Emočně inteligentní manažer

To, jak dokážeme reagovat v obtížných situacích, má často větší vliv než naše znalosti a dovednosti. Výzkumy potvrzují, že úspěch z větší části závisí na emoční inteligenci. Britská specialistka na změny chování a autorka knihy s názvem Emotional Intelligence Coaching Liz Wilsonová popisuje v článku deset doporučení pro efektivnější využití emoční inteligence v manažerské praxi.

- Naučte se lépe rozumět sami sobě. Všichni víme, jak frustrující je vyjít s „obtížnými“ lidmi na pracovišti. Když budeme vědět, jak nás vnímají ostatní, vyvarujeme se toho, abychom byli „obtížnými“ mi sami. Sledujte řeč těla druhých a ověřujte si, zda komunikujete tak efektivně, jak byste mohli.

- Věřte v potenciál. Důvěra ve svůj potenciál i potenciál druhých má velmi zásadní vliv na naše chování. Negativní vnímání vede k negativním interakcím.

- Vyhýbejte se emočním únosům. Klíčem k emočně inteligentní reakci na náročnou situaci je uvědomit si vlastní pocity. V první řadě se zhluboka nadechněte a uklidněte.

- Jasně komunikujte. Často se stává, že místo naslouchání druhému uvažujeme už o odpovědi, kterou mu dáme. Jestliže chceme mít s okolím dobré vztahy, musíme umět komunikovat. Skutečné naslouchání vede k pevným vztahům.
- Budujte emoční odolnost. Emoční odolnost spočívá v tom, jak dobře se dokážeme vzpamatovat, když věci nejdou tak, jak by měly. Sledujte, co vás dostává pod tlak a učte se měnit uvažování tak, abyste tomu dokázali čelit.

- Naučte se pracovat se zpětnou vazbou. Zpětná vazba je příliš často vnímána pouze jako negativní či konstruktivní, na pochvaly se zapomíná. Na jednu negativní či konstruktivní zpětnou vazbu by přitom mělo připadat pět pochval.

- Důvěřujte. Emočně inteligentní lídr budujte tým na základě důvěry. Důvěra přispívá k loajalitě kolegů a podporuje kreativitu.

- Budujte silné vztahy. Vytvářejte prostředí, které bude vítat přispění každého a všichni budou mít stejnou možnost se projevit.

- Efektivně řešte konflikty. Emočně inteligentní člověk dokáže oddělit osobnost a konkrétní chování a soustředí se na změnu problematického chování.

- Představujte změnu. Lidé ze sebe vydávají to nejlepší v prostředí podpory, důvěry a povzbuzování. Znamená to zbavit se kultury obviňování a strachu.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today