Evoluce HR oddělení: Odpověď na nedostatek talentů

HR oddělení mohou vyřešit některé z nejpalčivějších problémů, které dnes zažívá mnoho firem. Nedostatek talentovaných lidí a málo pracovníků s určitými schopnostmi může být efektivně vyřešen, když HR profesionálové pochopí, že musí dělat více, než se od tradičního oddělení HR očekávalo. Musejí se učit a stát se odborníky v nových oblastech, jako je marketing nebo strukturování pracovních modelů, které umožňuje lepší řízení pracovní síly. Také se musejí stát odborníky na nabídku a poptávku na pracovním trhu.

Podle výročního průzkumu nedostatku talentovaných pracovníků, který provedla společnost ManpowerGroup, se HR oddělení musí adaptovat na dnešní situaci, pro kterou je nedostatek talentů příznačný, napsal web onrec.com.

Získání a udržení talentovaných pracovníků

Jeden z klíčových poznatků, který z průzkumu vyplývá, je to, že profese HR specialisty se rychle mění a její záběr se značně rozšiřuje. Profesionál v HR dnes musí být expertem, který je schopen zajistit své firmě talentované pracovníky se správným mixem dovedností. Přímo tak ovlivňuje to, zda firma splní své obchodní cíle. Musí pracovat s průzkumem trhu a spoléhat se na data a výzkum. Pouze tak může včas zpozorovat disproporce mezi plány, které firma má, a schopnostmi jejího personálního obsazení.

HR marketéři

HR se musí naučit segmentovat uchazeče o zaměstnání a lépe cílit na ty, které potřebuje. Budování značky, stejně jako vzkazu, který firma vysílá do společnosti a celková image firmy jsou novými prostředky, jak bojovat s nedostatkem talentovaných kandidátů. Některé firmy také musí změnit svou politiku v oblasti budování kariéry, protože v současné době neposkytují dostatek příležitostí. Každý lídr musí mít svou vlastní odpovědnost a zároveň nést odpovědnost za rozvoj svých podřízených.

Navrhování pracovních modelů

HR oddělení se musí naučit, jak mobilizovat a využít potenciál stávajících i budoucích zaměstnanců. Více práce budou odvádět pracovníci s volnou pracovní dobou, protože stálé a pravidelné zaměstnání už nezbytně není to, co je pro firmy a její zaměstnance nejvýhodnější.

-jk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine