právo či finanční rémata. ELA je holistické, bezlimitní a skutečné řešení jakýchkoliv životních situací, od těch běžných, po ty opravdu extrémně dramatické. To, co pro jednoho je banalita, znamená pro jiného drama. V ELA nikdo nikoho nesoudí, pro ELA neexistují problémy malé, nepodstatné. Díky péči zaměstnavatelů tak nejsou již zaměstnanci a jejich rodiny na své problémy sami.

Bonusem toho, že ELA „řeší zaměstnance a jejich životy“, je to, že zaměstnanci ví, že je o ně ve firmě tzv. „skutečně postaráno“. Že zaměstnavatel / HR oddělení o ně skutečně pečuje a záleží jim na nich. A právě proto firma za tuto výjimečnou, pokrokovou a vysoce humánní péči získá prestižní certifikát „HUMANE EMPLOYER“, neboli humánní zaměstnavatel. Jedná se o prestižní ocenění, které nejen zvyšuje kredit zaměstnavatele na trhu práce, ale též loajalitu jeho vlastních zaměstnanců.

Stovky předních manažerů a desítky tisíc zaměstnanců firem napříč všemi sektory, mezi které patří např. již dlouhou dobu skvělé společnosti jako je Iveco, Hella, Čepro, DHL Express, United Energy, Aisan, Uniqa, Adler Pelzer, Nemocnice Šumperk, Mapo Group, Knorr Bremse, United Energy, Flexible Metal, Maxion wheels atd. jsou důkazem toho, že ekosystém ELA opravdu funguje. V minulém roce se mezi elitní zaměstnavatele připojili další významní zaměstnavatelé, jako je např. Letiště Praha, Czech Airlines Handling, Rossmann, Algeco, Servier, UP, Prakab a další.

ELA - Employer Life Assistant

ELA - Employer Life Assistant - je populární a unikátní asistenční ekosystém. Je uceleným nástrojem pro zaměstnavatele, kteří její pomocí na jedné straně pečují o své zaměstnance a jejich rodiny a současně ošetřují své legislativou požadované povinnosti v souvislosti s BOZP, due diligence, etickým kodexem, certifikací atd. ELA komplexně řeší všechny oblasti života, včetně zdravého životního stylu, vztahových, rodinných, právních, finančních a jakýchkoliv dalších problémů. Samozřejmostí je nepřetržitá krizová intervenční linka a komplexní psychologická asistence. Navíc veškeré životní situace jsou řešeny holisticky.

Ekosystém ELA se neustále rozvíjí též dle aktuálních problémů ve společnosti.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci a informace o možném využití asistenčního ekosystému ELA ve vaší společnosti na e-mailu office@elassistant.com nebo na telefonním čísle +420 605 828 601.